B 87. 5. februar 2019. Beslutningsforslag om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed.

Vist 122 gange.
Forslag til folketingsbeslutning ‚Äď B 87 Samling 2018-19 ‚Äď om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed fremsat den 5. februar 2019 af Roger Courage Matthisen (ALT), Ren√© Gade (ALT) og Pernille Schnoor (ALT).

Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om obligatorisk undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed

Folketinget opfordrer regeringen til at udarbejde en handlingsplan, som sikrer, at undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed inkluderes i undervisningen hos alle offentligt ansatte med undervisningsansvar og hos studerende med kommende undervisningsansvar fra dagtilbud over folkeskolen og ungdomsuddannelser til videreg√•ende uddannelser.

Handlingsplanen skal endvidere sikre, at offentligt ansatte med borgerkontakt bliver bedre rustet til at kunne agere og handle, n√•r det kommer til at blive m√łdt, anerkendt og accepteret som en ligev√¶rdig borger uanset k√łn, baggrund, fysiske eller psykiske funktionsneds√¶ttelser, seksualitet eller religi√łs overbevisning.

Bemærkninger til forslaget

At blive m√łdt, anerkendt og accepteret som en ligev√¶rdig borger i samfundet uanset vores k√łn, baggrund, seksualitet eller religi√łse overbevisning er en af grundpillerne for, at samfundet s√•vel som individer fungerer bedst muligt. S√•ledes slutter folkeskolelovens f√łrste paragraf ogs√• med m√•let om at fremme den enkeltes elevs alsidige udvikling.

De seneste √•r er normkritisk p√¶dagogik blevet inkluderet bredt i den p√¶dagogiske verden b√•de nationalt og internationalt, bl.a. af flere statslige myndigheder, ligesom den danske p√¶dagoguddannelse i dag indeholder krav om, at den studerende har viden om k√łnsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer (fra reform 2014). Den studerende skal kunne formulere faglige m√•l og midler til skabelse af rum for menneskers mangfoldighed og til underst√łttelse af k√łnnenes lige muligheder. P√• l√¶reruddannelsen ‚Äď derimod ‚Äď skal de l√¶rerstuderende blot have tilbudt et kursus i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, men det er frivilligt for de studerende at deltage i kurset, og kurset fylder timem√¶ssigt det samme som trafikl√¶re. Normkritik er et begreb og en metode, som itales√¶tter og bevidstg√łr, hvordan strukturer og normer i samfundet kan v√¶re med til at fastholde stereotyper p√• baggrund af f.eks. k√łn, seksualitet, handicap og/eller etnicitet og dermed begr√¶nse nogle borgeres frihed til at leve deres liv og udleve deres fulde potentiale. Et normkritisk perspektiv betyder s√•ledes, at man fokuserer p√• at bevidstg√łre mennesker om normer i stedet for at f√• mennesker til at passe ind i g√¶ldende normer.

En st√łrre metodisk forst√•else for arbejdet med k√łn, ligestilling og mangfoldighed vil derfor bidrage til, at vi n√•r helt i m√•l med at skabe ligev√¶rdighed p√• arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet og alle andre sektorer, som har betydning for borgernes frihed til at leve det liv, de √łnsker.

Beslutningsforslaget indeb√¶rer for det f√łrste, at alle studerende med kommende undervisningsansvar og alle nuv√¶rende offentligt fastansatte undervisere (i dagtilbud, i folkeskolen, p√• erhvervsskoler og ungdomsuddannelser samt videreg√•ende uddannelser) p√• lige fod med de p√¶dagogstuderende i Danmark skal modtage undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed, inklusive normkritik.

Beslutningsforslaget indeb√¶rer for det andet, at vi prioriterer et kompetencel√łft med tilg√¶ngelig efteruddannelse, s√• alle offentligt fastansatte med borgerkontakt ogs√• kan blive undervist i k√łn, ligestilling og mangfoldighed. Der skal s√•ledes udarbejdes en national plan for, hvordan vi ruster offentligt ansatte med borgerkontakt til bedre at kunne agere og handle, n√•r det kommer til at blive m√łdt, anerkendt og accepteret som en ligev√¶rdig borger i samfundet uanset vores k√łn, baggrund, fysiske eller psykiske funktionsneds√¶ttelser, seksualitet eller religi√łse overbevisning.

Alternativet er naturligvis indstillet på under udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget at gå i dialog med Folketingets partier og alle relevante foreninger og organisationer om det nærmere indhold af og krav til den handlingsplan, som beslutningsforslaget lægger op til at regeringen skal udarbejde.

Alternativet vil under udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget tage initiativ til, at de √łkonomiske konsekvenser af at gennemf√łre de enkelte elementer i beslutningsforslaget bliver godt belyst. Beslutningsforslaget indeb√¶rer i f√łrste omgang, at regeringen skal udarbejde en handlingsplan, hvilket ikke i sig selv har (v√¶sentlige) √łkonomiske konsekvenser. Men en efterf√łlgende udm√łntning af en s√•dan handlingsplan vil selvf√łlgelig have √łkonomiske konsekvenser, som i et rimeligt omfang b√łr s√łges belyst allerede under udvalgsbehandlingen.

* * *
Folketingets journal vedr. beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget som fremsat hos Folketinget.