HIV/AIDS er jf. BEK nr. 1040 af 8. november 2011 ikke mere omfattet af straffelovens bestemmelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme.

Vist 217 gange.
Den 8. november 2011 oph√¶vede justitsminister, Morten B√łdskov bekendtg√łrelse nr. 547 af 15. juni 2001, der gjorde det kriminelt, at en person smittet med HIV havde ubeskyttet sex med en anden person.

Den 31. oktober 2011 fremlagde Justitsministeriet

Notat af fra Arbejdsgruppen om overf√łrsel af smitte med HIV/AIDS

Fra notatet skal her alene citeres f√łlgende:

Fra afsnit 5.2. Sammenfattende er det arbejdsgruppens konklusion, at oph√¶velse af den bekendtg√łrelse, der er udstedt i henhold til straffelovens ¬ß 252, stk. 3, indeb√¶rer, at (uds√¶ttelse af fare for) overf√łrsel af HIV-smitte ikke i sig selv vil v√¶re strafbar.
Hvis (uds√¶ttelse af fare for) overf√łrsel af HIV-smitte sker i forbindelse meden strafbar handling som f.eks. vold, sex med mindre√•rige eller voldt√¶gt, er det arbejdsgruppens opfattelse, at dette – ogs√• efter bekendtg√łrelsens oph√¶velse – efter omst√¶ndighederne kan till√¶gges sk√¶rpende betydning ved udm√•lingen af straffen.

Og fra afsnit 8.3.
Uanset hvordan man v√¶lger at forholde sig til sp√łrgsm√•let om fortsat kriminalisering p√• omr√•det, er det efter arbejdsgruppens opfattelse vigtigt at sende det signal, at HIV/AIDS stadigv√¶k er en sygdom, der skal tages alvorligt.
Det m√• s√•ledes understreges, at HIV stadig er en alvorlig infektion, som man b√łr beskytte sig imod.

Notatet i sin helhed hos Folketinget. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 80 og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 67.

Den 12. november 2011 offentliggjordes:
Bekendtg√łrelse nr. 1040 af 8. november 2011 om oph√¶velse af bekendtg√łrelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens ¬ß 252, stk. 2.

Bekendtg√łrelse nr. 547 af 15. juni 2001 om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens ¬ß 252, stk. 2, oph√¶ves.

Justitsministeriet, den 8. november 2011.

Morten B√łdskov
Bekendtg√łrelsen – BEK nr. 1040 af 8. november 2011 p√• Retsinformation.

* * *
Historik
Den nu oph√¶vede bekendtg√łrelse – BEK nr. 547 af 15. juni 2001 om livstruende og uhelbredelige sygdomme omfattet af straffelovens ¬ß 252, stk. 2.

I medf√łr af straffelovens ¬ß 252, stk. 3, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 849 af 6. september 2000, som √¶ndret bl.a. ved lov nr. 468 af 7. juni 2001 og senest ved lov nr. 469 af 7. juni 2001, og efter forhandling med sundhedsministeren, fasts√¶ttes:
¬ß 1. F√łlgende sygdom er omfattet af straffelovens ¬ß 252, stk. 2:
HIV/AIDS (humant immundefekt virus/erhvervet immundefekt syndrom).
¬ß 2. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. juli 2001.

Justitsministeriet, den 15. juni 2001

Frank Jensen
Den oph√¶vede bekendtg√łrelse – BEK nr. 547 af 15. juni 2001 p√• Retsinformation.