B 7. 1. beh. torsdag den 25. februar 2016. Notat om behandlingen af Tina Thranesen og videooptagelse af debatten.

Vist 291 gange.
Af Tina Thranesen.
Folketinget havde torsdag den 25. februar 2016 1. behandling af beslutningsforslag B 7 om at fjerne transseksualisme og fetichistisk transvestisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssysten.
Behandlingen startede kl. 1557 og sluttede kl. 1718 med, at beslutningsforslaget blev oversendt til Sundheds- og Ældreudvalget til videre behandling. Ingen havde indvending imod dette.

I bunden af siden kan debatten ses.

Sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde indledte med at takke for forslaget. Hun bem√¶rkede, at sundhedsv√¶senet kr√¶vede en diagnose for at kunne tilbyde en behandling. Det var derfor ikke hensigtsm√¶ssigt at fjerne diagnoserne fra Sundhedsv√¶senets Klassifikations Systen. Hun var imidlertid overordnet positivt stillet over for hensigterne med beslutningsforslag og fandt, at den nuv√¶rende placering var kr√¶nkende, stigmatiserende og diskriminerende, hvorfor transdiagnoserne ikke h√łrte hjemme i et psykiatrisk afsnit. Hun udtalte, at der ikke var nogen tvivl om, at det skulle laves om.
Danmark f√łlger WHO‘s diagnosefortegnelse (ICD-10), og WHO er ved at revidere sin diagnosefortegnelse, og at transdiagnoserne ville f√• en ny placering. Danmark b√łr f√łlge WHO.
Hun kunne ikke st√łtte hovedform√•let – at f√• fjernet diagnoserne – men ville gerne indg√• i dr√łftelser om, at diagnoserne blev flyttet til et andet eller et nyt afsnit.
Hun omtalte, at Sundhedsudvalget havde afholdt et lukket samråd om forholdene.

Carolina Magdalene Maier (Alternativet), der var en af forslagsstillerne, indledte med at oplyse, at der var en fejl i beslutningsforslaget. Hensigten var ikke at fjerne diagnosekoderne, men at få dem flyttet.
Hun spurgte ministeren, om hun kunne garantere, at WHO ville v√¶re f√¶rdig med en ny diagnosefortegnelse i 2018. Og om ministeren var indstillet p√•, at Danmark gik forrest ved selv at flytte diagnoserne, hvis WHO‘s diagnosefortegnelse blev forsinket.

Ministeren svarede, at det var godt at f√• rettet fejlen. Hun kunne ikke garantere, at WHO‘s diagnose ikke risikerede at blive udskudt, men mente, at der var en god sandsynlighed for, at det ikke skete. Der var overvejelser om at lave en note eller lignende til Sundhedsv√¶senets Klassifikations Systen, der klart tilkendegav, at transdiagnoserne ikke var at betragte som en sygdom eller en lidelse.

Stine Brix (Enhedslisten), der var en af forslagsstillerne, gav udtryk for, at Danmark skulle gå foran og selvstændigt flytte transdiagnoserne. Hun spurgte om ministerens holdning til at fjerne DF651, fetichistisk transvestisme, som ikke blev brugt.

Ministeren udtrykte velvilje om at slette DF651.

Rasmus Nordqvist (Alternativet), der var en af forslagsstillerne, spurgte, om det ikke var vigtigere at v√¶gte minoritetsgrupper h√łjere end hensynet til international enighed om diagnoser, og at en flytning ikke ville g√łre behandlingen d√•rligere.

Ministeren svarede, at det var vigtigere med sundhedsfaglig korrekt behandling end at slette diagnosekoderne. Diagnosekoderne var et vigtigt arbejdsredskab i sundhedsvæsenet og for internationalt samarbejde.
Hun inviterede til dialog om beslutningsforslaget.

