Bilag 1. Spgsm 1. H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.

Vist 298 gange.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en h√łringsskrivelse til Sundheds- og √Üldreudvalget om beslutningsforslag B 7 ‚Äď Samling: 2015-15 ‚Äď om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 k√łnsidentitetsforstyrrelser og F65.1 fetichistisk transvestisme fra WHO‚Äôs sygdomsklassifikation (ICD).
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 28. oktober 2015 sp√łrgsm√•l nr. 1 til om h√łringsskrivelsen til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 27. november 2015.

Indhold
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark

LGBT Danmark
LGBT Danmark
S√łndag den 25. oktober 2015.
Til Sundheds- og Ældreudvalget

Vedr.: Beslutningsforslag B 7 af 8. oktober 2015 – Samling: 2015-16 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner anbefaler, at beslutningsforslag B 7 af 8. oktober 2015 – Samling: 2015-16 – vedtages.

LGBT Danmark anbefaler imidlertid, at der fremsættes det herunder nævnte ændringsforslag.

Ændringsforslag
Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at:
 1. flytte k√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter fra afsnittet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
 2. slette transvestisk fetichisme (DF651) fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS);
 3. arbejde aktivt for at Gender identity disorders (F64) med underpunkter fjernes fra afsnittet Mental and behavioural disorders i WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
 4. arbejde aktivt for at Fetishistic transvestism (F65.1) slettes fra WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD).

LGBT Danmark vil ud over de bem√¶rkninger, som er fremsat i det fremsatte beslutningsforslag, bem√¶rke f√łlgende.

Begrundelse for og bemærkninger til ændringsforslaget
Danmark f√łlger i det v√¶sentligste diagnoserne i WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD). Derfor h√¶nger de fire punkter sammen, idet punkterne 1 og 2 findes i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS) og punkterne 3 og 4 i WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD).

WHO er aktuelt i gang med at revidere sygdomsklassifikationen (ICD). Revisionen har st√•et p√• gennem flere √•r og f√¶rdigg√łrelsen er flere gange blevet udskudt. P√• nuv√¶rende tidspunkt forventes revisionen at v√¶re f√¶rdig i 2018.
Imidlertid har WHO l√¶nge haft et forslag (ICD-11) om at flytte de transrelaterede diagnoser fra det psykiatriske afsnit til et nyt hovedafsnit betegnet “05 Conditions related to sexual health” (Forhold relateret til seksuel sundhed) som et underafsnit “05 Gender incongruence” (K√łnsuoverensstemmelse).
WHO‘s forslag til revision af sygdomsklassifikationen (ICD-11) indeholder, som det pt. foreligger, ikke nogen diagnose for transvestisk fetichisme.

1 og 3. Vedr√łrende diagnosen DF64 (SKS)/F64 (ICD) med underpunkter og DF651 (SKS)/F65.1 (ICD)
Da det vil vare flere √•r, f√łr revisionen af WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD) er tilendebragt, og da s√•vel folketingsmedlemmer, Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik ved flere lejligheder har tilkendegivet, at transk√łnnethed (transseksualisme og transvestisme) ikke er en sygdom, b√łr Folketinget handle i overensstemmelse hermed og flytte “K√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter fra “Kap. V: Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelse (DF00-DF99)” i SKS -Sundhedsv√¶senets Klassifikations System til et nyt afsnit, hvor de ikke opfattes som en sygdom eller en lidelse og slette “Transvestisk fetichisme (DF651)”.
Da det samtidig er alment anerkendt, at k√łnsidentitet ikke er en seksuel tilstand, b√łr flytningen af “K√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter endvidere ske til et afsnit, hvor de heller ikke opfattes som en seksuel tilstand.

