Being Trans in the European Union. Comparative analysis of the EU LGBT survey data.

Vist 172 gange.

Being Trans in EU.
Being Trans in EU.v

Titel Being Trans in the European Union.
Comparative analysis of
the EU LGBT survey data
Udf√¶rdiget af FRA ‚Äď European Union Agency
for Fundamental Rights
Udgivet af FRA ‚Äď European Union Agency
for Fundamental Rights
Udgivet December 2014
Sprog Engelsk
Antal sider 132
ISBN-13 978-92-9239-644-2

Transpersoner eller de, hvis k√łnsidentitet og/eller k√łnsudtryk adskiller sig fra det k√łn, de fik tildelt ved f√łdslen, st√•r i dag ofte over for diskrimination, chikane og vold i hele EU. Denne virkelighed udl√łser
frygt og f√łrer til, at mange skjuler eller hemmeligholder deres sande jeg. Denne rapport unders√łger forhold om ligebehandling og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Den analyserer data om de erfaringer, som 6.579 transrespondenter oplyste i den til dato st√łrste erfaringsunders√łgelse om LGBT personer, som blev udf√łrt af EU.

FRA ‚Äď European Union Agency for Fundamental Rights har offentliggjort to besl√¶gtede unders√łgelsesrapporter: EU LGBT survey – European Union lesbian gay, bisexual and transgender survey – Results at a glance (2013) og EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results (2014).
I denne aktuelle analyse fandt FRA, at med f√• undtagelser angiver transrespondenter de h√łjeste niveauer af diskrimination, chikane og vold blandt LGBT undergrupper.
Lige og fulde sociale rettigheder for alle uden forskelsbehandling er en foruds√¶tning for et inkluderende og sammenh√¶ngende samfund. I denne henseende viser unders√łgelsens resultater en foruroligende virkelighed. Den viser, at ligestilling for transpersoner stadig er et sv√¶rt m√•l at n√•. Alligevel kommer denne rapport p√• et tidspunkt, hvor et stigende antal EU-medlemsstater tager skridt til at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for transpersoner.
Erfaringerne, der er indsamlet og analyseret i denne rapport, b√łr medvirke til, at politikere og beslutningstagere tilstr√¶ber at udforme lovgivning, politikker og strategier, som bedre beskytter disse rettigheder.

* * *
FRA ‚Äď European Union Agency for Fundamental Rights udgav i maj 2015 et sammendrag p√• flere sprog, herunder p√• dansk.

* * *
Omtale af rapporten hos FRA ‚Äď European Union Agency for Fundamental Rights.
Institut for Menneskerettigheder.
Rapporten i pdf-format hos FRA ‚Äď European Union Agency for Fundamental Rights.