B 65. Bilag 8. 3. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 4. juni 2008.

Vist 156 gange.
Sundhedsudvalget udgav den 4. juni 2008 sit 3. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 – Folketinget 2007-08 (2. samling).

3. udkast til
Beretning
over
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes
[af Per Clausen (EL) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. behandling den 3. april 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 4 m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
N. K. J.,
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske,
Freja Nordam og
Trans-Danmark.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, hvoraf de 3 sp√łrgsm√•l er besvaret.

2. Politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (V, DF og KF) tager til efterretning, at mindretallet (S, SF, RV og EL) foresl√•r, at myndige personer frit skal kunne v√¶lge fornavn. Det anf√łres i den forbindelse, at personer med √łnske om en anden k√łnsidentitet end den ved f√łdslen tilskrevne er henvist til at v√¶lge et fornavn blandt de ca. 120 fornavne, som er godkendt som b√•de pige- og drengenavne.

Det fremg√•r af navnelovens¬ß 13, stk. 2, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti konstaterer dog, at det endvidere fremg√•r af loven, at der kan fasts√¶ttes regler, hvorefter der kan ske undtagelse herfra for transseksuelle personer.

V, DF og KF konstaterer s√•ledes, at det i navnebekendtg√łrelsens ¬ß 13 allerede i dag er fastsat, at personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan undtages fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn.

P√• den baggrund er transseksuelle allerede i dag sikret en ret til at antage et navn, der normalt betegner det andet k√łn, uanset navnelovens udgangspunkt om det modsatte.

Transseksuelle er s√•ledes ikke – som det anf√łres af S, SF, RV og EL – henvist til at v√¶lge et af de fornavne, som er godkendt som b√•de pige- og drengenavne. Fravigelse af navneloven foruds√¶tter dog, at en sagkyndig vurdering af, at der reelt er tale om en transseksuel person, hvilket kan siges at sikre respekt om det at v√¶re transseksuel.

For s√• vidt ang√•r forslaget om, at myndige personer selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres CPR-nummer skal udtrykke, konstaterer V, DF og K, at personer som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, allerede p√• nuv√¶rende tidspunkt f√•r tildelt et nyt personnummer. Personer, der ikke har gennemf√łrt en s√•dan operation, har ikke i dag mulighed for at f√• et nyt CPR-nummer.

I dag udg√łr CPR-systemet i en lang r√¶kke tilf√¶lde hele grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse. V, DF og KF er s√•ledes ikke enige i, at personnummeret slet ikke skal indeholde en k√łnsangivelse. Forslaget ville i praksis underminere hele CPR-systemet, idet der i s√• fald ikke l√¶ngere ville v√¶re en klar indikator for, hvorvidt man er mand eller kvinde. Et fuldst√¶ndigt frit valg af k√łnsangivelse i CPR-nummeret ville eksempelvis i den praktiske virkelighed betyde, at kvinder blev indkaldt til v√¶rnepligt og m√¶nd blev indkaldt til forebyggende unders√łgelser af bryst- og livmoderhalskr√¶ft. Forslaget omkring frit valg af k√łnsangivelse i CPR-nummeret, rummer dog mange gode intentioner som V, DF og KF er enige i, men er desv√¶rre bare sv√¶rt realiserbart i forhold til den praktiske virkelighed.

For s√• vidt ang√•r frit valg af k√łnsangivelse i pas, konstaterer udvalget, at justitsministeren i medf√łr af paslovens ¬ß 1, stk. 2, fasts√¶tter de n√¶rmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere.

De oplysninger der er indeholdt i passet, f√łlger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Heraf fremg√•r det af specifikationerne, for s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i passet, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anf√łres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

Udvalget konstaterer p√• den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Efter som det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at unders√łge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at f√• et X i deres pas i stedet for den s√¶dvanlige k√łnsangivelse F eller M. Idet en eventuel √¶ndring af reglerne i de danske pas vedr√łrende k√łnsangivelse i pas foruds√¶tter √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at unders√łge de tidsm√¶ssige og √łkonomiske foruds√¶tninger herfor.

S, SF, RV og EL opfordrer endvidere regeringen til, at foretage en grundig unders√łgelse og vurdering af hele proceduren for k√łnsskifteoperationer i Danmark, ligesom disse partierogs√• opfordrer regeringen til at inddrage de erfaringer, som man har gjort i bl.a. Norge og Sverige.

V, DF og KF konstaterer, at det efter den g√¶ldende praksis i Danmark er en foruds√¶tning for at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, dvs. k√łnskorrigerende indgreb, at ans√łgeren i s√¶dvanligvis mindst 2 √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb udredningsforl√łb), men at der under forl√łbet kan iv√¶rks√¶ttes hormonbehandling. P√• den baggrund bem√¶rker V, DF og KF, at udredningen sker i overensstemmelse med internationale standarder p√• omr√•det.