WHO har allerede i udkastet til den nye sygdomsklassifikation flyttet F.64 med underpunkter fra det psykiatriske afsnit. Imidlertid er de flyttet til en underafsnit under “05 Conditions related to sexual health” (Forhold relateret til seksuel sundhed). Samtidig er betegnelsen √¶ndret fra “Transsexualism” til “Gender incongruence” (k√łnsvariation).
Placeringen som et underafsnit om seksuel sundhed er uheldig, idet det signaliserer, at k√łnsidentitet (k√łnsvariation) er en seksuel tilstand.
Danmark b√łr derfor aktivt arbejde for, at ikke alene flyttes F64 fra WHO‘s sygdomsklassifikations psykiatriske afsnit, men at det ikke bliver placeret som et underafsnit til seksuel sundhed, som det er tilf√¶ldet i det nuv√¶rende revisionsforslag, men flyttes til et selvst√¶ndigt afsnit, hvor det ikke kan opfattes som hverken en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand.
Det kan g√łres let ved at l√łfte det ud af punkt 05 til et selvst√¶ndigt punkt.

2 og 4. Vedr√łrende diagnosen: DF651 (SKS)/F65.1 (ICD)
I dagens Danmark dyrkes mange forskellige former for seksuelle feticher. F.eks. er BDSM (bondage, dominans, sadisme og masochisme) og latex- og gummibekl√¶dning ganske udbredt i alle befolkningslag. Ingen af disse fetichister er anf√łrt med s√¶rskilt kode i SKS -Sundhedsv√¶senets Klassifikations System.
Derfor forekommer det uforst√•eligt, at transvestisk fetichisme skal anf√łres i SKS – Sundhedsv√¶senets Klassifikations System.
I forbindelse med behandlingen af beslutningsforslag B 116 om fjernelse af transk√łnnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser (Samling: 2012-13) udtalte Sundhedsstyrelsen i ministerens svar p√• sp√łrgsm√•l 5 bl.a. f√łlgende:
For s√• vidt ang√•r seksuelle praktiker, der i overvejende grad foreg√•r alene eller eventuelt mellem samtykkende voksne, som lever fint hermed, vil der s√¶dvanligvis ikke v√¶re behov for at anvende diagnoser, idet der ikke er tale om et problem med behov for sundhedsfaglig behandling. Kun i de sj√¶ldne situationer, hvor dette ikke er tilf√¶ldet, fx i forbindelse med en persons egen lidelse kan eksisterende koder under F65 med tilh√łrende kodetekster findes relevante. I en sexologisk behandlingskontekst kan der s√•ledes v√¶re brug for diagnoser fra gruppen F65, n√•r en person henvender sig og s√łger behandling f.eks. p√• grund af ekstrem seksualitet, som de selv eller deres omgivelser oplever som en plage. Fra faglig sexologisk side oplyses at man kun yderst sj√¶ldent finder behov for at anvende diagnosen: Transvestisk fetichisme.
https://www.transviden.dk/b-116-bilag-1-spgsm-5/

Som det fremg√•r af afslutningen, s√• er det kun yderst sj√¶ldent, at der er behov for diagnosen “transvestisk fetichisme DF651“. Og skulle en s√•dan yderst sj√¶lden situation opst√•, s√• indeholder SKS -Sundhedsv√¶senets Klassifikations System under afsnittet “Seksuelle afvigelser (DF65) underkoden Fetichisme DF650, som i givet fald kan anvendes.

LGBT Danmark er bekendt med, at Sexologisk Klinik anvender diagnosen transvestisk fetichisme (DF651) til afvisning af transpersoner, der konsulterer Sexologisk Klinik i den hensigt at opn√• tilladelse til en k√łnsskifteoperation.
Selv i tilf√¶lde, hvor Sexologisk Klinik ikke kan st√łtte en persons √łnske om k√łnsskifte, s√• er diagnosen “transvestisk fetichisme (DF651)” un√łdvendig.
LGBT Danmark finder det helt uacceptabelt, at der findes en særskilt fetich-kode specielt for transpersoner. Det er med til at stigmatisere transpersoner, at de risikerer at få tildelt en sådan diagnose.
Det skal endvidere erindres, at Danmark i 1981 fraveg WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD) ved at fjerne homoseksualitet fra sygdomsklassifikationen, hvilket formentlig var medvirkende til, at WHO senere valgte at slette homoseksualitet fra ICD.

