B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmül den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.

Vist 152 gange.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemĂŚrkninger til beslutningsforslag B 65 – Samling: 2007-08 (2. samling).
Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmĂĽl nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske – bilag 5 – til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 9. juni 2008.

* * *
Indholdsfortegnelse
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes skrivelse af 16. april 2008
Spørgsmület til ministeren
Ministerens svar pü spørgsmület
Kildehenvisninger

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes skrivelse af 15. maj 2008.

Sundhedsudvalget

Vedr. B 65: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har med stor interesse fulgt debatten omkring førstebehandlingen af forslag B 65.

Landsforeningen finder det rigtigt at gennemføre et opgør med usmidig lovgivning, som via rigid opfattelse af køn skaber helt unødvendige problemer for en gruppe borgere.

Det var os derfor en stor glÌde at bemÌrke, at modstanden mod forslaget var mindre en ved denne forstehehandling end sidst, forslaget blev fremsat. Vi mener dog, at debatten har overset visse fakta, som vi her vil gøre rede for.

Det hÌvdes fra manges side, at det at gøre cpr-nummeret kønsneutralt ødelÌgger cpr-registrets karakter af grundregister [1]. Dette beror imidlertid pü en misforstüelse.

Cpr-registret indeholder en rĂŚkke oplysninger om borgerne, f.eks.
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Fødedato
  4. køn
  5. Entydig ID (cpr-nr)

Det er i dag südan, at de sidste elementer er slüet sammen, süledes fødselsdato og køn er kodet ned i cpr-nummeret: Datoen er en del af nummeret og kønnet fremgür af en regel, som tillÌgger lige numre til kvinder, ulige numre til mÌnd.

Der er intet til hinder for at skille dataelementerne ad og lagre oplysninger om køn (og evt. fødselsdato) sÌrskilt. Myndigheder og virksomheder, som har en legitim interesse i at kende borgernes køn, vil stadig have adgang til dette via cpr-registret.

GrÌnsefladen mellem cpr-registret og brugerne er i dag webservices, og allerede i dag er køn tilgÌngeligt som sÌrskilt felt i mange af disse services [2]. Brugerne vil süledes fortsat have adgang til dataelementet køn.

Der er muligvis en del applikationer i dag, der benytter reglen om lige og ulige cpr-numre.
Det kan dog ikke ses som en forhindring for at gennemføre Ìndringen. Süledes har man f.eks. i 2001 besluttet at modificere reglen om modulus 11 kontrol, hvorefter CPR-Kontoret opfordrede alle kunder til at Ìndre deres IT-systemer, süledes de ikke indeholder moduluskontrollen. Det første personnummer, der ikke opfylder modulus 11 kontrol blev tildelt 1. oktober 2007.

Da cpr-registret blev oprettet, var det ydermere praktisk at have sĂĽ meget information som muligt i selv nummeret pga. de tekniske begrĂŚnsninger i it-systemerne. I nutiden er det intet problem at hĂĽndtere meget store datamĂŚngder, og derfor heller ikke til besvĂŚr at indhente sekundĂŚre oplysninger fra cpr-registret frem for at lade dem fremgĂĽ af selve cpr-nummeret.

Der er süledes intet der taler imod at gøre cpr-nummeret kønsneutralt, og processen i den retning bør sÌttes i gang nu.

Hvad angür de resterende dele af forslaget, kan Landsforeningen varmt anbefale at det gøres lettere at skifte navn. Det tjener intet formül at tvinge borgere til at bÌre et navn, der ikke er i overensstemmelse med deres kønsidentitet.

Det er i debatten fremført, at det allerede i dag er muligt at skifte navn, men det er en sandhed med modifikationer. Loven bemyndiger ressortministeren til at fastsÌtte regler om, hvordan transseksuelle kan undtages fra kravet om at navnet skal svare til (biologisk) køn. Reglerne er blevet südan, at kun hvis borgeren af Sexologisk Klinik er blevet diagnosticeret som transseksuel, kan der skiftes navn. Dette finder Landsforeningen helt overflødigt. Beslutningsforslagets punkt om frit navneskift er derfor substantielt.

Med hensyn til tredje og sidste del af forslaget vedrørende transpersoners adgang til operation, er det entydigt, at der i dag opleves problemer. Det er Landsforeningens holdning, at der bør initeres en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling.

Robin Svegaard. Transpolitisk talsperson
Søren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] Jfr. F.eks. 2006-07 B 142 Spm. 23 og 1. behandlingen af nĂŚrvĂŚrende forslag
  2. [Retur] F.eks. STAM, STAMBEGR, NAVNE1, NAVNE2, NAVNE3 OG FODSOG

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Spørgsmül
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 15. maj 2008 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, jf. B 65 – bilag 5.

[Til indholdsfortegnelsen] Svar
I henvendelsen har Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske bl.a. givet udtryk for støtte til de forslag, der er fremsat med beslutningsforslag nr. B 65, om myndige personers frie adgang til at vÌlge, hvilken kønsidentitet deres personnummer skal udtrykke, og frie adgang til at vÌlge fornavn.

Jeg har ingen bemĂŚrkninger hertil. Jeg kan om regeringens synspunkter pĂĽ forslagene henvise til min tale ved 1. behandlingen af beslutningsforslaget.

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har desuden anført, at der bør igangsÌttes en proces, der kan bedre forholdene omkring adgang til behandling.

Jeg kan hertil oplyse, at det udredningsforløb, som personer, der ønsker en kønsskifteoperation, gennemgür, skal sikre, at der er medicinsk indikation for indgrebet, og at ansøgeren fuldt ud kan overskue konsekvenserne af indgrebet. Udredningen sker i overensstemmelse med internationale standarder pü omrüdet. De oplysninger, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har om proceduren for kønsskifte i blandt andet de øvrige nordiske lande, tyder süledes heller ikke pü, at udredningsforløbet i Danmark adskiller sig vÌsentligt fra udredningsforløbet i de pügÌldende lande. Jeg ser pü den baggrund ikke behov for at igangsÌtte en sÌrskilt undersøgelse af proceduren for kønsskifteoperationer.

Jeg kan tilføje, at spørgsmĂĽlet om den fremtidige tilrettelĂŚggelse af udredningen af personer, der ønsker at gennemgĂĽ et kønsskifte – som i dag varetages af Sexologisk Klinik pĂĽ Rigshospitalet – indgĂĽr i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedrørende specialeplanlĂŚgning pĂĽ omrĂĽdet.

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Kildehenvisninger
Folketingets journal vedrørende henvendelsen.
Henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmület.
Spørgsmület og svaret i pdf-format hos Folketinget.