B 7. Bilag 2 til bilag 5. LGBT Danmarks planche til det lukkede ekspertm√łde den 12. april 2016 om B7.

Vist 179 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Sundheds- og √Üldreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertm√łde den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. M√łdet varede godt en time.
Forud for m√łdet havde LGBT Danmark indsendt en skrivelse med oplysninger om beslutningsforslaget og en planche om de relevante diagnosekoder med anbefalinger. Den 15. april 2016 blev skrivelsen og planchen offentliggjort p√• Folketingets hjemmeside som henholdsvis bilag 1 og 2 til bilag 5 til B 7.

Herunder gengives LGBT Danmarks planche om beslutningsforslaget.

DIAGNOSEKODER
ICD-6 (1948)
 • Forstyrrelser af karakter, adf√¶rd og intelligens (320)
  • Seksuelle afvigelser (320.6) inklusive
   homoseksualitet, som på det tidspunkt opfattedes
   som en samlebetegnelse for alt, hvad vi i dag samler
   under LGBT-betegnelsen
ICD-8 (1965)
 • Seksuelle afvigelser (302) adskilles fra
  Personlighedsforstyrrelser (301)

  • Homoseksualitet (302.0) bliver selvst√¶ndig diagnose
  • Transvestitisme (302.3) introduceres
ICD-9 (1975)
 • Seksuelle afvigelser (302)
  • Transvestisme (302.3)
  • Trans-seksualisme (302.5) introduceres
ICD-10 (1990)

Fortegnelserne revideres l√łbende

 
ICD-10: Kapitelnummer ikke en del af koden
Kapitel V Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (F00-F99)

Forstyrrelser i personlighedsstruktur… (F60-F69)

(I den danske implementering af ICD-10, SKS, skrives koderne lidt anderledes, fx. DF64)

 
ICD-11 Beta: Kapitelnummer ér en del af koden
05 Conditions related to sexual health*
Gender incongruence (A4)

5A40 Gender incongruence of adolescence and adulthood
*utilfredsstillende
Anbefaling
 • Koderne i SKS flyttes til nyt kapitel i den eksisterende klassifikation (fx. XXII eller unummereret)
 • Ordbrugen skal moderniseres. Tal ikke om transseksualisme og k√łnsidentitetsforstyrrelse, men fx. transk√łnnethed og k√łnsidentitetsvariation
 • Kodenummer: Der er huller i koderr√¶kken i SKS, men bogstavet ville give associationer til et afsnit. Man kunne bruge en Z-kode, men s√• associeres koden til et kapitel om kontakt med sundhedsv√¶senet. Et s√•dant kapitel kommer ogs√• i ICD-11, men vi anbefaler et s√¶rskilt kapitel.
Konkret
I SKS:
 1. Lav nyt kapitel, fx. XXII: Forhold vedr. k√łnsidentitet.
 2. Flyt F64 koderne hertil.
 3. Moderniser kodebeskrivelserne, s√• ordene transseksualisme og k√łnsidentitetsforstyrrelse udskiftes med transk√łnnethed hhv. k√łnsidentitetsvariation.
 4. Slet Transvestisk fetichisme DF651.
I ICD-11:
 1. Arbejd for tilf√łjelse af tilsvarende selvst√¶ndigt kapitel (dvs. ikke under sexual health eller kontakt med sundhedsv√¶senet).
 2. St√łt fortsat at transvestisk fetichisme (F65.1) ikke videref√łres.

SPECIALE-
PLANLÆGNING
  VEJLEDNINGEN
Alt vedr. k√łnsskifte fortolkes som h√łjt
speciale
, incl.:

Forud for 2015 ligger årtiers erfaring
med hormonbehandling hos
speciallæger uden problemer

Alle andre end transk√łnnede kan
behandles med brystkirurgi uden
videre

 
 • Tager udgangspunkt i systemet ‚Äď ikke den transk√łnnede
 • Hj√¶lper ikke den transk√łnnede til et informeret samtykke
 • Giver Sexologisk Klinik en gate-keeper-funktion, dvs. at den
  transk√łnnede skal bevise overfor behandleren, at der er
  behov for behandling, ellers gives ikke tilladelse til denne
 • Dermed tvinges den transk√łnnede ud i en forsvarsposition,
  der fx. er til hinder for rådgivning
 • Vejledningen tager endvidere udgangspunkt i, at al
  k√łnsrelateret behandling af transpersoner er h√łjt speciale
Praksis
 • Uforholdsm√¶ssigt stort krav til antallet af samtaler
 • Ufrivillig deltagelse i forskning
 
Pil-ned-200   Pil-ned-200
 
Konsekvens
 • Centralisering
 • Ventetid/kapacitetsmangel
 • Ressourcespild
 • Selvmedicinering
 • Egen behandling i udlandet
 • Stress og tab af livskvalitet
 
Pil-ned-200   Pil-ned-200
Anbefaling
Specialeplanens omtale af
k√łnsskifteoperation skal fortolkes som
genitalkirurgi, dvs. alene genitalkirurgi
skal betragtes som h√łjt speciale
  Anbefaling
Udarbejd en ny vejledning, der underst√łtter transk√łnnede ‚Äď
både de, der er afklarede, og de, der er uafklarede

* * *
Folketingets journal vedr√łrende planchen.
Planchen i pdf-format hos Folketinget.