B 65. Bilag 9. Spgsm. 5. Trans-Danmarks supplerende skrivelse af 11. juni 2008 til Sundhedsudvalget vedr√łrende svar p√• spgsm. 2. Spgsm. til ministeren den 13. juni 2008. Svar den 27. juni 2008.

Vist 163 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Trans-Danmark fremsendte dateret den 11. juni 2008 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af svaret den 22. maj 2008 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen p√• sp√łrgsm√•l 2 under beslutningsforslag B 65.
Den 13. juni 2008 stillede Sundhedsudvalget sp√łrgsm√•l 5 om bem√¶rkninger til bilag 9 – Trans-Danmarks henvendelse af 11. juni 2008 til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 27. juni 2008.

* * *
Indholdsfortegnelse
Trans-Danmarks skrivelse af 11. juni 2008
Sp√łrgsm√•let til ministeren
Ministerens svar p√• sp√łrgsm√•let
Kildehenvisninger

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Trans-Danmarks skrivelse af 11. juni 2008.

Sundhedsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

11. juni 2008

Vedr. Beslutningsforslag B 65 om transk√łnnedes rettigheder.

Den 14. april 2008 fremsendte Trans-Danmark en skrivelse vedr√łrende ovenn√¶vnte beslutningsforslag.
Det har foranlediget et sp√łrgsm√•l 2, som Sundhedsudvalget har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 16. april 2008.
Det blev besvaret den 22. maj og det med baggrund i det korrigerede bilag 1
, som Trans-Danmark fremsendte den 20. april 2008.

Af besvarelsen fremg√•r bl.a. f√łlgende: “Det finder jeg ikke hensigtsm√¶ssigt. I grundlaget for afg√łrelsen af, om der skal gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, indg√•r bl.a. en r√¶kke l√¶gefaglige vurderinger. Det er derfor efter min opfattelse hensigtsm√¶ssigt, at afg√łrelsen tr√¶ffes af en myndighed, der har sundhedsfaglig kompetence, hvilket ikke er tilf√¶ldet for statsforvaltningernes vedkommende.”

Desværre lader det til, at ministeren ikke har forstået pointen i Trans-Danmarks forslag, der tidligere er fremsendt i bilag 1.
Midt p√• bilagets f√łrste side foresl√•s s√•ledes godkendte behandlere af mulige transseksuelle patienter. Disse behandlere skal naturligvis godkendes af en statslig myndighed og skal have en h√łj sundhedsfaglig kompetence p√• omr√•det for at f√• godkendelsen. P√• side 3 foresl√•r vi endvidere, at Ministeren for Sundhed og Forebyggelse frems√¶tter de pr√¶cise krav for at opn√• godkendelse som behandler indenfor omr√•det.
Der findes rundt omkring i landet en r√¶kke h√łjt kvalificerede personer, som vil kunne have mulighed for at opn√• en s√•dan godkendelse.
Disse godkendte behandlere skal jf. vores forslag have ret til at afgive indstilling til statsforvaltningen om at godkende k√łnsskifteoperationen. Den godkendte behandler skal naturligvis for at kunne afgive en s√•dan indstilling have sikret sig, at det er en hensigtsm√¶ssig disposition for patienten.
Dermed er der sket en l√¶gefaglig vurdering. En s√•dan beh√łver ikke at blive gentaget. Den godkendte behandler kender patienten fra en r√¶kke behandlinger. Det vil en central sundhedsfaglig myndighed ikke g√łre.
Desuden en langt hurtigere m√•de at h√•ndtere situationen p√• ligesom den er billigere at gennemf√łre.

Det tidsmæssige aspekt er et andet område, hvor der er blevet givet fejlagtige oplysninger.
I det 2. udkast til beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder fremf√łres det under de politiske bem√¶rkninger, at observationsforl√łbet (udredningsforl√łbet) i Danmark udg√łr 2 √•r.

