B 83. Referat af 1. behandlingen den 17. maj 2017.

Vist 114 gange.
Den 17. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83 om sundhedsv√¶senets behandlingstilbud til transk√łnnede.

Kl. 2014
Forhandling

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Forhandlingen er åbnet, og vi vil gerne se sundhedsministeren igen.
Kl. 2014

Sundhedsministeren (Ellen Trane N√łrby):
Tak. Det er, som formanden siger, s√•dan ved at blive lidt hen p√• aftenen, og vi har jo s√•dan set lige haft debatten. Nu kan foresp√łrgslen og forslaget ikke sambehandles, men jeg vil ikke bruge s√• meget tid p√• at gentage meget af det, jeg sagde i min f√łrste tale.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi f√•r debatten. Jeg havde godt kunnet √łnske mig, at vi havde taget den p√• en anden m√•de, for jeg synes s√•dan set, at det, der har v√¶ret det brede politiske samarbejde i den her sag, netop har v√¶ret et st√¶rkt signal, ogs√• i forhold til at signalere, at vi alle sammen har et √łnske om at forbedre mulighederne p√• det her omr√•de og sikre, at de mennesker, som vi taler om her, m√łdes med v√¶rdighed og p√• en respektfuld m√•de i vores sundhedsv√¶sen, og jeg st√•r selvf√łlgelig til r√•dighed for sp√łrgsm√•l og kommentarer, man ikke m√•tte have haft i f√łrste runde. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at gentage det, jeg lige har st√•et og sagt i foresp√łrgselsdebatten.
Kl. 2015

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Vi siger tak til ministeren. Der er ikke bedt om korte bem√¶rkninger, s√• vi g√•r til ordf√łrerr√¶kken nu. Det er hr. Flemming M√łller Mortensen, Socialdemokratiet.
Kl. 2015

(Ordf√łrer)
Flemming M√łller Mortensen (S):

Mange tak til den fleksible formand. B 83 omhandler transk√łnnedes muligheder for behandling i sundhedsv√¶senet. Jeg vil egentlig indlede lidt ligesom ved foresp√łrgslen, vi havde, og vil sige, at Socialdemokratiet synes, at transk√łnnedes rettigheder er usandsynlig vigtige. For transk√łnnede repr√¶senterer blot en af mange minoriteter i vores samfund, men det er rigtig vigtigt, at vi politisk har en s√¶rlig lydh√łrhed over for minoriteters muligheder og rettigheder i vores samfund

Beslutningsforslaget her omhandler egentlig meget specifikke √łnsker i forhold til nogle af de politiske dr√łftelser, vi har haft tidligere om at flytte transk√łnnede v√¶k fra diagnoselisten, som WHO havde specificeret p√• den m√•de, at transk√łnnede diagnoser l√• inden for det psykiatriske omr√•de. Jeg har bidt meget m√¶rke i, at LGBT Danmark, som jo repr√¶senterer nogle af dem, der organiserer sig i forhold til transpolitiske interesser, og som er en interesseorganisation for seksuelle minoriteter i Danmark, er kommet med et √¶ndringsforslag til det beslutningsforslag, der ligger her, og jeg vil da sige, at jeg synes, det alt sammen er et sp√łrgsm√•l om, at vi skal pr√łve at lave en samment√¶nkning i forhold til den offentlige h√łring, der skal v√¶re p√• hele det her omr√•de. Og der ved jeg da, for s√•dan kender jeg ogs√• LGBT Danmark, at de ogs√• vil s√łrge for at g√łre opm√¶rksom p√• deres synspunkter, s√•dan at Sundhedsstyrelsen i deres videre arbejde om tilrettel√¶ggelsen af de her ting bliver opm√¶rksom p√• tingene. Jeg vil sige i forhold til specifikke √łnsker i beslutningsforslaget her om at flytte behandlingen af transk√łnnede fra den kliniske sexologi til andre specialer, at jeg allerede i den foresp√łrgselsdebat, vi havde, har gjort opm√¶rksom p√•, at den specialeplan, der nu ligger, har givet mulighed for, at man ogs√• p√• Aalborg Universitetshospital f√•r behandlingsmuligheden i forhold til transk√łnnede, og at der her er sket en flytning over til et helt andet regi end det, der kendes fra Rigshospitalet. Jeg har ogs√• givet kommentarer til det, at transk√łnnede ikke skal igennem en udredning af psykiatrisk karakter, men givet udtryk for, at Sundhedsstyrelsen arbejder med en vejledning, hvor der skal v√¶re et multidisciplin√¶rt tv√¶rfagligt team, hvor der naturligvis skal v√¶re de kompetencer til stede, som man kan f√• behov for i forbindelse med behandling og udredning i forhold til de ting, der m√•tte v√¶re i forbindelse med ens transk√łnnethed. Det er min faste overbevisning, at der er en lydh√łrhed og en forst√•else, og at der naturligvis ogs√• vil v√¶re det i den fortsatte offentlige h√łringsproces i forhold til at f√• vejledning og andre ting p√• plads.

