B 65. 26. februar 2008. Beslutningsforslag om transseksuelles rettigheder fremsat. (Bortfaldlet)

Vist 285 gange.
Beslutningsforslag B 65 – Samling: 2007-08 (2. samling) – fremsat den 26. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL, Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.

Resumé
Forslagsstillerne √łnskede at sikre transseksuelle/transk√łnnede en r√¶kke rettigheder. Bl.a. skulle myndige personer selv have lov at bestemme deres fornavn uafh√¶ngigt af deres k√łn, og de skulle selv kunne bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nr. og pas skulle udtrykke.
Endvidere skulle de transseksuelle/transk√łnnede have ret til at f√• foretaget en k√łnsskifteoperation, hvis de efter grundig vejledning √łnskede dette.
Forslagsstillerne henviste til, at Danmark p√• dette omr√•de haltede bagud, og at andre lande allerede havde sikret de transseksuelle/transk√łnnede bedre rettigheder.
Beslutningsforslaget var en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 142 fra folketingsåret 2006-07.

Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen den 3. april 2008 henvist til behandling i Sundhedsudvalget.
Der indgivet h√łringsskrivelser fra foreningerne Trans-Danmark og Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske – LBL – og fra Freja Nordam.
Beretning over beslutningsforslaget – bilag 11 – afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008.
Beslutningsforslaget blev ikke 2. behandlet og bortfaldt ved folketingsårets afslutning.

Forslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder

Folketinget opfordrer regeringen til i n√¶ste folketingssamling at frems√¶tte et lovforslag, der kan sikre transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.

Forslaget skal sikre,
  1. at myndige mennesker selv kan bestemme deres fornavn uden hensyn til deres k√łn,
  2. at myndige mennesker selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres cpr-nummer og pas skal udtrykke, og
  3. at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr, om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til r√•dighed for borgerne.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget er en delvis genfrems√¶ttelse af beslutningsforslag nr. B 142 fra folketings√•ret 2006-07. Der henvises til Folketingstidende 2006-07, forhandlingerne side 6858 og Till√¶g A side 7372 og 7373. Enkelte elementer i forslaget er dog udg√•et eller √¶ndret. Baggrunden for genfrems√¶ttelsen af forslaget er, at Folketingets Sundhedsudvalg i forbindelse med behandlingen af B 142 fik en lang r√¶kke henvendelser, som pegede p√•, at der er store problemer med den m√•de, vi behandler transseksuelle/transk√łnnede p√• i Danmark. Her er der brug for forbedringer.

Transseksualitet/transk√łnnethed handler om identitet og har ikke noget med seksualitet at g√łre. Det handler om f√łlelsen af at v√¶re f√łdt i en krop med et forkert k√łn.

Der er ikke tale om en patologisk (psykisk) lidelse, men det kan ofte skabe store problemer for det psykiske helbred, n√•r det somatiske k√łn ikke stemmer overens med den psykiske k√łnsidentitet.

Transseksuelle/transk√łnnede bliver ofte m√łdt med fordomme, frygt, ubehag og fjendtlighed. I nogle tilf√¶lde kan det betyde, at de tvinges/presses ud af et arbejde eller en uddannelse.

Enhedslisten afviser et system, der juridisk og kulturelt bel√łnner √©n bestemt livsform, nemlig kernefamilien og den konventionelle k√łnsidentitet. Derfor afviser Enhedslisten at se transseksualitet som en sygdom. Ethvert menneske har ret til selv at definere sin k√łnsidentitet. Beslutningsforslaget skal medvirke til at sikre alle mennesker denne ret.

Danmark har tidligere v√¶ret et foregangsland p√• dette omr√•de, men i dag halter vi bagud. Andre lande er for l√¶ngst kommet de transseksuelle og transk√łnnede i m√łde. S√•ledes findes der i flere europ√¶iske lande lovgivning, som sikrer de transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder, og mulighederne for at f√• gennemf√łrt en k√łnsskifteoperation er ogs√• mange steder betydelig bedre end i Danmark.

Det k√łnsm√¶rkede cpr-nummer er med til at opretholde ideen om k√łn som noget naturligt og medf√łdt. Enhedslisten mener derimod, at k√łn s√•vel som klasse, race, etnicitet osv. er sociale kategorier, der tjener til at skabe og fastholde ulighed. Et cpr-nummer b√łr ikke markere k√łn, lige s√• lidt som det b√łr markere klasse, race, politiske tilh√łrsforhold, nationalitet eller nogen andre sociale kategorier. Dels afspejler personnummeret et system, der bygger p√• ulighed mellem k√łn, dels er det medvirkende til, at denne ulighed bibeholdes til nogles fordel og andres ulempe. Nyf√łdtes personnumre skal helt miste deres k√łnsspecificitet. Indtil da b√łr det v√¶re nemt for alle at skifte personnummerets sidste ciffer.

Ligeledes b√łr det v√¶re uproblematisk at skifte mellem k√łnsspecifikke navne. B√•de i Spanien og Norge findes denne mulighed. I Danmark skal man s√łge om tilladelse til dette. Forslagsstillerne mener, at der skal v√¶re tale om en ret for alle voksne mennesker.

Kirurgiske forandringer og hormonbehandlinger m.m. b√łr bestemt v√¶re et offentligt tilbud, men aldrig et krav for at kunne gennemf√łre √¶ndring af cpr-nummeret, √¶ndring af k√łnsbetegnelsen i passet eller navneskift. Konsekvensen af at fastholde kravet om, at der skal gennemf√łres en k√łnsskifteoperation for at f√• √¶ndret navn, cpr-nummer og k√łnsidentitet i passet, er, at antallet af personer, som √łnsker at gennemf√łre en k√łnsskifteoperation, bliver st√łrre, end det ellers ville have v√¶ret.

Det er dog vigtigt ogs√• at sikre, at myndige mennesker – efter grundig vejledning og r√•dgivning om konsekvenserne – selv afg√łr, om de vil gennemg√• en k√łnsskifteoperation, og at samfundet stiller denne mulighed til r√•dighed for borgerne. For nogle transseksuelle og transk√łnnede er det helt n√łdvendigt at gennemf√łre denne operation, for at de kan f√łle sig som hele mennesker.

Erfaringer med behandling af transseksuelle/transk√łnnede viser, at det ikke er noget, der ¬Ľg√•r over¬ę. Da erfaringerne ogs√• viser, at langt de fleste transseksuelle/transk√łnnede f√•r et bedre liv efter at have f√•et foretaget en k√łnsskifteoperation, er det vigtigt, at denne mulighed st√•r til r√•dighed for transseksuelle/transk√łnnede. Afg√łrelse om operation eller ej tr√¶ffes af den enkelte, men der skal forud for den endelige beslutning v√¶re omfattende r√•dgivning og vejledning.

Skriftlig fremsættelse

Per Clausen (EL):
Som ordf√łrer for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at frems√¶tte:

Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.
Jeg henviser i √łvrigt til de bem√¶rkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget hos Folketinget.