Stemmetr√¶ning. Bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne. BEK nr. 378 af 28. april 2006.

Vist 106 gange.
Bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne – BEK nr. 378 af 28. april 2006 – er udstedt i medf√łr af Lov om specialundervisning for voksne og henh√łrer under B√łrne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Bekendtg√łrelsen er interessant for transpersoner, der √łnsker hj√¶lp til at f√• stemmen til at svare til det k√łn, de lever som.
I tilslutning til loven og bekendtg√łrelsen er der udstedt en vejledning om specialundervisning for voksne.

Herunder gengives det for transpersoner mest relevante indhold af bekendtg√łrelsen.

¬ß 1. Specialundervisning for voksne er tilbud, der er m√•lrettet personer, der som f√łlge af fysisk eller psykisk funktionsneds√¶ttelse har behov for s√¶rlig tilrettelagt undervisning og r√•dgivning for at afhj√¶lpe eller begr√¶nse virkningerne af funktionsneds√¶ttelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme form√•l efter anden lovgivning. [‚Ķ]
Stk. 2. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hj√¶lpemidler, der √łger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

§ 4. Tilbud om specialundervisning for voksne iværksættes af kommunalbestyrelsen, der forud for iværksættelsen af tilbuddet sikrer, at der foretages en afdækning af den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger med henblik på fastlæggelse af undervisningens mål og indhold.
Stk. 2. Vurderes det, at der skal iværksættes et tilbud om undervisning, udfærdiges en undervisningsplan efter samråd med deltageren, hvor undervisningens mål, indhold og omfang beskrives.
Stk. 3. N√•r et tilbud er iv√¶rksat, vurderes det l√łbende efter samr√•d med deltageren, hvorvidt deltageren f√•r det forventede udbytte af undervisningen.
Stk. 4. Undervisningsplanen revideres efter samr√•d med deltageren, hvis der er behov herfor. Hvis det vurderes, at en fortsat undervisning ikke kan afhj√¶lpe eller begr√¶nse virkningerne af funktionsneds√¶ttelsen yderligere, oph√łrer undervisningen, og deltageren vejledes om andre relevante tilbud.

¬ß 5. Hvis deltageren sk√łnnes at have behov for et tilbud, der bedst kan im√łdekommes ved en regional foranstaltning, tr√¶ffer kommunalbestyrelsen beslutning om henvisning af deltageren til et tilbud ved regionsr√•dets foranstaltning. Henvisningen skal v√¶re ledsaget af en indstilling om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen efter samr√•d med deltageren finder forn√łdne, herunder om der skal ske henvisning til et tilbud i en anden region.
Stk. 2. P√• grundlag af den foretagne indstilling tr√¶ffer regionsr√•det afg√łrelse om det n√¶rmere indhold af foranstaltningen efter forhandling med kommunalbestyrelsen.

¬ß 17. Kommunalbestyrelsens afg√łrelse kan, n√•r afg√łrelsen vedr√łrer retlige sp√łrgsm√•l, indbringes for Klagen√¶vnet for vidtg√•ende specialundervisning.
Stk. 2. Klage over en kommunalbestyrelsens afg√łrelse i forhold til en anden kommunalbestyrelse kan ikke indbringes for Klagen√¶vnet for vidtg√•ende specialundervisning.
Stk. 3. Stk. 1 g√¶lder tilsvarende for regionsr√•dets afg√łrelser.

* * *
Bekendtg√łrelsen hos Retsinformation.

Vejledning om ans√łgning om/henvisning til stemmetr√¶ning (taleundervisning) og om klage ved afslag af Tina Thranesen.