Det skal v√¶re mine kommentarer. Det var ikke s√• mangefoldigt, som det plejer at v√¶re, men til geng√¶ld kan jeg f√• lov til at supplere med at sige, at vi ikke st√łtter beslutningsforslaget, som det ligger her, og det g√łr ej heller Det Radikale Venstre. Tak.
Kl. 2018

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren, og vi g√•r videre til fru Liselott Blixt, Dansk Folkeparti.
Kl. 2018

(Ordf√łrer)
Liselott Blixt (DF):

Jeg vil ogs√• g√łre det kort, for vi har v√¶ret inde p√• debatten i forbindelse med foresp√łrgslen. I Dansk Folkeparti kan vi ikke bakke op om beslutningsforslaget. Vi er rigtig glade for, at ministeren har taget teten i forhold til netop den problemstilling, som vi har talt om det sidste √•rs tid, og at vi har haft de m√łder, der har v√¶ret med milj√łet. Vi ser frem til den h√łringsperiode, der nu er, og vi gl√¶der os til at f√• det hele p√• plads, s√• det kan g√łres til en v√¶rdig behandling af dem, der har brug for den behandling, som vi netop taler om.
Kl. 2019

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Vi g√•r videre til fru Jane Heitmann, Venstre.
Kl. 2019

(Ordf√łrer)
Jane Heitmann (V):

Tak for det. Vi har netop debatteret emnet faglig vejledning for transk√łnnede under debatten om foresp√łrgsel nr. F 48, og jeg t√¶nker, at vi har haft en rigtig god og dyb debat med mange facetter. Derfor kan det virke lidt sp√łjst at n√¶vne det hele en gang til, for det kan jo ikke undg√•s, at jeg kommer til at gentage mig selv i denne ordf√łrertale.

Som jeg h√łrer det, er vi alle enige om, at vi er n√•et rigtig langt i arbejdet for at sikre en god og v√¶rdig behandling af transpersoner. Danmark har netop som det f√łrste land i verden fjernet transk√łnnede fra WHO‘s liste over psykiske sygdomme, for det er ikke en psykisk sygdom at v√¶re transk√łnnet, og vi er i Venstre stolte over, at vi har taget et vigtigt opg√łr med en tr√¶ls fordom. Men vi er ikke i m√•l endnu, vi skal fortsat arbejde for, at minoriteter p√• samme m√•de som alle andre bliver m√łdt med v√¶rdighed og respekt og har de samme grundl√¶ggende rettigheder som alle andre.

Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en ny faglig vejledning for behandling af transk√łnnede, og der ligger en lang, √•ben og inddragende proces til grund for arbejdet, hvor b√•de danske og internationale eksperter er blevet h√łrt. Det er og har v√¶ret v√¶sentligt for os i Venstre, at processen har v√¶ret pr√¶get af tillid og dialog, og det har v√¶ret en prioritet for sundhedsministeren, at processen har v√¶ret b√•de √•ben og inddragende.