Da WHO‘s forslag til revision af sygdomsklassifikationen (ICD-11), som det pt. foreligger, endvidere ikke indeholder nogen diagnose for transvestisk fetichisme, finder LGBT Danmark, at Danmark uden bet√¶nkeligheder straks b√łr fjerne “transvestisk fetichisme (DF651)” fra SKS -Sundhedsv√¶senets Klassifikations System, og arbejde for, at diagnosen under det fortsatte revisionsarbejde af WHO‘s sygdomsklassifikation ikke bliver indsat.

* * *
Psykiatrisk udredning og diagnosticering som betingelse for eller som et led i k√łnskorrigerende behandling
LGBT Danmark kan endvidere tilslutte sig bem√¶rkningen i det fremsatte beslutningsforslag om, at der ikke skal foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering for transk√łnnethed som betingelse for eller som et led i k√łnskorrigerende behandling.

Linda Thor Pedersen.
Transpolitisk talsperson.

Henvisninger
 • WHO’s sygdomsklassifikation – ICD-11 Beta – 05 Conditions related to sexual health, Gender incongruence. [Siden findes ikke mere. Tina Thranesen]
 • SKS – K√łnsidentitetsforstyrrelser. [Fjernet fra SKS. Tina Thranesen]
 • SKS – Seksuelle afvigelser, Transvetisk fetichisme. [Fjernet fra SKS. Tina Thranesen]

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 25. oktober 2015 fra LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, jf. B 7 – bilag 1.

* * *
[Til indhold] Svaret
LGBT Danmark anmoder i deres henvendelse Folketinget om at pålægge regeringen i indeværende folketingssamling at:
 1. flytte k√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter fra afsnittet om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
 2. slette transvestisk fetichisme (DF651) fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS);
 3. arbejde aktivt for, at Gender identity disorders (F64) med underpunkter fjernes fra afsnittet Mental and behavioural disorders i WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD) til et afsnit, hvor det ikke kan opfattes som en sygdom, en lidelse eller en seksuel tilstand;
 4. arbejde aktivt for, at Fetishistic transvestism (F65.1) slettes fra WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD)

Til brug for besvarelsen har Sundheds- og Ældreministeriet indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen har i en f√¶lles udtalelse oplyst f√łlgende:
‚ÄĚIndledningsvist vil Sundhedsstyrelsen anf√łre, at det er vigtigt, at personer, som √łnsker hormonbehandling og indgribende kirurgiske indgreb m.v., bliver udredt grundigt. Sundhedsstyrelsen har fastlagt de overordnede krav til udredning og behandling af transk√łnnede i Sundhedsstyrelsens vejledning
om udredning og behandling af transk√łnnede.
Vejledningen fastl√¶gger ogs√• ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner i forbindelse med udredning og behandling af transk√łnnede, som √łnsker k√łnsmodificerende behandling.

Vejledningen pr√¶ciserer, at udredning og behandling af voksne transk√łnnede kr√¶ver s√¶rlig ekspertise, der er forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde. Det multidisciplin√¶re teamsamarbejde omfatter speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi og andet personale, herunder psykologer, med s√¶rlig viden, indsigt og kompetence p√• omr√•det. Vejledningen pr√¶ciserer yderligere, at i forbindelse med udredning og behandling af transk√łnnede
er det psykiateren i teamet, der har ansvaret for patientens forl√łb. Herunder den indledende udredning, observation, koordinering af den √łvrige udredning og behandling samt opf√łlgning p√• behandlingen.

Form√•let med udredningen er at afklare, om der foreligger indikation for k√łnsmodificerende behandling p√• baggrund af en transseksuel tilstand. Det er i den forbindelse vigtigt at afklare, om der er eventuelle samtidige somatiske eller psykiske lidelser (komorbiditet), misbrug og sociale problemer, der kan kontraindicere behandlingen.

