B 87. Spgsm. 2 den 8. april 2019 om initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere. Svar 3. maj 2019.

Vist 112 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter √łnske fra Roger Courage Matthisen (ALT) sp√łrgsm√•l 2 – B 87. Samling: 2018-19 – om konkrete initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar p√• undervisnings- og uddannelsesomr√•det, til ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 3. maj 2019.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren ‚Äď gerne med bidrag fra andre ministre og i forts√¶ttelse af ministerens tale under 1. behandling ‚Äď sende udvalget en oversigt over konkrete initiativer fra regeringen, som retter sig mod undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar p√• undervisnings- og uddannelsesomr√•det?

Svaret
Nedenfor fremg√•r konkrete initiativer, der retter sig mod undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed p√• undervisnings- og uddannelsesomr√•det. Oversigten er udarbejdet med bidrag fra Undervisningsministeriet og Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Tværgående initiativer
Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser (Satspuljeinitiativ 2017-2020)
Initiativet best√•r af udviklingsforl√łb, kapacitetsopbygning via efteruddannelse af l√¶rere og p√¶dagogisk personale og udvikling og formidling af materialer. Der er endvidere udarbejdet to litteraturstudier om forskning vedr√łrende forebyggelse af radikalisering og forskning om negativ social kontrol samt en afd√¶kning af sektorens behov for materialer og kompetenceudvikling, som bidrager med viden om, hvordan indsatser kan tilrettel√¶gges. Litteraturstudierne er offentliggjort p√• uvm.dk. [1]
Initiativet indledes med en afdækningsfase, herunder bl.a. et litteraturstudie vedr. forskning om forebyggelse af negativ social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Konference om piger og teknologiforståelse
Styrelsen for It og L√¶ring i Undervisningsministeriet gennemf√łrte i samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet en konference om piger og teknologiforst√•else i 2018. Konferencens form√•l var at give inspiration til projekter i undervisningssektoren med henblik p√• at sikre pigers interesse for teknologiforst√•else.

Grundskolen
Det skal indledningsvist fremh√¶ves, at folkeskolens form√•lsparagraf rammes√¶tter folkeskolens virke, herunder at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor v√¶re pr√¶get af √•ndsfrihed, ligev√¶rd og demokrati (folkeskoleloven ¬ß 1, stk. 3). Skolerne skal s√•ledes allerede i dag sikre, at eleverne undervises, s√• de kan deltage i et demokratisk samfund, hvor k√łn, ligestilling og mangfoldighed naturligt indg√•r.

Det er p√• den baggrund ikke muligt at lave en udt√łmmende liste over initiativer, som retter sig mod undervisning i emnerne k√łn, ligestilling og mangfoldighed, da disse kan betragtes som at indg√• i al undervisning, der sigter mod at styrke elevernes demokratiske dannelse. Nedenst√•ende er eksempler p√• konkrete initiativer med fokus p√• et eller flere af disse emner:

Styrkelse af undervisningen i SSF
En nylig evaluering af det obligatoriske emne ‚Äôsundheds- og seksualundervisning og familiekundskab‚Äô (SSF) viser, at der er udfordringer med undervisningen. UVM har p√• baggrund af evalueringen afsat midler i 2019 og 2020 til at igangs√¶tte initiativer, der kan styrke undervisningen i SSF. Initiativerne skal dr√łftes med folkeskoleforligskredsen.

Unders√łgelse af negativ social kontrol i grundskolen
En unders√łgelse foretaget af Als Research for Undervisningsministeriet offentliggjort i maj 2018 bidrager med ny viden om omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt elever i grundskolen i 6.-8. klasse.

Danmarkskanon
Ligestilling indgår som en værdi i Danmarkskanonen, hvor Undervisningsministeriet og Kulturministeriet i foråret 2017 udskrev en klassekonkurrence, hvor eleverne skal arbejde med 10 danske værdier.
Ligestilling er en af disse værdier.

eTwinning
eTwinning er et uddannelsesfællesskab for skoler i Europa, som tilbyder en platform og pædagogisk udvikling for skoler og institutioner.
Medarbejdere kan involvere sig i faglig udvikling og samarbejde om projekter i og på tværs af lande. I eTwinning-regi behandles emnet ligestilling i mange projekter, og der er en dansk initieret og koordineret ’Featured gruppe’ i eTwinningportalen kaldet ’Gender Equality & Diversity in Education’ med online-events, webinarer etc. Derudover var emnet en del af den nyligt afholdte eTwinning Annual Conference 2017 (eTwinning: Turning Inclusion Into Action).

