B 7. Bilag 1 til bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse til det lukkede ekspertm√łde den 12. april 2016 om B7.

Vist 156 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Sundheds- og √Üldreudvalget havde inviteret LGBT Danmark til et lukket ekspertm√łde om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste. M√łdet varede godt en time.
Forud for m√łdet havde LGBT Danmark indsendt en skrivelse med oplysninger om beslutningsforslaget og en planche om de relevante diagnosekoder med anbefalinger. Den 15. april 2016 blev skrivelsen og planchen offentliggjort p√• Folketingets hjemmeside som henholdsvis bilag 1 og 2 til bilag 5 til B 7.

Herunder gengives LGBT Danmarks skrivelse om beslutningsforslaget.

LGBT Danmarks m√łde med
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
den 12. april 2016 om beslutningsforslag B 7

 1. I artiklen “Minding the body: Situating gender identity diagnoses in ICD-11” af 5. september 2014 fremh√¶ver tre af de f√łrende forskere, Jack Drescher, Sam Winter og Peggy T. Cohen-Kettenis bl.a., at det historisk set var en tilf√¶ldighed, at transk√łnnethed blev klassificeret som psykiske lidelser. Det synes mere at v√¶re baseret p√• fremherskende sociale holdninger i 1965 end p√• videnskabeligt grundlag.
  Den videnskabelige viden og de sociale holdninger har siden dengang ændret sig betydeligt.
  I dag m√• det l√¶gges til grund, at klassifikationen af transk√łnnethed f√łrer til, at behandleren bliver en gatekeeper, som den transk√łnnede skal overbevise om, at vedkommende er den “rigtige” slags transk√łnnede og har v√¶ret det tilstr√¶kkeligt l√¶nge for at opn√• behandling. Gatekeeper funktionen betyder, at den transk√łnnede fort√¶ller, hvad p√•g√¶ldende mener, vil v√¶re optimalt i forhold til at opn√• tilladelse til behandling.
  Hvis transk√łnnethed blev flyttet ud af afsnittet om psykiske lidelser, vil det v√¶re vanskeligt at begrunde, at behandlerne skal have en gatekeeperfunktion.
  https://www.researchgate.net/publication/233938371_Minding_the_body_Situating_gender_
  identity_diagnoses_in_ICD-11

  I artiklen “Gender Role Reversal among Postoperative Transsexuals” af 31. december 2014 fremf√łrer A.J. Kuiper, phd. og P.T. Cohen-Kettenis, phd. bl.a., at blandt de f√•, som fortryder behandling, fremh√¶ver flere, at de var i tvivl under udredningen, men af frygt for afvisning, skjulte de deres tvivl.
  https://www.researchgate.net/publication/270273121_Gender_Role_Reversal_among_Postoperative_
  Transsexuals

  I artiklen “An Analysis of All Applications for Sex Reassignment Surgery in Sweden, 1960-2010: Prevalence, Incidence, and Regrets” af Cecilia Dhejne, Stefan Arver og Mikael Land√©n fra 3. april 2016 fremg√•r bl.a., at Sverige fra 1960 til 2010 flere gange har lempet adgangen k√łnskorrigerende behandling. I samme periode er antallet, der fortryder, faldet.
  https://www.researchgate.net/publication/262734734_An_Analysis_of_All_Applications_for_
  Sex_Reassignment_Surgery_in_Sweden_1960-2010_Prevalence_Incidence_and_Regrets

