Begæring af 13. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling i Trans-Danmark.

Vist 279 gange.
Foranlediget af længere tids utilfredshed med den siddende bestyrelse i Trans-Danmark, har en gruppe på 13 medlemmer af foreningen den 14. august sendt en begæring om en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen.
Begæringen vises herunder.

Dato: 13. august 2011
Til: Formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup
Cc.: Bestyrelsen for Trans-Danmark

Hermed fremsendes beg√¶ring om ekstraordin√¶r generalforsamling medf√łlgende 10 bekr√¶ftigelser/beg√¶ringer fra medlemmer iflg. foreningens vedt√¶gt. [1]
Foreningens vedtægt foreskriver endvidere kommunikation som elektronisk post [2], og denne begæring samt vedhæftede mails er derfor elektronisk fremsendt.

Emne for den ekstraordinære generalforsamling er:
 1. Generalforsamlingens stillingtagen til eksklusion af medlemmer.
 2. Valg af ny bestyrelse.

Begæringerne er afstedkommet af:
Vi finder, at den nuværende bestyrelse gennem al for lang tid har
 1. udvist passivitet,
 2. været usynlig både over for medlemmerne og offentligheden,
 3. undladt at svare på medlemmernes henvendelser, eller svaret med store forsinkelser,
 4. ikke ageret på indenrigspolitiske tiltag,
 5. ikke vist sig ved foreningens sociale arrangementer,
 6. ekskluderet medlemmer, der har kritiseret disse forhold.

Vi forventer afholdt ekstraordin√¶r generalforsamling indenfor 2 m√•neder if√łlge vedt√¶gten [3].

Med venlig hilsen
Nana Sloth

* * *
En st√łtteerkl√¶ring med denne ordlyd ledsagede beg√¶ringen.

Til: Foreningen Trans-Danmark
Undertegnede beg√¶rer if√łlge vedt√¶gtens ¬ß 13 indkaldt til en ekstraordin√¶r generalforsamling med emnerne:
 1. Stillingtagen til bestyrelsens ekskludering af medlemmer, der er ekskluderet på grund af kritik af bestyrelsen og ovennævnte forhold.
 2. Valg af ny bestyrelse

Med venlig hilsen
Sally M Due, Tina Thranesen, Michelle Holst-Fischer, Rita Nielsen Odder, Lykke Marie Clemmensen, Ulla R√łrvig, Camilla Voss, Susanne Selmer, Patricia Larsen, Erwin M. J√∂hnk, Jytte Witt, Nana Sloth og Freddy Ulla Nikolajsen.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Trans-Danmarks vedtægt:
  ¬ß 13. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet.
 2. [Retur] § 7. Alle former for meddelelser til medlemmerne Рindkaldelse til generalforsamling, orienteringer, korrespondance med enkeltmedlemmer mm. Рsker via e-mail. Kun undtagelsesvis anvendes brevpost.
  Stk. 2. Meddelelserne kan vises på foreningens hjemmeside i den udstrækning bestyrelsen finder dem egnede dertil.
 3. [Retur] § 13, stk. 2. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling, således at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.

  P√• foreningens generalforsamling den 19. marts 2011 besluttedes det jf. pkt. 6 i referatet fra generalforsamlingen “… inden for et halvt √•r at indkalde til en ekstraordin√¶r generalforsamling med henblik p√• eventuel √¶ndring af foreningens navn.”

  Da der således skal afholdes ekstraordinær generalforsamling senest den 19. september 2011, må det være hensigtsmæssigt, at den ekstraordinære generalforsamling både indeholder punkterne om eventuel ændring af foreningens navn og punkterne om ekskluderede medlemmer og valg af ny bestyrelse.