B 87. Spgsm. 3 den 8. april 2019 om forvaltningsmæssige grundprincipper for offentlige ansattes kontakt med borgere. Svar 1. maj 2019.

Vist 97 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter √łnske fra Roger Courage Matthisen (ALT) sp√łrgsm√•l 3 – B 87. Samling: 2018-19 – om hvordan offentligt ansatte skal handle og agere i kontakten med borgere, og om et normkritisk perspektiv eller tilsvarende er en af rammerne for disse grundprincipper, til ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 1. maj 2019.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren redeg√łre for indholdet af de almindelige forvaltningsm√¶ssige grundprincipper i forhold til, hvordan offentligt ansatte skal handle og agere i kontakten med borgere uanset borgernes k√łn, baggrund, fysiske eller psykiske funktionsneds√¶ttelser, seksualitet eller religi√łs overbevisning? Hvordan er disse grundprincipper formidlet i forhold til offentligt ansatte? Og er et normkritisk perspektiv eller tilsvarende en af rammerne for disse grundprincipper?

Svaret
Alle offentlige myndigheder og myndighedspersoner er underlagt de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper, som er en r√¶kke overordnede uskrevne forvaltningsretlige regler. I forhold til ligebehandling af borgere uanset k√łn, baggrund, fysisk eller psykisk funktionsneds√¶ttelse, seksualitet, religi√łs overbevisning mv. er det s√¶rligt lighedsprincippet og princippet om saglig forvaltning, der er relevante.

If√łlge lighedsprincippet skal der som udgangspunkt tr√¶ffes identiske afg√łrelser i forhold til borgere med identiske omst√¶ndigheder. En myndighed m√• derfor ikke ud√łve usaglig forskelsbehandling.

If√łlge princippet om saglighed i forvaltningen m√• offentlige myndigheder ikke forf√łlge usaglige eller uvedkommende hensyn. Det vil som udgangspunkt ikke v√¶re sagligt, hvis borgere ikke m√łdes ligev√¶rdigt uafh√¶ngigt af deres k√łn, seksualitet, funktionsneds√¶ttelser mv.

Principperne indg√•r i de relevante uddannelser, fx socialr√•dgiveruddannelsen, samt i evt. efteruddannelse af offentligt ansatte, som skal bestride en stilling, hvor de skal tr√¶ffe afg√łrelser i forhold til borgere.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.