 2. Beslutningsforslag B 7 vedr√łrer b√•de
  1. Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).
  2. WHO‘s The International Classification of Diseases (ICD). Den nuv√¶rende hedder ICD-10.
 3. Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) indeholder bl.a. den danske version af ICD.
 4. ICD-11, den kommende version, har været længe undervejs.
  WHO forventer, at ICD-11 bliver vedtaget i 2018, men den endelige vedtagelse er udskudt flere gange, og mange forventer yderligere udskydelser.
  Selv hvis ICD-11 bliver vedtaget i 2018, s√• skal det erindres, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen til ministerens bem√¶rkning til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 25. oktober 2015 til B 7 bl.a. skrev:
  Der vil endvidere v√¶re en implementeringsfase fra ICD-11 vedtages til den er i drift, forventeligt af st√łrrelsesorden et par √•r. Her vil blandt andet overs√¶ttelse, opl√¶ring og tilretning til danske patientregistreringsforhold skulle foreg√•.
  https://www.transviden.dk/b7-bilag-1/
  Det g√łr det s√• meget mere p√•tr√¶ngende, at Danmark g√•r forrest og vedtager sine egne √¶ndringer nu.
 5. Danmark er ikke bundet af WHO‘s ICD.
  Danmark b√łr g√• forrest og anvise den rigtige vej – placering og betegnelse.
 6. Transdiagnoserne i SKS er i dag betegnet: K√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64).
 7. Transdiagnoserne i SKS er i dag placeret i afsnittet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.
 8. transk√łnnethed er ikke en psykisk eller somatisk lidelse. Det er alle enige om.
 9. Hensigten med beslutningsforslag B 7 er at rette op p√• dette, men beslutningsforslaget har en uheldig formulering. Det er der enighed om. Derfor b√łr der laves et √¶ndringsforslag.
 10. LGBT Danmark fremsendte et s√•dant √¶ndringsforslag den 25. oktober 2015 i sin h√łringsskrivelse til B 7. H√łringsskrivelsen er optaget som bilag 1 til B 7.
  https://www.transviden.dk/b7-bilag-1/
 11. LGBT Danmarks ændringsforslag indeholder fire punkter:
  1. flytte K√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter fra afsnittet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
  2. slette transvestisk fetichisme (DF651) fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS);
  3. arbejde aktivt for at Gender identity disorders (F64) med underpunkter fjernes fra afsnittet Mental and behavioural disorders i WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
  4. arbejde aktivt for at Fetishistic transvestism (F65.1) slettes fra WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD).
 12. Punkt 1 – flytte K√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64).
  1. Placeringen er ikke afg√łrende. Politikerne b√łr ikke fasts√¶tte placeringen.
   En politisk – lovgivningsm√¶ssig placering – vil vanskeligg√łre en eventuel revision, n√•r ICD-11 bliver endelig vedtaget.
   Placeringen b√łr derfor overlades til Sundhedsstyrelsen med den klare politiske besked, at placeringen skal v√¶re et sted, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
  2. Betegnelserne er derimod vigtige.
   Samtidig med flytningen skal betegnelserne også ændres.
   Betegnelserne må ikke kunne opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
   LGBT Danmark anbefaler, at den nye placering f√•r overskriften “K√łnsidentitet“, og at der laves f√łlgende underafsnit “Voksnes k√łnsidentitet” “B√łrn og unges k√łnsidentitet“.
 13. Punkt 2 – slette transvestisk fetichisme (DF651).
  1. Udkastet til ICD-11 indeholder ikke “Fetishistic transvestism“.
   Alene af den grund b√łr Danmark straks slette transvestisk fetichisme (DF651).
  2. Transvestisk fetichisme (DF651) er i SKS placeret i “kapitel V: Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser” sammen med Fetichisme (DF650); Exhibitionisme (DF651); Voyerurisme (DF653); P√¶dofili (DF654); Blandet seksuel afvigelse (DF658); Seksuel afvigelse UNS (DF659).
  3. Transvestisk fetichisme er en uskyldig seksuel variation, som ikke kræver behandling.
  4. Skulle det helt undtagelsesvis ske, at det er en s√• stor belastning for en person, at p√•g√¶ldende s√łger l√¶gehj√¶lp, s√• kan diagnosen “Fetichisme (DF650)” anvendes.
 14. Punkt 3 – arbejde aktivt for at WHO flytter Gender identity disorders (F64) til en placering, der ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand og giver dem betegnelser, der heller ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
  WHO‘s nuv√¶rende forslag om placering og betegnelse i ICD-11 er ikke tilfredsstillende.
  1. I det nuværende udkast til ICD-11 er transforhold placeret under:
   05 Conditions related to sexual health
   Gender incongruence
   5A40 Gender incongruence of adolescence and adulthood
   5A41 Gender incongruence of childhood
   5A4Y Other specified gender incongruence
   5A4Z Gender incongruence, unspecified
  2. Dansk oversættelse
   05 Forhold relateret til seksuel sundhed
   K√łnsvariation
   5A40 K√łnsvariation i ungdommen og voksenalderen. (Evt.: K√łnsvariation hos unge og voksne)
   5A41 K√łnsvariation i barndommen. (Evt.: K√łnsvariation hos b√łrn)
   5A4Y Anden specificeret k√łnsvariation
   5A4Z Uspecificeret k√łnsvariation
  3. Placeringen som et underafsnit om seksuel sundhed er uheldig, idet det signaliserer, at k√łnsidentitet (k√łnsvariation) er en seksuel tilstand.
  4. Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen skrev i ministerens bem√¶rkning til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 25. oktober 2015 til B 7 bl.a.:
   De engelsksprogede termer “sex/sexual” kan endvidere overs√¶ttes dels med “sex/seksuel“, men ogs√• med “k√łn/k√łnslig” s√•ledes at forst√•, at “k√łn” i sig selv ikke er ensbetydende med “seksuel” – muligvis ville man eksempelvis v√¶lge at overs√¶tte “Conditions related to sexual health” til “Sundhedstilstande/forhold med relation til k√łn“. Det er som n√¶vnt endnu for tidligt at l√¶gge sig fast p√• en endelig terminologi b√•de i den engelsksprogede version og for den danske overs√¶ttelse. I denne sammenh√¶ng b√łr det desuden tilf√łjes, at der ogs√• inden for den engelsksprogede verden er variationer i termernes anvendelse og deres (med)betydninger.
   https://www.transviden.dk/b7-bilag-1/
   Denne oversættelse er ikke korrekt.
   De engelske ord “sex” og “sexual” kan i denne sammenh√¶ng ikke overs√¶ttes til “k√łn” og “k√łnslig”.