Dette er markant forkert. Desv√¶rre findes der ikke nogen officiel statistik p√• omr√•det, hvilket naturligvis ville v√¶re en klar fordel i denne sammenh√¶ng, men vi har som landsforening kontakt til en stor del af de patienter, der gennemg√•r behandlingsforl√łbet p√• Sexologisk Klinik. Vi kender ingen, som har gennemg√•et forl√łbet p√• 2 √•r. Det typiske er et klart l√¶ngere forl√łb. Undertegnede g√•r selv til behandling p√• Sexologisk Klinik. Den f√łrste behandling var den 28. september 2004 og jeg er endnu ikke noget frem til den forel√łbige beslutningskonference. Denne ligger if√łlge Sexologisk Kliniks vejledende tidsfrister, som alts√• siger et samlet forl√łb p√• 2 √•r og den forel√łbige beslutningskonference skal
foretages efter 1 √•r. Hvorn√•r den forel√łbige beslutningskonference ligger for mit vedkommende kan ikke oplyses (Behandlingstiden oplyses ikke overfor nogen patienter, selv efter udtrykkelige sp√łrgsm√•l). Derfor varer den f√łrste del af behandlingsforl√łbet for mit vedkommende i hvert fald 4 √•r. Hvor lang tid den sidste halvdel varer, st√•r hen i det uvisse.
Dette er blot et eksempel. Sikkert er det dog, at observationsforl√łbets varighed varierer markant og ligger p√• tidsl√¶ngder, der markant overstiger de 2 √•r. Derfor tr√¶ffes beslutningen om, at Danmark ligger p√• niveau med Norge og Sverige p√• et forkert grundlag.

I de samme politiske bem√¶rkninger anf√łres det omkring personnummerets k√łnsangivelse i det sidste ciffer, at det vil underminere hele CPR systemet, idet der s√• ikke l√¶ngere vil v√¶re en klar indikator for, hvorvidt man er mand eller kvinde.
Vi m√• oplyse om, at det i anvendelsen af dagens ERP systemer (s√•som Navision, SAP R/3, Concorde m.v.) er helt normalt, at f.eks. debitornumre og kreditornumre blot er et l√łbenummer, der bruges til opslag i tabeller. Oplysende information l√¶gges i dagens Danmark i tabeller. At opslagsnummeret (alts√• her CPR-nummeret) skal indeholde information er en metodik, der blev for√¶ldet for 20 √•r siden.
Vi skal anbefale, at Sundhedsudvalget indkalder en IT ekspert, som uden nogen tvivl vil verificere det ovenfor anf√łrte.
Det betyder, at vi klart vil fastholde vores √łnske om, at det sidste ciffer i CPR-nummeret ikke l√¶ngere skal angive personens k√łn.

Med venlig hilsen

Pia Nielsen.
Kasserer for foreningen.

* * *
[Til indholdsfortegnelsen] Sp√łrgsm√•l af 13. juni 2008.
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 11. juni 2008 fra Trans-Danmark, jf. B 65 – bilag 9.

Christiansborg
Christiansborg
[Til indholdsfortegnelsen] Svar den 27. juni 2008
Trans-Danmark kritiserer i henvendelsen min besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 2 (ad B 65). Jeg anf√łrte i besvarelsen, at jeg ikke finder det hensigtsm√¶ssigt at flytte myndighedsansvaret for afg√łrelser om tilladelse til kastration fra Sundhedsstyrelsen til statsforvaltningerne, som Trans-Danmark foreslog i henvendelsen af 20. april 2008.

Trans-Danmark understreger i henvendelsen af 11. juni 2008, at foreningen √łnsker en procedure, hvor statsligt godkendte behandlere skal afgive indstilling til statsforvaltningerne. Det er s√•ledes efter foreningens opfattelse tilstr√¶kkeligt, at de p√•g√¶ldende behandlere har l√¶gefaglig kompetence.