Opkvalificeringstilbud i normkritiske og inkluderende LGBTI-metoder
Som led i handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer har Udenrigsministeriet bevilliget i alt 1,0 mio. kr. til LGBT Danmark til udvikling af et opkvalificeringstilbud i inkluderende LGBTI-metoder til fagpersoner i udskolingen. Som led i projektet udvikles en l√¶ringspakke med fokus p√• h√•ndtering af mobning, stigmatisering og fordomme samt konkrete redskaber ift. at underst√łtte LGBTI-personer tryghed og mentale sundhed. Der gennemf√łres et undervisnings- og opkvalificeringsforl√łb af fagpersonerne, som bl.a. skal give viden om unge LGBTI-personer og kendskab til normkritiske tilgange og normkritisk p√¶dagogik. Projektet gennemf√łres i 2019.
Herefter er det planen, at LGBT Danmark vil udbyde opkvalificeringsforl√łbet til interesserede skoler og uddannelsesinstitutioner.

Inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner
Som led i handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer udarbejdes et inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer fx unge homoseksuelle, transk√łnnede eller b√łrn og unge af homoseksuelle for√¶ldre kan m√łde, og hvordan ledelse, l√¶rere og p√¶dagogisk personale kan underst√łtte deres trivsel og fremme √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater. Materiale skal have s√¶rligt fokus p√• at underst√łtte skoler og institutioner, hvor der kan v√¶re mindre accept af LGBTI-personer fx som f√łlge af en h√łj andel af elever med anden etnisk baggrund.
Initiativet gennemf√łres i samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, og det forventes igangsat i 2. halv√•r 2019.

Læreruddannelsen
Det frivillige kursus Sundheds- og seksualundervisning og familieformer indgik som en del af den nyligt afsluttede evaluering af læreruddannelsen.
I forbindelse med opf√łlgningen p√• evalueringen af l√¶reruddannelsen f√•r professionsh√łjskolerne til opgave at lave en handlingsplan for uddannelsens frivillige kurser med s√¶rligt fokus p√• bl.a. kurset Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab. M√•ls√¶tningen er, at de forbedrer de studerendes kompetencer p√• omr√•det ved at styrke deltagelsen i kurset samt kvalitetsudvikle undervisningen.

Ungdomsuddannelserne
I forhold til ungdomsuddannelserne er der iv√¶rksat f√łlgende initiativer:

Ændring af formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser i 2017
Der er i lov om de gymnasiale uddannelser, som d√¶kker alle fire gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, hf), fokus p√• at give eleverne kompetencer, der underst√łtter gensidig respekt og ligev√¶rd. Det g√¶lder fx undervisning i digitale kompetencer, der understreger vigtigheden af ordentlig adf√¶rd p√• nettet og p√• de sociale medier. I form√•lsparagraffen til lov om de gymnasiale uddannelser, fremg√•r det, at undervisningen og hele institutionens dagligliv m√• bygge p√• √•ndsfrihed, ligev√¶rd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundl√¶ggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem k√łnnene.

Det kursiverede blev indf√łrt med gymnasiereformen af 2017 og er nyt i forhold til tidligere ordninger. De gymnasiale institutioner sikrer, at undervisning og √łvrige aktiviteter afspejler form√•lsparagraffen. Alle fag er forpligtede p√• at l√łfte form√•lsparagraffen.

Unders√łgelse af negativ social kontrol p√• ungdomsuddannelserne
Undervisningsministeriet har igangsat en kvalitativ unders√łgelse af negativ social kontrol p√• ungdomsuddannelserne, der skal belyse karakteren af social kontrol, selvsegregering og kulturkonflikter blandt eleverne.

Demokratisk dannelse
Undervisningsministeren har iv√¶rksat forskellige initiativer, der skal styrke den demokratiske dannelse p√• ungdomsuddannelserne. Der er blevet afholdt en konference i januar 2019, og udvikling af undervisnings- og vejledningsmateriale vedr√łrende demokratisk dannelse. Derudover er der nedsat et R√•d for demokratisk dannelse, som bl.a. kan dr√łfte, hvordan eleverne opn√•r viden om og accept af frihedsrettigheder og v√¶rdier som ligestilling mellem k√łnnene.

Inklusion og mangfoldighed på ungdoms- og erhvervsuddannelserne
Som led i handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer har Udenrigsministeriet bevilliget i alt 2,0 mio. kr. til Sex & Samfund til et projekt, der gennem en normkritisk tilgang har til form√•l at bek√¶mpe fordomme samt styrke inklusion og skabe mangfoldige f√¶llesskaber i ungdoms- og l√¶ringsmilj√łerne. Projektet fokuserer s√¶rligt p√• unge p√• ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Som led i projektet uddannes elever og unge i udvalgte kommuner til “forandringsagenter”, som skal organisere, planl√¶gge og gennemf√łre normkritisk ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter. Der vil med inddragelse af skoleledelser, undervisere, studievejledere, elevcoaches samt for√¶ldre og unge selv derudover blive udviklet nye normkritiske redskaber, metoder, strategier, herunder undervisningsindsatser, som g√łres tilg√¶ngelige for alle landets ungdomsuddannelser og andre relevante akt√łrer.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] De to litteraturstudier
    1. Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi. Februar 2016.
    2. Litteraturstudie om forebyggelse af radikalisering i skoleregi. Januar 2018.