Flemming M√łller Mortensen (Socialdemokraterne) n√¶vnte, at det var utroligt vigt at holde fokus p√• transpersoners forhold. Folketinget skal lytte til minoriteter. Sundhedsv√¶senets Klassifikations Systen bygger p√• WHO‘s diagnosefortegnelse, men der er plads til forbedringer. Den nuv√¶rende placering af transdiagnoserne var kr√¶nkende.
Der blev lavet en vigtig betænkning i 2013 om transseksuelle forhold, som der var fuld enighed om i Sundhedsudalget.
Han mente, at Danmark kunne gå foran, så længe det skete uden at ændre på placeringerne i forhold til WHO, men at en omplacering måtte være mulig. Hvis det var muligt, så skulle diagnosekoderne flyttes til et andet kapitel. Hvis ikke, så måtte der ventes på, at WHO fik færdiggjort deres nye diagnosefortegnelse.
Han foreslog, at LGBT Danmark blev inddraget i dr√łftelserne.

Jeppe Jakobsen (Dansk Folkeparti) udtrykte glæder over, at WHO var ved at rykke sig mht. diagnosekoderne.

Carolina Magdalene Maier (Alternativet) bragte udredningsforl√łbet p√• Sexologisk Klinik ind i debatten ved at sp√łrge, hvad folketingsmedlemmerne ville synes om at f√• stillet f√łlgende sp√łrgsm√•l, som blev stillet under udredningen: “T√¶nker du p√• dine for√¶ldre, n√•r du onanerer?”

Jane Heitmann (Venstre) nævnte, at beslutningsforslag lignende det, der nu var under behandling, var stillet tidligere. Hun delte udgangspunktet i beslutningsforslaget. Diagnoserne skal flyttes. Det er det klare mål. Diagnoserne må ikke virke stigmatiserende. Har derfor sympati for forslaget.
Hun havde noteret sig LGBT Danmarks h√łringssvar [1a] til beslutningsforslaget og anbefalede, at LGBT Danmark blev inviteret til dr√łftelser om beslutningsforslaget.
Overordnet √łnskede hun dog, at afvente WHO‘s nye diagnosefortegnelse, og kunne derfor ikke st√łtte forslaget.

Stine Brix (Enhedslisten) n√¶vnte, at LGBT Danmark og Amnesty flere gange hade fremf√łrt problemet med at diagnoserne er diskriminerende..

May-Britt Kattrup (Liberal Alliance) fandt, at beslutningsforslaget havde et positivt form√•l. Hun fandt, at b√•de diagnoserne og behandlingen af transk√łnnede burde √¶ndres. Hun fandt imidlertid beslutningsforslaget uklart.

Lotte Rod (Radikale Venstre) var betænkelig ved, at Danmark skulle gå alene med ændringer af diagnosekoderne. Hun bad om fremskaffelse af, hvordan diagnosekoderne var i Frankrig og Malta.
Hun h√•bede p√• en l√łsning, s√• diagnosekoderne blev flyttet.

Stine Brix (Enhedslisten) spurgte Lotte Roed, om hun var ved at bakke ud fra tilslutningen som anf√łrt i bet√¶nkningen fra 2013.

Lotte Rod (Radikale Venstre) svarede, at hun gerne f√łrst ville blive klogere, men at hun gerne ville se p√• muligheden for at flytte diagnosekoderne.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) udtrykte √łnske om, at diagnosekoderne blev flyttet. Det var p√• h√łje tid, at Danmark gik forrest. Behandlingen af transk√łnnede m√•tte dog ikke sv√¶kke.
Hun henviste til LGBT Danmark h√łringsskrivelse [1b] om, at diagnosekoderne skulle flyttes til en placering, hvor de ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.

Carolina Magdalene Maier (Alternativet) fremf√łrte, at det hidtil havde v√¶ret sm√•t med handling. Den nuv√¶rende placering var uv√¶rdig og utilsvarende.
Hun sluttede med at oplyse, at de ville lave et ændringsforslag til beslutningsforslaget.

  1. [Retur 1a] [Retur 1b] H√łringssvar fra LGBT Danmark.
    1. Bilag 1. Spgsm 1. H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
    2. Bilag 2. Spgsm 3. H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark den 20. februar 2016 til B 7. Spgsm. den 22. februar 2016.