K√łnsmodificerende behandling indeb√¶rer en proces med betydelige fysiske og psykiske √¶ndringer, som kan have sociale konsekvenser for det enkelte individ. De fysiske √¶ndringer kan v√¶re af reversibel, delvist reversibel eller irreversibel karakter, og en grundig udredning forud for den k√łnsmodificerende behandling er derfor vigtig. Udredningen er med til at sikre at k√łnsskiftet kan ske til den grad, som den transseksuelle √łnsker, n√•r betingelser og foruds√¶tninger herfor i √łvrigt er opfyldt.

Vedr. 1 Flytning af k√łnsidentitetsforstyrrelser (DF64) med underpunkter fra afsnit om psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS).
Sygdomsklassifikationen er prim√¶rt et arbejdsredskab, som anvendes i forbindelse med dokumentation og indberetning af patientrelaterede data til Landspatientregisteret. I selve patientjournalen vil der typisk v√¶re mere detaljerede oplysninger om det enkelte behandlingsforl√łb.

Der b√łr opretholdes overensstemmelse mellem den danske version af sygdomsklassifikationen, som den fremst√•r i SKS, og WHO‘s (ICD). En eventuel flytning af DF64 i SKS b√łr s√•ledes afvente √¶ndringer i ICD systemet, s√• denne overensstemmelse opretholdes. Flytter man koder med tilh√łrende kodetekster fra et sted i sygdomsklassifikationen, og i stedet etablerer nationale koder et andet sted i sygdomsklassifikationen, vil dette kunne afstedkomme misforst√•elser. Det kan potentielt f√• alvorlige konsekvenser, hvis man begynder at registrere patientrelaterede data efter ikkestandardiseret national registreringspraksis uden sammenh√¶ng med international konsensus, idet patienter ikke altid kun behandles inden for et enkelt lands sundhedsv√¶sen.

Vedr. 2 Sletning af transvestisk fetichisme (DF651)) fra SKS.
Den danske version af sygdomsklassifikationen opdateres l√łbende, herunder i forbindelse med de √•rlige opdateringer, der vedtages i det internationale klassifikationssamarbejde i WHO-FIC (Family of International Classifications).

Det er muligt at foresl√• √¶ndringer til den danske version af sygdomsklassifikationen, som den fremst√•r i Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS). Der vil typisk, i forbindelse med sagsbehandlingen af kode√łnsker, foreg√• en h√łring af de relevante l√¶gefaglige selskaber, inden man foretager √¶ndringer i klassifikationen. Mange af de kode√łnsker, der indsendes, drejer sig om yderligere detaljer, dvs. underkoder, eller de s√•kaldte ‚ÄĚekstensioner‚ÄĚ, som ikke afstedkommer de samme problemer, som flytning eller lukning af allerede eksisterende koder g√łr.

Hvis et indsendt forslag indebærer ændringer i den internationale version af sygdomsklassifikationen, vil forslaget kunne sendes videre til en af de nordiske repræsentanter i WHO’s klassifikationssamarbejde, hvorefter det vil kunne blive behandlet i de relevante arbejdsgrupper i WHO-regi, forudsat der er faglig opbakning til forslaget.

Vedr. 3 Gender identity disorders (F64) placering i WHO’s ICD klassifikationssystem.
I dag indg√•r transseksualitet i WHO‚Äôs klassifikationssystems kapitel under ‚ÄĚPsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser‚ÄĚ i gruppen ‚ÄĚk√łnsidentitetsforstyrrelser‚ÄĚ. Klassifikationssystemet ICD-10 er under revision, og der arbejdes aktuelt p√• en revideret 11. udgave af klassifikationen (ICD-11), og denne reviderede udgave forventes vedtaget p√• World Health Assembly (WHA) i 2018. Der vil endvidere v√¶re en implementeringsfase fra ICD-11 vedtages til den er i drift, forventeligt af st√łrrelsesorden et par √•r. Her
vil blandt andet oversættelse, oplæring og tilretning til danske patientregistreringsforhold skulle foregå. Det er forventningen, at der i forbindelse med revisionen vil blive foretaget ændringer i dele af klassifikationens struktur og indhold i forhold til ICD-10.

Danmark indg√•r i det internationale samarbejder med flere af de √łvrige EU-lande i forbindelse med dette revisionsarbejde. Det kan i den forbindelse n√¶vnes, at Danmark sammen med de √łvrige nordiske lande aktivt st√łtter WHO‚Äôs forslag om, at diagnosen transseksualitet flyttes til en kategori i ICD-11, som ikke opleves som stigmatiserende og/eller diskriminerende af de transk√łnnede.

Status for revisionsarbejdet med CD-11 er, at der forventes at blive etableret et nyt afsnit/kapitel med overskriften ‚ÄĚConditions related to sexual Health‚ÄĚ. ‚ÄĚTransseksualitet (Transsexualism)‚ÄĚ (F64.0) forventes at blive placeret i ‚ÄĚConditions related to sexual Health‚ÄĚ under overskriften ‚ÄĚGender incongruence of adolescence and adulthood‚ÄĚ. F64.0 vil s√•ledes ikke l√¶ngere v√¶re omfattet af afsnittet/kapitlet om ‚ÄĚPsykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser (Mental and behavioural disorders)‚ÄĚ.

Man b√łr imidlertid v√¶re varsom med allerede nu at l√¶gge sig fast p√• b√•de en engelsksproget term og en dansk overs√¶ttelse af kodeteksterne i ICD-11, idet revisionsarbejdet fortsat er i gang, og man kan s√•ledes stadig n√• at f√• adgang til at kommentere eller komme med √¶ndringsforslag p√• ICD-11 Beta Browseren.
[Beta-versionen findes ikke mere. 21. september 2022. Tina Thranesen]

De engelsksprogede termer ‚ÄĚsex/sexual‚ÄĚ kan endvidere overs√¶ttes dels med ‚ÄĚsex/seksuel‚ÄĚ, men ogs√• med ‚ÄĚk√łn/k√łnslig‚ÄĚ s√•ledes at forst√•, at ‚ÄĚk√łn‚ÄĚ i sig selv ikke er ensbetydende med ‚ÄĚseksuel‚ÄĚ ‚Äď muligvis ville man eksempelvis v√¶lge at overs√¶tte ‚ÄĚConditions related to sexual health‚ÄĚ til ‚ÄĚSundhedstilstande/forhold med relation til k√łn‚ÄĚ. Det er som n√¶vnt endnu for tidligt at l√¶gge sig fast p√• en endelig terminologi b√•de i den engelsksprogede version og for den danske overs√¶ttelse. I denne sammenh√¶ng b√łr det desuden tilf√łjes, at der ogs√• inden for den engelsksprogede verden er variationer i termernes anvendelse og deres (med)betydninger.

Vedr. 4 Sletning af Fetishistic transvestism (F65.1) slettes fra WHO‘s sygdomsklassifikation (ICD).
I forhold til ‚ÄĚK√łnsidentitetsforstyrrelser‚ÄĚ (F64) og ‚ÄĚFetishistic transvestism (F65.1) er forventningen, at disse begreber vil udg√• af klassifikationssystemet med etableringen af ICD-11.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens og Sundhedsdatastyrelsens oplysninger.

I forhold til forslaget angivet under pkt. 2 om at fjerne ‚ÄĚTransvestisk fetichisme‚ÄĚ fra Sundhedsv√¶senets Klassifikations System (SKS), kan jeg supplerende oplyse, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen ikke har planer om at anbefale, at der tages initiativ hertil. Styrelserne finder det s√•ledes vigtigt at opretholde overensstemmelse mellem SKS og WHO‚Äôs klassifikationssystem (ICD).
Som det fremg√•r ovenfor under pkt. 4, er det forventningen, at ‚ÄĚTransvestisk fetichisme‚ÄĚ vil udg√• af klassifikationssystemet med etableringen af ICD-11.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark.
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.