B 80. Beslutningsforslag af 10. november 2020 om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn. Forkastet ved 2. behandlingen den 25. maj 2021.

[202012291700]Vist 186 gange.

Liselott Blixt (DF), Peter Skaarup (DF), Birgitte Bergman (KF), Mai Mercado (KF), Mette Thiesen (NB), Pernille Vermund (NB), Henrik Dahl (LA) og Ole Birk Olesen (LA) fremsatte den 10. november 2020 beslutningsforslag B 80 – Samling 2020-21 – om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.
Forkastet ved 2. behandlingen den 25. maj 2021.

* * *
Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om, at regeringen pülÌgges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn

Folketinget pülÌgger regeringen, at den ikke mü indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

BemĂŚrkninger til forslaget

Regeringen lægger op til, at børn og unge skal have mulighed for at ændre deres juridiske køn efter samme ordning som voksne. Der er i regeringens forslag ikke en nedre aldersgrænse for, hvor gammel man skal være for at få muligheden for juridisk kønsskifte. Regeringen foreslår også, at er man under 15 år, kræver det forældrenes samtykke (»Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer«, udspil fra regeringen, august 2020).

Forslagsstillerne tager afstand fra regeringens initiativ til lovliggørelse af juridisk kønsskifte for børn. En af de ting, der kendetegner et barn, og som adskiller barndommen og voksenlivet, er, at børn ikke i samme grad som voksne kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. At lade et barn skifte juridisk køn, fordi barnet ønsker det, er ikke ansvarligt, da barnet ikke nødvendigvis er klar over, hvad et juridisk kønsskifte indebÌrer, ligesom barnet er i hormonel udvikling og derfor ikke nødvendigvis er konsistent i sit ønske om at skifte køn. Børn skal have lov til at vÌre børn.

I dag er danske børn under forældremyndighed, indtil de fylder 18 år. Det er forældrene, der har myndigheden over barnet, jf. forældreansvarsloven. Dette er godt og er en beskyttelse af barnet. Men nogle gange skal vi også beskytte børn mod deres forældre. Hensynet til barnets bedste og dets ret til beskyttelse bør komme i første række, og derfor bør juridisk kønsskifte til børn under 18 år ikke lovliggøres – ej heller med forældrenes samtykke. Forslaget om lovliggørelse af kønsskifte for børn under 18 år er en så stor beslutning om lov og etik, at den fordrer, at borgerne skal have mulighed for at blive taget med på råd, og derfor bør regeringens ønske om at indføre juridisk kønsskifte for mindreårige ikke gennemføres.

Forslagsstillerne er imod indførelsen af juridisk kønsskifte for børn. Hvis et flertal i Folketinget alligevel ønsker at gennemføre juridisk kønsskifte for børn, er det mindste, man kan gøre, at lade det afvente et folketingsvalg, sü borgerne für lov til at give deres besyv med.

* * *
Folketingets journal vedr. beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.