   Men selvf√łlgelig kan betegnelsen/beskrivelsen i SKS formuleres, som skrevet af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen, men det vil i s√• fald ikke v√¶re en korrekt overs√¶ttelse.

   Men det er slet ikke det, som det drejer sig om. Det drejer sig om formuleringen i WHO‘s kommende ICD-11.

  5. Det skal alligevel n√¶vnes, at ministeren i sit svar p√• sp√łrgsm√•l 534 – SUU, Alm. del – bl.a. citerede Statens Seruminstitut for
   Den 9.-13. december 2013 afholdt WHO et arbejdsm√łde, og i den forbindelse konstaterede man f√łlgende: “Sexual Health: This segment will bring all conditions related to sexual / reproductive health related conditions in a single chapter multiple-parent”.
   Det betyder at, man etablerer et eget kapitel for seksuel/reproduktiv sundhed.
   https://www.transviden.dk/spgsm-534/
   Her fremg√•r det tydeligt, at afsnittet vedr√łrer seksuelle forhold.
  6. Danmark b√łr derfor b√•de aktivt arbejde for,
   1. at Gender identity disorders (F64) flyttes fra WHO‘s sygdomsklassifikations psykiatriske afsnit,
   2. at det ikke bliver placeret som et underafsnit til Conditions related to sexual health (Forhold relateret til seksuel sundhed), som det er tilfældet i det nuværende revisionsforslag til ICD-11, men
   3. placeres i et selvstændigt afsnit, hvor det ikke kan opfattes som hverken en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
    Det kan let g√łres ved at l√łfte det ud af det foresl√•ede punkt 05 til et selvst√¶ndigt punkt.
 15. Punkt 4 – arbejde aktivt for, at Fetishistic transvestism (F65.1) slettes fra WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD).
  1. Udkastet til ICD-11 indeholder ikke “Fetishistic transvestism“.
   Danmark skal derfor alene arbejde for, at det forbliver sådan.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.