B 65. Bilag 10. Landsforeningen for B√łsser og Lesbiskes henvendelse af 12. juni 2008 til Sundhedsudvalget.

Vist 137 gange.
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 12. juni 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bem√¶rkninger til beretningen fra Sundhedsudvalget om, at afsnittet om CPR-numre er faktuelt forkert.

Henvendelsen i sin helhed.

Sundhedsudvalget

12. juni 2008

Vedr. B 65: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder

Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske har allerede v√¶ret i dialog med udvalget vedr. forslag B 65. N√•r vi finder anledning til at skrive igen skyldes det, at beretningen [1] indeholder f√łlgende afsnit:

I dag udg√łr cpr-systemet i en lang r√¶kke tilf√¶lde hele grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse. V, DF og KF er s√•ledes ikke enige i, at personnummeret slet ikke skal indeholde en k√łnsangivelse. Forslaget ville i praksis underminere hele cpr-systemet, idet der i s√• fald ikke l√¶ngere ville v√¶re en klar indikator for, hvorvidt man er mand eller kvinde. Et fuldst√¶ndig frit valg af k√łnsangivelse i CPR-nummeret ville eksempelvis i den praktiske virkelighed betyde, at kvinder blev indkaldt til v√¶rnepligt og m√¶nd blev indkaldt til forebyggende
unders√łgelser af bryst- og livmoderhalskr√¶ft. Forslaget om frit valg af k√łnsangivelse i cpr-nummeret rummer dog mange gode intentioner, som V, DF og KF er enige i, men er desv√¶rre bare sv√¶rt realiserbart i forhold til den praktiske virkelighed.

Afsnittet er faktuelt forkert. Som Landsforeningen allerede tidligere redegjorde for [2], og som ministeren har undladt at kommentere [3], indeholder CPR-registret mange oplysninger ud over CPR-nummeret, hvorfor der ikke er nogen grund til n√łdvendigvis at indkode forskellige informationer, f.eks. k√łn, i CPR-nummeret.

Landsforeningen har efterf√łlgende v√¶ret i dialog med CPR-kontoret, som oplyser f√łlgende [4]

Jeg kan oplyse, at personnummeret best√•r af 10 cifre, hvoraf det 10. ciffer angiver personens k√łn (ulige cifre tildeles m√¶nd og lige cifre tildeles kvinder). Der henvises herved til ¬ß 1, stk. 2, 2. pkt., i bekendtg√łrelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering m.v. K√łnsangivelsen indg√•r endvidere som en del af dataindholdet i Det Centrale Personregister (CPR), jf. ¬ß 4 i CPR-loven (lovbekendtg√łrelse nr. 1134 af 20. november 2006), hvori der henvises til bilag l til loven (bilag l, punkt 4, vedr√łrer bl.a. k√łn).

S√•vel k√łnsangivelsen i personnummeret som i CPR‘s dataindhold beror p√• en konstatering af k√łnnet ved f√łdsel her i landet eller ved konstatering heraf i forbindelse med indrejse eventuelt efter forevist dokumentation.

En persons k√łn kan udledes enten af personnummeret eller af k√łnsangivelsen i CPR. Oplysning om en persons k√łn kan derfor hentes i s√•vel CPR‘s dataindhold, ligesom det kan udledes af selve personnummeret. CPR-kontoret stiller ikke krav om, at oplysning om k√łn skal udledes af i CPR‘s dataindhold.

I CPR-systemet findes k√łn som s√¶rskilt dataelement, men kun v√¶rdieme M og K anvendes. At k√łn if√łlge OIO infostrukturbasen kan antage tre v√¶rdier, skyldes CPR-kontoret bekendt bl.a. hensynet til intemationale standarder.

Til slut kan jeg oplyse, at der ikke eksisterer en datamodel for CPR.

Som det fremg√•r, findes k√łn allerede i dag b√•de som selvst√¶ndigt dataelement og indkodet i CPR-nummerets endetal. Denne oplysning findes alts√• to gange i registret. Der ville derfor ikke g√• nogen som helst infomation tabt ved at oph√łre at bruge endetalsspecifikation af k√łnnet, og derfor er det ikke korrekt, som flertallet i beretningen mener, at et s√•dant skridt ville underminere CPR-systemet.

Robin Svegaard. Transpolitisk talsperson
S√łren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] B 65Bilag 8
  2. [Retur] B 65Bilag 5
  3. [Retur] B 65svar på spm. 4
  4. [Retur] mail af 9. juni 2008 ved kontorchef i CPR-kontoret Carsten Grage

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.