Som jeg ogs√• sagde i min tidligere ordf√łrertale, er det afg√łrende for os i Venstre, at den nye faglige vejledning b√•de har faglig tyngde og samtidig tager det hensyn, at transpersoner hverken diskrimineres eller stigmatiseres. Vi har tidligere i ordf√łrerkredsen f√•et en orientering om det igangv√¶rende arbejde, og set fra min stol peger pilen i den rigtige retning. Og med til en god faglig vejledning h√łrer ogs√• det rette balancepunkt. Forslagsstillerne fra Enhedslisten stiller med deres beslutningsforslag en r√¶kke krav som f.eks. det, at den behandlingsansvarlige ikke b√łr v√¶re en psykiater. P√• ordf√łrerm√łdet fik vi oplyst, at der i udkastet til den nye vejledning p√• omr√•det ikke er krav til, at den behandlingsansvarlige l√¶ge skal v√¶re en psykiater. Det er ofte komplicerede problemstillinger, som f√łlger transpersoner, og derfor er det afg√łrende, at behandlingen forankres i et multidisciplin√¶rt team; hvor den organisatoriske behandlingsforankring placeres, er nu ikke s√• afg√łrende. Der l√¶gges op til, at mange fagligheder skal i spil, og udgangspunktet er den enkeltes behandlingsbehov og s√¶rlige problemstillinger.

Men n√•r det er sagt, mener jeg ikke, at vi i Folketinget skal diktere, hverken hvad den faglige vejledning skal indeholde, eller hvilken faglig ekspertise som udf√łrer behandlingen. I Venstre har vi tillid til Sundhedsstyrelsen, landets √łverste sundhedsfaglige myndighed, og de eksperter, som har givet input, bl.a. ved Sundhedsstyrelsens konference den 28. marts i √•r. I Venstre ser vi frem til den nye vejledning, og vi vil gerne opfordre regionerne til, at man n√łje overvejer, hvordan udredning og behandling af transk√łnnede tilrettel√¶gges bedst muligt.

Som jeg tidligere har n√¶vnt, er det i dag international dag mod transfobi og homofobi, og afslutningsvis vil jeg gerne tilkendegive, at det gl√¶der mig, at vi netop p√• denne dag her i Folketingssalen debatterer transpersoners muligheder og rettigheder. Vi er n√•et langt i Danmark, og vi har meget at v√¶re stolte af. Andre steder i verden ser billedet helt anderledes ud. Jeg bliver oprigtigt b√•de trist, ked af det og opr√łrt, n√•r mennesker forf√łlges, sl√•s ihjel eller stenes, blot fordi de elsker en af samme k√łn. Der har vi en f√¶lles opgave i at f√• √¶ndret tingenes tilstand.

Venstre kan ikke st√łtte beslutningsforslaget som fremsat, men vi vil meget gerne bidrage til en f√¶lles beretning. Vi har tidligere p√• tv√¶rs af Folketingets partier leveret et fint stykke arbejde, hvor vi har tilkendegivet vigtigheden af, at ogs√• minoritetsgrupper som f.eks. transpersoner b√•de behandles med respekt og v√¶rdighed og naturligvis modtager behandling af h√łj kvalitet ligesom alle andre borgere i Danmark.
Kl. 2023

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Og vi g√•r videre til fru May-Britt Kattrup, Liberal Alliance.
Kl. 2023

(Ordf√łrer)
May-Britt Kattrup (LA):

Tak for det. Da emnet for beslutningsforslaget og foresp√łrgselsdebatten jo stort set er ens, vil jeg kun fremh√¶ve de vigtigste pointer og g√łre det kort – det er det, vi i Liberal Alliance kalder effektivisering.

Det har v√¶ret vigtigt for os og for mig, at transk√łnnedes forhold og situation kom frem i lyset, at vi fik det debatteret, og at vi forst√•r og respekterer deres √łnsker. Jeg synes, at den nye vejledning im√łdekommer en del af den meget berettigede kritik, som transpersoner har fremf√łrt. Og jeg gentager lige, at der ikke l√¶ngere vil v√¶re et nationalt krav om samtale med en psykiater for at f√• hormonbehandling. Der vil stadig v√¶k v√¶re et tv√¶rfagligt behandlingsteam, men det vil bero p√• en individuel vurdering, om der er behov for eller √łnske om, at den transk√łnnede m√łder en psykolog eller en psykiater. Det vil s√•ledes mere have karakter af en mulighed eller et tilbud, end det er et krav. Det er vigtigt, at vi kun har en psykiater ind over i de tilf√¶lde, hvor der er tale om en psykisk syg person, eller hvis man selv beder om det. Og vi er godt p√• vej med de her ting, men vi er langtfra i m√•l.