For s√• vidt ang√•r erfaringer fra Norge og Sverige m.v. bem√¶rker V, DF og KF, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med behandlingen af B 142 i folketings√•ret 2006-07 indhentede oplysninger bl.a. fra disse lande om proceduren for k√łnsskifteoperationer, jf. besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 13, 15 og 30
til B 142. Heraf fremgik det, at de norske myndigheder bl.a. oplyste, at det i Norge er en foruds√¶tning for hormonel behandling af transseksualisme, at patienten i mindst 6 m√•neder forud for hormonbehandlingen har levet som det modsatte k√łn eller har gennemf√łrt et psykoterapiforl√łb efter de indledende unders√łgelser, hvorved patientens √łnske om behandling er konsolideret. Endvidere er det i Norge en foruds√¶tning for k√łnskorrigerende kirurgisk behandling, at patienten i √©t √•r uafbrudt har v√¶ret i hormonbehandling og mindst i √©t √•r succesfuldt og kontinuerligt har levet som det modsatte k√łn. I Norge str√¶kker det samlede behandlingsforl√łb for transseksuelle til og med gennemf√łrelsen af k√łnskorrigerende kirurgisk indgreb sig s√•ledes efter det oplyste over mindst 18 m√•neder. De svenske myndigheder oplyste, at udredningsforl√łbet i Sverige som regel foreg√•r over mindst 2 √•r.

P√• den baggrund konstaterer V, DF og KF, at oplysningerne om proceduren i Norge og Sverige ikke tyder p√•, at proceduren i Danmark er v√¶sentligt l√¶ngere. Det kan tilf√łjes, at udredningsforl√łbet i Storbritannien ogs√• typisk varer i op til 2 √•r.

V, DF og KF konstaterer, at udredningsforl√łbet i Danmark varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2001 om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet af Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet. V, DF og KF bem√¶rker i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsen er ved at foretage en specialegennemgang af hvert l√¶geligt speciale for at opstille kravene til specialfunktioner i det p√•g√¶ldende speciale.

V, DF og KF opfordrer p√• den baggrund regeringen til at lade sp√łrgsm√•let om den fremtidige tilrettel√¶ggelse af udredningen af personer, der √łnsker at gennemg√• et k√łnsskifte, at indg√• i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedr√łrende specialeplanl√¶gning p√• omr√•det. P√• den baggrund er det disse partiers opfattelse, at der ikke er behov for at iv√¶rks√¶tte en s√¶rskilt unders√łgelse af proceduren for k√łnsskifteoperationer.

Idet et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) konstaterer, at den lovgivning, vi i dag har vedr√łrende transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder ikke synes at v√¶re fulgt med tiden, opfordrer partierne regeringen til at tage en r√¶kke initiativer, der kan forbedre transk√łnnedes rettigheder. Partierne opfordrer til at arbejdet med disse problemstillinger kan v√¶re f√¶rdiggjort s√• tidligt, at de n√łdvendige lov√¶ndringer kan gennemf√łres i folketings√•ret 2008-09.

For det f√łrste b√łr det sikres, at en person frit at v√¶lge sit fornavn uden binding og hensyn til k√łn. I dag findes der to lister over umiddelbart godkendte navne, en for kvindenavne og en for mandenavne. Omkring 120 af navnene findes p√• begge lister. Personer med √łnske om en anden k√łnsidentitet end den ved f√łdslen tilskrevne er derfor i dag henvist til at v√¶lge et nyt fornavn blandt disse omkring 120 navne.

Samfundet er pr√¶get af nye str√łmninger, og vores vante normalitetsbegreber falder som f√łlge af manglende sammenh√¶ng og mening. Tiden og forandringerne af vores samfund synes derfor at v√¶re l√łbet fra denne begr√¶nsning til 120 navne, hvorfor navnevalget b√łr g√łres frit for voksne, myndige personer.

For det andet b√łr lovgivningen √¶ndres s√•dan, at voksne myndige personer selv fasts√¶tter deres k√łnsidentitet, der skal v√¶re registreret i offentlige registre og hos myndigheder, og som derfor skal fremg√• af eksempelvis pas og k√łrekort. Hvordan disse √¶ndringer s√• konkret skal udm√łntes i cpr-registeret, hvis et s√•dant register fortsat skal v√¶re k√łnsopdelt, m√• bero p√• en n√¶rmere teknisk vurdering. Som flere har p√•peget, vil en del personer med behov for en anden k√łnsidentitet givetvis finde det tilstr√¶kkeligt at blive im√łdekommet p√• disse to punkter, alts√• frit at kunne v√¶lge fornavn samt retten til selv at kunne bestemme, hvilket k√łn der skal v√¶re registreret hos offentlige myndigheder. Kan en im√łdekommelse af disse to punkter forbedre transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder, finder partierne dette gavnligt.

Partierne opfordrer for det tredje regeringen til foretage en grundig unders√łgelse og vurdering af hele proceduren for k√łnsskifteoperationer i Danmark. Vi finder det s√•ledes vigtigt at f√• moderniseret forl√łbet for den enkelte forud for en eventuel operation. Det er v√¶sentligt, at vi f√•r sikret, at personer, som √łnsker en anden k√łnsidentitet, tr√¶ffer en s√• essentiel og konsekvensrig beslutning p√• det absolut bedste og mest veloplyste grundlag.

I den forbindelse opfordrer partierne regeringen til at inddrage de erfaringer, man har gjort i andre lande, f.eks. Norge, Sverige og Spanien.

P. u. v.
Preben Rudiengaard
Formand

Bilag 1

Oversigt over bilag vedr√łrende B 65
Bilagsnr. Titel
1 Kopi af SUU alm. del Рsvar på spm. 227, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2 Henvendelse af 8/4-08 fra N. K. J.
3 Henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark
4 Henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam
5 Henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske

Oversigt over sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende B 65
Spm.nr. Titel
1 Spm. om kommentar til fortrolig omdelt henvendelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
2 Spm. om kommentar til henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
3 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
4 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herp√•

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilaget.
Udkastet til beretningi pdf-format hos Folketinget.