Jeg er naturligvis enig med Trans-Danmark i, at udredningen af personer, der √łnsker et k√łnsskifte, skal varetages af personer med den rette l√¶gefaglige kompetence. Uanset at udredningsforl√łbet varetages af l√¶gefagligt kompetente personer, mener jeg imidlertid, at det er mest hensigtsm√¶ssigt, at den myndighed, der skal tr√¶ffe afg√łrelse om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, ogs√• besidder sundhedsfaglig kompetence. Dette er ikke tilf√¶ldet for statsforvaltningernes vedkommende.

Trans-Danmark anf√łrer endvidere, at udredningsforl√łbet for personer, der √łnsker et k√łnsskifte, typisk varer l√¶ngere end 2 √•r. Trans-Danmark mener derfor, at de oplysninger om udredningsforl√łbets varighed, som flertallet i Folketingets Sundhedsudvalg har fremsat i beretningen til beslutningsforslag nr. B 65, er urigtige, ligesom foreningen er uenig i flertallets bem√¶rkninger vedr√łrende proceduren for k√łnsskifteoperationer.

Det fremg√•r af flertallets bem√¶rkninger til beretningen, at det efter g√¶ldende praksis er en foruds√¶tning for at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, dvs. k√łnskorrigerende indgreb, at ans√łgeren i s√¶dvanligvis mindst 2 √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb (udredningsforl√łb). Jeg kan hertil oplyse, at dette f√łlger af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Som det ogs√• fremg√•r af Trans-Danmarks henvendelse, findes der ikke beregninger af den gennemsnitlige varighed af udredningsforl√łb for personer, der √łnsker kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Jeg kan hertil bem√¶rke, at Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet har oplyst, at det vil v√¶re vanskeligt at foretage en s√•dan beregning, idet mange forhold kan forl√¶nge den samlede behandlingstid. Det kan bl.a. forl√¶nge behandlingstiden, at patienten v√¶lger at afbryde kontakten med klinikken i kortere eller l√¶ngere tid, og at der kan g√• flere m√•neder til √•r, f√łr en patient beslutter sig for at leve fuldtids som det √łnskede k√łn.
Det kan endvidere bl.a. forl√¶nge behandlingstiden, at patienten kan have en overv√¶gt, der umuligg√łr mastektomi (fjernelse af brysterne), f√łr v√¶gttab har fundet sted. Rigshospitalets sexologiske klinik har i den forbindelse oplyst, at k√łnsskifteoperation f√łrst gennemf√łres, n√•r man i en periode har kunnet observere, hvorledes patienten reagerer p√• fjernelse af brysterne.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har heller ikke oplysninger om den gennemsnitlige varighed af udredningsforl√łbet i forbindelse med k√łnsskifte i Norge og Sverige. Efter de oplysninger, som ministeriet har om proceduren for k√łnsskifteoperation i Norge og Sverige, str√¶kker udredningsforl√łbet til og med gennemf√łrelsen af k√łnskorrigerende kirurgiske indgreb sig i Norge over mindst 18 m√•neder, mens udredningsforl√łbet i Sverige som regel foreg√•r over mindst 2 √•r.

De foreliggende oplysninger tyder s√•ledes efter min opfattelse ikke p√•, at varigheden af udredningsforl√łbet i Danmark adskiller sig v√¶sentligt fra varigheden af udredningsforl√łbet i Norge og Sverige. Jeg kan tilf√łje, at udredningen i Danmark sker i overensstemmelse med de internationale standarder p√• omr√•det.

Trans-Danmark giver desuden udtryk for, at foreningen er uenig i de bem√¶rkninger, som et flertal i Folketingets Sundhedsudvalg har fremsat i beretningen over beslutningsforslag nr. B 65 med hensyn til forslaget om, at myndige personer selv skal kunne bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres personnummer skal udtrykke.

Jeg har ingen bemærkninger hertil.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen – bilag 9 – fra Trans-Danmark.
Henvendelsen af af 11. juni 2008 – bilag 9 – fra Trans-Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 5.
Sp√łrgsm√•l nr. 5 og svaret fra ministeren i pdf-format hos Folketinget.