Flere af de punkter, som der adresseres i det her beslutningsforslag, er allerede indeholdt i den nye vejledning, og resten er man nok ikke helt klar til endnu. Så der ligger stadig væk et stort arbejde der.

I beslutningsforslaget l√¶gges der op til, at vi skal diktere regionerne, hvordan de skal handle, og det kan vi ikke, og det vil vi ikke. Derfor st√łtter Liberal Alliance ikke beslutningsforslaget, men meget gerne en beretning, der l√¶gger op til et videre arbejde for reelt at f√• transk√łnnede helt ud af psykiatrien.

Jeg skal hilse fra Konservative og sige, at de heller ikke st√łtter beslutningsforslaget, men gerne en beretning.
Kl. 2025

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Vi siger tak til ordf√łreren og g√•r videre til fru Carolina Magdalene Maier, Alternativet.
Kl. 2025

(Ordf√łrer)
Carolina Magdalene Maier (ALT):

Tak for det. Jeg skal ogs√• g√łre det kort – det er nok en af de korteste f√łrstebehandlinger, der har v√¶ret her i Folketingssalen i lang tid.

Vi st√łtter fra Alternativets side beslutningsforslaget – det fremg√•r sikkert ogs√•, i lyset af den foresp√łrgselsdebat, som vi lige har haft, klart. Som Socialdemokratiets ordf√łrer n√¶vnte, har der jo v√¶ret en henvendelse fra LGBT Danmark, hvor de kommer med nogle √¶ndringsforslag og nogle tilf√łjelser til beslutningsforslaget, og det synes jeg vi skal se p√• i det videre arbejde. En af de ting, der ikke er n√¶vnt her, er jo adgangen til hormonbehandling hos privatpraktiserende gyn√¶kologer, som man havde f√łr revisionen, som Sundhedsstyrelsen lavede i 2012, og det er jo noget af det, som vi ogs√• synes at man b√łr st√łtte. Socialdemokratiets ordf√łrer n√¶vner Aalborg som eksempel p√•, at man har flyttet behandlingen ud af psykiatrien, og der vil jeg sige, at det jo stadig v√¶k ikke er muligt at f√• hormonbehandling hos privatpraktiserende gyn√¶kologer, som er noget af det, man kunne f√łr revisionen i 2012.

Men med de bem√¶rkninger, som er kommet fra LGBT, og som jeg synes vi skal kigge p√•, st√łtter vi beslutningsforslaget. Vi st√łtter ogs√• klart en f√¶lles beretning, hvis vi kan blive enige om det. Tak.
Kl. 2027

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Og s√• g√•r vi videre til fru Kirsten Normann Andersen, SF.
Kl. 2027

(Ordf√łrer)
Kirsten Normann Andersen (SF):

Tak for det, formand. I SF mener vi, at der er to forhold, der skal v√¶re g√¶ldende i forhold til behandlingstilbud til transk√łnnede. 1) at behandlingstilbud skal sidestilles med √łvrige specialer, s√• transk√łnnede, som skal gennemg√• en behandling, kan v√¶re sikre p√•, at behandlingen lever op til Sundhedsstyrelsens standarder for kvalitet, og 2) at behandlingstilbud defineres i et egentligt pakkeforl√łb, som sikrer individuel r√•dgivning og behandling.

Det er SF’s holdning, at Sundhedsministeriets prim√¶re aktie i transk√łnnedes vilk√•r netop er behandlingen. Og netop af hensyn til ligestillingen b√łr et behandlingsforl√łb derfor ogs√• f√łrst og fremmest tage udgangspunkt i sundhedsfaglige kriterier.

