Spgsm. 5, B 7 fra SUU den 24. februar 2016 om hvor mange, der har diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme. Svar 21. marts 2016.

Vist 167 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 24. februar 2016 p√• foranledning af Stine Brix (EL) sp√łrgsm√•l nr. 5 – Samling: 2015-16 – om diagnoserne transseksualisme og transvestisk fetichisme, til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 21. marts 2016.

Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes oplyse, hvor mange der i dag har henholdsvis diagnoserne “DF640 transseksualisme” og “DF651 transvestisk fetichisme“?

Svaret
Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser f√łlgende:
‚ÄĚSDS har foretaget udtr√¶k fra LPR for hhv. “DF640 transseksualisme” og “DF651 transvestisk fetichisme‚ÄĚ, se nedenfor, hvor tabellerne indeholder de samlede oplysninger fra b√•de psykiatriske og somatiske indberetninger.

Det skal indledningsvis understreges, at udtr√¶k fra LPR ikke kan besvare sp√łrgsm√•let, der er stillet til ministeren ‚Ä̂Ķ hvor mange der i dag har henholdsvis diagnoserne “DF640 transseksualisme” og “DF651 transvestisk fetichisme“. Udtr√¶k fra LPR kan kun sige noget om, hvor mange personer, der er blevet indberettet med de p√•g√¶ldende ICD-10 diagnosekoder til LPR, dvs. hvor mange der har henvendt sig til det sekund√¶re sundhedsv√¶sen, der indberetter til LPR med henblik p√• udredning eller behandling, og i den forbindelse har f√•et stillet en af de n√¶vnte diagnoser.

Udtr√¶k fra Landspatientregisteret viser, at i perioden 1. januar 2006- 10. februar 2016 er registeret i alt 470 personer med diagnosen DF640 transseksualisme som enten aktions- eller bidiagnose p√• enten somatisk eller psykiatrisk afdeling. I opg√łrelsen er der s√•ledes ikke skelnet mellem aktions- og bidiagnose.

Tilsvarende viser udtr√¶k fra Landspatientregisteret, at i perioden 1. januar 2006-10. februar 2016 er registreret i alt 46 personer med diagnosen DF651 transvestisk fetichisme som enten aktions- eller bidiagnose p√• enten somatisk eller psykiatrisk afdeling. I den opg√łrelse er der heller ikke skelnet mellem aktions- og bidiagnose.

Bem√¶rk at ‚ÄĚPersoner‚ÄĚ i tabellerne nedenfor er unikke cpr.-numre, idet hvert CPR nummer kun er medtaget f√łrste gang hhv. DF640 eller DF651 er registreret som aktions- eller bidiagnose.

Det er forklaringen p√•, at der kan v√¶re 0 personer, selvom der er optalt et (st√łrre) antal kontakter.
Tabel 1. DF640 transseksualisme
Kontakter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse, hvor der er registreret DF640 transseksualisme som aktions- eller bidiagnose fordelt efter indskrivningstidspunkt.

Opg√łrelsen omfatter kontakter med startdato fra 2006 – 10. februar 2016
Somatik og psykriati samlet
  C_PATTYPE Kontakter Personer(**)
2006 Ambulant 79 42
  Indlagt 30 12
  Skadestue 10 1
2007 Ambulant 61 34
  Indlagt 38 7
  Skadestue 7 0
2008 Ambulant 97 30
  Indlagt 24 4
  Skadestue 3 0
2009 Ambulant 69 20
  Indlagt 47 4
  Skadestue 21 1
2010 Ambulant 108 29
  Indlagt 51 4
  Skadestue 3 0
2011 Ambulant 112 41
  Indlagt 35 3
  Skadestue 3 0
2012 Ambulant 91 33
  Indlagt 44 2
  Skadestue 10 3
2013 Ambulant 143 48
  Indlagt 61 1
  Skadestue 29 1
2014 Ambulant 162 66
  Indlagt 45 4
2015 Ambulant 152 68
  Indlagt 55 11
2016 Indlagt 6 0
Hovedtotal   1.599 470
Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. februar 2016
[Retur] **) Personer er unikke cpr, hvor en person kun medtages f√łrste gang DF640 er registreret som aktions- eller bidiagnose uanset om det er sket i somatikken eller psykiatrien.

Tabel 2. DF651 transvestisk fetichisme
Kontakter på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehuse, hvor der er registreret DF651 transvestisk fetichisme som aktions- eller bidiagnose fordelt efter indskrivningstidspunkt.

Opg√łrelsen omfatter kontakter med startdato fra 2006 – 10. februar 2016
Værdier
  C_PATTYPE Kontakter Personer(**)
2006 Ambulant 10 7
2007 Ambulant 3 3
2008 Ambulant 12 8
2009 Ambulant 6 5
  Indlagt 2 1
2010 Ambulant 16 10
  Indlagt 3 3
2011 Ambulant 3 2
  Indlagt 1 0
  Skadestue 1 1
2012 Ambulant 1 1
  Indlagt 1 0
  Skadestue 1 1
2013 Indlagt 1 0
2014 Ambulant 3 3
2015 Ambulant 1 1
Hovedtotal   65 46
Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. februar 2016
[Retur] **) Personer er unikke cpr, hvor en person kun medtages f√łrste gang DF651 er registreret som aktions- eller bidiagnose uanset om det er sket i somatikken eller psykiatrien.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen

Sophie L√łhde

* * *
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.