B 76. 16. januar 2007. Beslutningsforslag om en ægteskabslov, der ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. (Bortfaldet)

Vist 137 gange.
Beslutningsforslag B 76 – Samling: 2006-07 – fremsat den 16. januar 2007 af Lone Dybkj√¶r (RV), Simon Emil Ammitzb√łll (RV), Bente Dahl (RV), Charlotte Fischer (RV) og Marianne Jelved (RV) om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle.

Resumé
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte lovforslag, som ligestillede homoseksuelle med heteroseksuelle i ægteskabslovgivningen.
Beslutningsforslaget blev efter 1. behandlingen den 27. april 2007 henvist til Retsudvalget.
Der blev af udvalget stillet 9 sp√łrgsm√•l til minister for familie- og forbrugeranliggender, Carina Christensen.
Retsudvalget nåede imidlertid ikke at skrive betænkning, og der blev dermed heller ikke nogen 2. behandling af beslutningsforslaget, som bortfaldt ved folketingsårets afslutning.
Den 5. februar 2008 blev L 67 – Samling: 2007-08 (2. samling) ‚Äď forslag til lov om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn- om √¶ndring af √¶gteskabsloven fremsat af samme personkreds. Det bortfaldt ligeledes.

Forslag til folketingsbeslutning
om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle.

Beslutningsforslaget
Folketinget p√•l√¶gger regeringen senest den 10. oktober 2007 at frems√¶tte de n√łdvendige lovforslag og foretage de forn√łdne administrative √¶ndringer for at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle, s√• alle, der indg√•r √¶gteskab, opn√•r samme rettigheder og bliver p√•lagt samme pligter.

Bemærkninger til forslaget
I 1989 blev lovgivningen om registreret partnerskab vedtaget. Dermed blev Danmark foregangsland for anerkendelse af seksuelle minoriteters trivsel og rettigheder.
Siden fulgte mange lande trop.

Den danske lovgivning om registreret partnerskab tilbyder ikke seksuelle minoriteter fuld ligestilling. Hvis man sammenligner loven om registreret partnerskab med √¶gteskabslovgivningen, er der en r√¶kke rettigheder, som registrerede partnere ikke opn√•r sammenlignet med √¶gtefolk. I praksis betyder det, at registrerede partnerskaber ikke kan indg√•s i en kirke. Ligeledes g√¶lder andre statsborger- og opholdskrav, s√•fremt den ene partner ikke er dansk. Endelig kan registrerede partnere ikke adoptere b√łrn sammen, og der er andre regler for for√¶ldremyndighed, end der er ved indg√•else af √¶gteskab.

I de senere år har flere europæiske landes lovgivninger undergået samme udvikling, herunder i Holland, Belgien og Spanien. Men også uden for Europa ser man en lignende udvikling. Eksempelvis har flere canadiske stater ændret deres ægteskabslovgivning. Selv i Sydafrika, som for kun relativt få år siden var kendetegnet af et politisk styre baseret på forskelsbehandling, har forfatningsdomstolen kendt landets nuværende ægteskabslovgivning forfatningsstridig. Lovgivning med fokus på ligestilling af seksuelle minoriteters rettigheder er derfor på vej.

Ligebehandling er en af grundv√¶rdierne i det danske demokrati. √Öret 2007 er af EU udn√¶vnt som ligebehandlings√•r. Med afs√¶t heri b√łr vi derfor gribe muligheden for atter at h√łre til blandt de f√łrende nationer i verden, n√•r det g√¶lder fuld anerkendelse af seksuelle minoriteters rettigheder.

En ægteskabslovgivning, som ligestiller homo- og heteroseksuelle, er en af måderne, hvorpå vi fra politisk side kan danne rammerne for at forbedre individets vilkår og selvbestemmelsesret. Dermed kan vi sende et signal om, at forskelsbehandling af seksuelle minoriteter ikke er acceptabelt.

Ud fra en lovteknisk betragtning l√¶gger forslagsstillerne op til, at det skal v√¶re frit for personer, som allerede er i registreret partnerskab, hvorvidt de √łnsker at bibeholde deres nuv√¶rende civile status eller vil overg√• til egentligt √¶gteskab.

Forslagsstillerne håber på Folketingets velvillige behandling.

Skriftlig fremsættelse
Lone Dybkj√¶r (RV): Som ordf√łrer for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at frems√¶tte:
Forslag til folketingsbeslutning om at indf√łre en √¶gteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle.
Beslutningsforslag nr. B 76).
Jeg henviser i √łvrigt til de bem√¶rkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside, som det blev fremsat.