Ligesom andre grupper af borgere kan have en s√¶rinteresse i andre behandlingsforl√łb, skal transk√łnnede naturligvis p√• samme m√•de sikres indflydelse under skyldigt hensyn til Sundhedsstyrelsens faglige vurdering. Det er ogs√• vigtigt for SF, at ministeren sikrer, at Sundhedsstyrelsens vejledning bringes i overensstemmelse med beslutningen om, at transk√łnnethed ikke l√¶ngere skal figurere som en psykiatrisk lidelse. P√• samme m√•de er det ogs√• vigtigt for SF, at udflytningen af specialer sker, i takt med at det faktisk er fagligt forsvarligt, og at det defineres i en egentlig specialeplan p√• lige fod med andre specialer.

Set i det lys vurderer vi ogs√•, at beslutningsforslaget fra Enhedslisten er velkomment, men at der ogs√• er plads til en dr√łftelse af nuancerne. Jeg lyttede mig til, at flere ordf√łrere har foresl√•et, at forslaget kan behandles i udvalget med henblik p√• en eventuel f√¶lles beretning. Det synes jeg lyder som en rigtig, rigtig god l√łsning, s√• vi kan f√• fokus p√• det gode form√•l, men i respekt for de faglige og kvalitative kriterier.
Kl. 2029

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til fru Kirsten Normann Andersen. S√• er det ordf√łreren for forslagsstillerne, fru Stine Brix, Enhedslisten.
Kl. 2029

(Ordf√łrer for forslagsstillerne)
Stine Brix (EL):

I praksis har vi jo her reelt fors√łgt at sl√• to debatter, der ellers ikke m√• sl√•s sammen, sammen til en, og det synes jeg er helt fint. Jeg synes nu ikke, det er helt korrekt, som Dansk Folkepartis ordf√łrer siger, at foresp√łrgslen og beslutningsforslaget omhandler det samme, for det g√łr foresp√łrgslen, som den er fremsat, efter min mening ikke. Men vi har reelt diskuteret behandling bredere set under foresp√łrgslen, og derfor er det ogs√• helt fint, at vi har gjort, som vi har gjort her.

Jeg synes, det er vigtigt at huske, n√•r vi diskuterer den her sag i Folketinget, hvordan forl√łbet har v√¶ret i nogle af de andre sager, hvor der er sket fremskridt for transpersoner. Det var ikke Sundhedsstyrelsen, som tog initiativ til at fjerne transk√łnnethed fra listen over psykiatriske diagnoser. Det var s√•dan set heller ikke Folketinget, der tog initiativet. Men det var i mange, mange √•r et krav fra b√•de transpersoners organisationer og menneskerettighedsorganisationer, at vi skulle g√łre noget. Det gjorde vi heldigvis, og det lykkedes os til sidst at f√• Sundhedsstyrelsen med p√• det.

Det var samme forl√łb omkring det juridiske k√łnsskifte. Jeg synes ogs√•, at vi ser samme forl√łb her om behandlingen. Det er i h√łj grad de transpersoner, som i mange, mange √•r k√¶mper som aktivister og igennem organisationerne, som g√łr, at vi overhovedet ser p√• det her omr√•de. Som fru May-Britt Kattrup sagde tidligere i debatten, er det jo, fordi der er dygtige folk, som adresserer de her problemstillinger, og jeg tror, at der er mange af os, der forholder os til dem, men ellers var det m√•ske ikke lige det, vi ville have f√•et √łje p√• som det f√łrste.

Form√•let med det her beslutningsforslag, som efterh√•nden er et par m√•neder gammelt, er at s√¶tte p√• dagsordenen, at vi √łnsker, at man, n√•r man laver en ny vejledning i forhold til behandlingen af transk√łnnede, tager en grundl√¶ggende anden tilgang til det eller laver et andet behandlingsparadigme, som jeg har skrevet i beslutningsforslaget. Det, der er det mest v√¶sentlige for mig, er, at vi reelt tager konsekvensen af den forst√•else, som jeg synes der bredt set internationalt er af, hvad transk√łnnethed vil sige, alts√• hvad det vil sige at have en k√łnsidentitet, som er en anden end den, man bliver f√łdt med. Der er nemlig bredt set internationalt en anerkendelse af, at det alene er en person selv, som kan afg√łre, hvad ens k√łnsidentitet er. Det vil aldrig v√¶re en l√¶ge eller en psykiater eller for den sags skyld nogen som helst andre, som vil kunne afg√łre, om man som menneske er transk√łnnet eller ej; om man som menneske har en anden k√łnsidentitet end det biologiske k√łn, man er f√łdt med.

