B 76. Spgsm. 1 af 3. maj 2007 om den juridiske definition af et ægteskab. Svar 29. maj 2007.

Vist 234 gange.
Den 3. maj 2007 stillede Retsudvalget sp√łrgsm√•l 1 – Samling: 2006-07 – om definitionen af et √¶gteskab vedr√łrende B 76 til minister for familie- og forbrugeranliggender, Carina Christensen, der svarede den 29. maj 2007.

Sp√łrgsm√•l
Hvordan er den juridiske definition af et ægteskab opstået, og hvad dækker den over i dag?

Svar
Begrebet √¶gteskab er ikke defineret i den nug√¶ldende lovgivning. Ej heller i den f√łrste version af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning fra 1922 findes der en definition.

I v√¶rket “Familieretten”, fremstillet efter den danske lovgivning af A. W. Scheel, 1877, er √¶gteskabet p√• side 17 defineret som f√łlger:

“√Ügteskab (matrimonium, nupti√¶) er en paa kj√łnsforskellen grundet, for livstid og i en vis ved den offentlige myndigheds mellemkomst fuldbyrdet form indgaaet forbindelse mellem to personer af forskjelligt kj√łn.
Det bestemmende ved denne forbindelses indgaaelse er kj√łnsforskellen. For at sikre sl√¶gtens forplantelse har naturen nedlagt hos ethvert menneske en st√¶rk drivt til en forening for de huuslige livsforhold med et menneske af det andet kj√łn. En saadan forening tilsigter √¶gteskabet. Det maa altid indgaas for livstid…”.

Definitionen af ægteskab som en retlig forbindelse mellem en mand og en kvinde, der stiftes ved en offentlig akt, vielse er fortsat gældende i dag. Der henvises f.eks. til Linda Nielsen, Familieretten, 4. udgave (2006) side 35 og side 36.

Det har herudover ikke v√¶ret muligt – indenfor den begr√¶nsede tid til sp√łrgsm√•lets besvarelse – at udrede, hvorfra tilbage i tiden √¶gteskabsbegrebet udspringer.

Carina Christensen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Svaret p√• sp√łrgsm√•let i pdf-format hos Folketinget.

* * *

Hverken i den nuv√¶rende √¶gteskabslov eller i tidligere udgaver af den er den juridiske definition af et √¶gteskab anf√łrt. Definitionen har hidtil underforst√•et v√¶ret, at det var et kirkeligt og juridisk forhold mellem en mand og en kvinde – alts√• mellem to mennesker af forskelligt k√łn.
Tina Thranesen.