B 77. Betænkning. 24. april 2019.

Vist 84 gange.
Ligestillingsudvalget udsendte den 24. april 2019 bet√¶nkning over beslutningsforslag B 77 om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser.

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 24. april 2019
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser
[af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl.]

1. Indstillinger
Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.
Et mindretal i udvalget (EL, ALT, RV og SF) indstiller forslaget til vedtagelse uændret.

2. Politiske bemærkninger
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Enhedslistens, Alternativets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget bem√¶rker, at det sender et meget st√¶rkt signal, at k√łnsidentitet st√•r eksplicit beskrevet i lovgivningen, og at der tidligere kun har v√¶ret en enkelt byretsdom [1], som har fortolket k√łnsidentitet ind i bestemmelsen i praksis.

Partierne √łnsker desuden, at ogs√• handicap b√łr fremg√• eksplicit. Ingen mennesker burde uds√¶ttes for vold eller overgreb. Men n√•r ens identitet, handicap, baggrund, etnicitet eller lignende er √•rsagen til dette, er der tale om overgreb bundet i had og diskrimination. Derfor kr√¶ver det ekstra opm√¶rksomhed, og det er mindretallets holdning, at vi b√łr g√łre meget mere.

Dansk Folkeparti
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at det er vigtigt, at vi f√•r gjort et grundigt stykke arbejde, inden vi tyr til lov√¶ndringer p√• dette omr√•de. I √łjeblikket er en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, der er forankret i Ligestillingsafdelingen under ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, allerede i gang med at se p√• den relevante lovgivning, herunder ogs√• straffeloven. Derfor afventer Dansk Folkeparti arbejdsgruppens arbejde og st√łtter ikke beslutningsforslaget.

Vi skal som samfund aldrig acceptere hadforbrydelser, uanset hvem de bliver rettet mod.

Dansk Folkeparti tog ogs√• initiativ til et temam√łde om hadforbrydelser, hvor Ligestillingsudvalget og Retsudvalget afholdt et f√¶lles m√łde om hadforbrydelser i marts m√•ned 2019. Ligestillingsudvalget f√łlger op p√• dette temam√łde gennem flere sp√łrgsm√•l til justitsministeren.

3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 15. januar 2019 og var til 1. behandling den 28. februar 2019. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over beslutningsforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 1 m√łde.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 3 bilag på beslutningsforslaget. [2]

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser om beslutningsforslaget. [3]

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 3 sp√łrgsm√•l til justitsministeren og 1 sp√łrgsm√•l til besk√¶ftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som ministrene har besvaret. [4]

* * *
Folketingets journal vedr. betænkningen.
Betænkning i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Der har ikke v√¶ret en s√•dan dom, men der er afsagt en dom den 9. juni 2015 af byretten i Aarhus, men den vedr√łrte ikke straffeloven, men en overtr√¶delse af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.
    Omtale af dommen.
    Dommen i pdf-format.
  2. [Retur] De tre bilag best√•r af to sp√łrgsm√•l (se n√¶ste punkt) og udkastet til bet√¶nkning.
  3. [Retur] De to skriftlige henvendelser er
  4. [Retur]
    De 3 sp√łrgsm√•l: