Bilag 2. Spgsm 3. H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark den 20. februar 2016 til B 7. Spgsm. den 22. februar 2016. Svar 16. marts 2016.

Vist 182 gange.
LGBT Danmark sendte den 20. februar 2016 en h√łringsskrivelse til Sundheds- og √Üldreudvalget om beslutningsforslag B 7 ‚Äď Samling: 2015-15 ‚Äď om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
Sundheds- og √Üldreudvalget stillede den 22. februar 2016 sp√łrgsm√•l nr. 3 til om h√łringsskrivelsen til sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V), der svarede den 16. marts 2016.

Indhold
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

[Til indhold] H√łringsskrivelse fra LGBT Danmark

LGBT Danmark
LGBT Danmark
L√łrdag den 20. februar 2016.
Til Sundheds- og Ældreudvalget

Vedr.: B 7 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.

Sundhedsstyrelsen har i ‚ÄĚVejledning om udredning og behandling af transk√łnnede‚ÄĚ anf√łrt, at ‚ÄĚDiagnosen er ikke udtryk for en somatisk eller psykiatrisk sygdomstilstand‚ÄĚ.

P√• trods af denne sympatiske udtalelse m√• vi i LGBT Danmark konstatere, at placeringen i afsnittet ‚ÄĚpersonlighedsforstyrrelser‚ÄĚ i det psykiatriske kapitel giver problemer. Ved andre behandlinger i sundhedsv√¶snet giver diagnosen ‚ÄĚpersonlighedsforstyrrelse‚ÄĚ anledning til tvivl om patientens evne til at forst√• behandlingen. Endvidere har diagnosen betydning for sundhedsforsikringer, og vi har kendskab til en aktuel sag, hvor en transk√łnnet har f√•et afslag p√• en sundhedsforsikring med begrundelsen ‚ÄĚpersonlighedsforstyrrelse‚ÄĚ.

LGBT Danmark anser WHO‚Äôs forslag om at placere diagnoserne i et nyt afsnit ‚ÄĚSexual health‚ÄĚ for stort set lige s√• ringe som den nuv√¶rende placering. Afsnittet ‚ÄĚSexual health‚ÄĚ er et afsnit om seksualitet, hvor diagnoserne absolut ikke h√łrer hjemme. ICD-11 m√• derfor betragtes som en √¶ndring af problemet og ikke en l√łsning. LGBT Danmark vil derfor insistere p√•, at Danmark ikke f√łlger WHO‚Äôs foresl√•ede diagnosekoder for transk√łnnethed i ICD-11.

LGBT Danmark anbefaler derfor, at I tilslutter jer det ændringsforslag til B 7, som LGBT Danmark har fremsendt den 25. oktober 2015.

Linda Thor Pedersen.
Transpolitisk talsperson.

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. februar 2016 fra LGBT Danmark, jf. B 7 – bilag 2.

[Til indhold] Svaret
LGBT Danmark giver i deres henvendelse udtryk for, at placeringen af diagnosekoden for transseksualitet giver anledning til problemer, og at Danmark f√łlgelig ikke b√łr f√łlge WHO‚Äôs foresl√•ede diagnosekoder for transk√łnnethed i ICD-11.

Transseksualitet er med Sundhedsstyrelsens ord ikke en psykiatrisk eller somatisk sygdomstilstand. Dette er jeg enig i. Jeg er også helt enig i den intention, der ligger bag LGBT Danmarks henvendelse. Det er vigtigt, at udredning og behandling foregår på et grundlag, der hverken opleves stigmatiserende eller diskriminerende for den enkelte. Derfor arbejder vi også for at fjerne utidssvarende diagnosekoder i forbindelse med udarbejdelsen af WHO’s reviderede diagnosekodesystem ICD-11.

Det er dog i denne forbindelse vigtigt at understrege, at der ikke er nogen sammenh√¶ng mellem p√• den ene side behandling og udredning af transk√łnnede, og p√• den anden side placeringen af diagnosekoden for transseksualisme, DF 64.0. I den forbindelse oplyser Sundhedsstyrelsen f√łlgende, som jeg kan henholde mig til:

‚ÄĚDet er vigtigt at understrege, at sundhedsfaglig udredning af k√łnsidentitetsproblemer alene er relevant, n√•r den transk√łnnede har et √łnske om k√łnsmodificerende behandling. Form√•let med udredningen er at afklare, om der foreligger indikation for k√łnsmodificerende behandling i form af en transseksuel tilstand samt afklare eventuelle samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), herunder ogs√• misbrug og sociale problemer, der kan kontraindicere behandlingen.

Sundhedsstyrelsen har i en vejledning fra 2014 pr√¶ciseret, at den sundhedsfaglige udredning og behandling ved √łnske om k√łnsmodificerende behandling kr√¶ver s√¶rlig ekspertise og skal v√¶re forankret i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde, som bl.a. omfatter speciall√¶ger i psykiatri, gyn√¶kologi/obstetrik og plastikkirurgi med s√¶rlig viden om transk√łnnede, og som typisk inddrager psykologer og andet personale i det multidisciplin√¶re teamsamarbejde. Det overordnede koordinerende ansvar i teamet varetages af en speciall√¶ge i psykiatri.

Rammerne for udredning og behandling af transk√łnnede, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling, er alene bestemt af faglige hensyn til sikring af kvalitet og kompetencer. Hvilken kode, der anvendes for registrering af den transk√łnnede, og hvor i kodesystemet denne kode er placeret, vil s√•ledes ikke have betydning for tilrettel√¶ggelsen af den faglige indsats for transk√łnnede, der √łnsker k√łnsmodificerende behandling‚ÄĚ.

Med venlig hilsen

Sophie L√łhde

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark.
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.