Den erkendelse afspejler vores behandlingspraksis i dag ikke, og jeg mener egentlig heller ikke, at den erkendelse har bundf√¶ldet sig i det udkast til vejledning, vi har set nu. For hele tankegangen er stadig bygget op om, at man skal igennem en udredning hos et multidisciplin√¶rt team – det er for s√• vidt underordnet, hvem der skal lave en udredning – og at man skal leve op til en indikation, og at man skal have en eller anden grad af, som der st√•r i vejledningen, k√łnsdysfori.

Det, vi √łnsker tilgangen skal v√¶re i sundhedsv√¶senet, er at anerkende, at det er den enkelte selv, som ved, om vedkommende er transk√łnnet og har brug for behandling. Det er derfor, vi skriver, at behandlingen skal basere sig p√• informeret samtykke, alts√• at man f√•r god viden om, hvilke fordele og hvilke bivirkninger der er ved en behandling, men at man i sidste ende selv tr√¶ffer en beslutning om, om man √łnsker eksempelvis hormonbehandling eller kirurgi.

Derfor mener jeg ikke, at det udkast til vejledning, vi har set hidtil, er optimalt endnu. Det ligger i naturlig forl√¶ngelse heraf, at det er det, som Alternativets ordf√łrer efterlyste, nemlig at vi i en eller anden grad vender tilbage til den praksis, som vi tidligere har haft i √•rtier, nemlig at man kan g√• til en privatpraktiserende gyn√¶kolog, uden at der skal en psykiater ind over, og f√• hormonbehandling. Det er klart, at det ligger implicit i den tilgang, og det fremg√•r ogs√• af bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget, at det selvf√łlgelig skal v√¶re en mulighed igen. Dermed er det ogs√• et svar til en af ordf√łrerne tidligere, som jeg ikke kan huske hvem var, som sagde, at det skal v√¶re med et multidisciplin√¶rt team i alle sammenh√¶nge. Det mener vi ikke der n√łdvendigvis skal v√¶re. Det er forskelligt, om det er n√łdvendigt.

S√• har jeg ogs√• noteret mig LGBT Danmarks h√łringssvar til beslutningsforslaget. De kommer med nogle gode tilf√łjelser, som vi ikke har v√¶ret opm√¶rksomme p√• i f√łrste omgang. De fremh√¶ver bl.a. det, at vi i Danmark har en ret ringe kvalitet, n√•r det g√¶lder den nedre kirurgi, og de henviser til, at man i Belgien og Holland, som begge lande er v√¶sentlig st√łrre end Danmark, har et samarbejde, hvor man laver det. Jeg synes, det ville v√¶re helt oplagt, at vi ogs√• tager det med i vores vejledning. Det kunne v√¶re et samarbejde i nordisk regi, s√• vi sikrer, at der er en vis volumen, s√•dan at de kirurger, der skal performe den her kirurgi, ogs√• kan g√łre det med en h√łj kvalitet. S√• vil jeg fremh√¶ve forslaget, som ogs√• kommer fra LGBT Danmark, om, at man skal have et tilbud om adgang til psykologbistand. Det synes vi er rigtig, rigtig fint.

S√• det er for at sige lidt om, hvad der er tankerne med vores beslutningsforslag. Det handler om at s√¶tte en retning for vejledningen. Der tales lidt, som om vi er enige om det hele. S√•dan h√łrer jeg det faktisk ikke. Kan vi blive enige om noget af det, nogle af de v√¶sentligste ting, s√• vil vi gerne diskutere en beretning videre. Men det m√• jo komme an p√• indholdet af en s√•dan beretning. Men lad os tage den videre i udvalget.
Kl. 2035

F√łrste n√¶stformand (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.
Jeg foresl√•r, at forslaget henvises til Sundheds- og √Üldreudvalget. Hvis ingen g√łr indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.
Kl. 2035

* * *
Folketingets journal med referat af 1. behandlingen.