B 65. Bilag 2. Spgsm. 1. Sundhedsudvalgets spgsm. af 14. april 2008 om selvmord blandt k√łnsskifteopererede, om Sexologisk Klinik og liberalisering af k√łnsskifte. 22. maj 2008.

Vist 191 gange.
Den 14. april 2008 stillede Sundhedsudvalget sp√łrgsm√•l 1 under beslutningsforslag B 65 – Samling 2007-08 (2. samling) – om kommentar til den fortrolige henvendelse, bilag 2 af 8. april 2008 til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 22. maj 2008.

Bilag 2 er en fortrolig henvendelse, hvis indhold derfor er ukendt. Af ministerens svar p√• sp√łrgsm√•let om at kommentere henvendelsen, kan det imidlertid udledes, at henvendelsen vedr√łrer artiklen den 2. april 2008 i Kristeligt Dagblad af Laura Elisabeth Schnabel: K√łnsskifte ender ofte i tragedie.

Sofie Schröder, formand for Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) udtaleler i artiklen bl.a.:
“Der er en gruppe psykisk syge mennesker, der pr√łver at flygte ind i den modsatte k√łnsrolle. De tror, det bliver l√łsningen p√• deres problemer, og at den hellige grav er vel forvaret, hvis de f√•r operationen. Men de bliver ikke lykkelige. Sandheden er, at de menneskers st√łrste problem er, at de er psykisk syge, og derfor f√•r de ikke f√¶rre problemer. Men en del f√•r flere og v√¶rre problemer.”

Solveig Lerche udtaler i artiklen bl.a.:
“[…] at det er en overvejende del af de opererede, der bliver ulykkelige.”

Ellids Kristensen, overlæge og leder af Sexologisk Klinik udtaler i artiklen bl.a.:
“[…] er det s√¶rligt dem, der rejser til Thailand, som fortryder og bliver s√• ulykkelige, at de beg√•r selvmord. […]”
Og senere udtaler hun:
“I det √łjeblik, det bliver nemmere, vil vi opleve flere, der fortryder. Omvendt er der m√•ske ogs√• nogle, der med succes kunne blive opereret, hvis ikke det var s√• sv√¶rt at f√• tilladelsen. Vi skal altid v√¶re parat til at v√¶re i en dialog og forholde os til de udviklinger, der er i verden. Mange steder begynder man at operere flere, og det m√¶rker vi ogs√• i Danmark. Der sker en lille stigning”.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere fortrolig omdelt henvendelse, jf. B 65 – bilag 2.

Svar
I henvendelsen rejses der bl.a. kritik af udtalelser, som en overl√¶ge p√• Righospitalets Sexologiske Klinik er citeret for i en artikel i Kristeligt Dagblad den 2. april 2008 vedr√łrende selvmord blandt personer, som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation. Der rejses desuden bl.a. kritik af udtalelser, som bl.a. formanden for Patientforeningen for Transseksuelle, er citeret for i artiklen.

Jeg har ingen bemærkninger hertil.

I henvendelsen anf√łres det desuden bl.a., at adgangen til at f√• en k√łnsskifteoperation b√łr liberaliseres, og at det ikke b√łr v√¶re op til l√¶gevidenskaben at afg√łre, om en person skal kunne gennemg√• en k√łnsskifteoperation.

Som jeg redegjorde for ved 1. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 65 er den nuv√¶rende udredningsprocedure for personer, der √łnsker at gennemg√• en k√łnsskifteoperation, tilrettelagt for at sikre, dels at der er medicinsk indikation for indgrebet, dels at ans√łgerens √łnske om et k√łnsskifte er vedholdende, og at ans√łgeren fuldt ud kan overskue konsekvenserne af indgrebet. Jeg synes, det er en rimelig og forsvarlig procedure.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende det fortrolige bilag.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Artiklen i Kristeligt Dagblad den 2. april 2008 af Laura Elisabeth Schnabel.