Ventetidsgaranti. BEK. nr. 657 af 28. april 2019 om ret til sygehusbehandling m.v. (G√¶lder ikke k√łnsskifteoperation.)

Vist 477 gange.
Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK. nr. 657 af 28. april 2019) indeholder bl.a. bestemmelser om ventetidsgaranti, frit valg af behandlingssted m.m. Bekendtg√łrelsen er udstedt i medf√łr af sundhedsloven af Sundheds- og √Üldreministeriet. Ikrafttr√¶delse den 1. april 2017.
Men ventetidsgarantien og frit valg af behandlingssted g√¶lder ikke for k√łnsskifteoperation. Det fremg√•r af bekendtg√łrelsens ¬ß 21.

§§ 13 og 19 indeholder nærmere bestemmelser om ventetid, muligheden for valg af sygehus mm.
¬ß 21. Bestemmelserne i ¬ß¬ß 13, 14, stk. 2 og 3, [2] og 19 g√¶lder ikke henvisning til [1] organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, h√łreapparatbehandling, kosmetisk behandling, k√łnsskifteoperation og rekreations- og rehabiliteringsophold.
§ 25. Et regionsråd kan tilbyde patienter henvisning til behandling i udlandet.
¬ß 26. Et regionsr√•d skal tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet, hvis patienten forinden har v√¶ret unders√łgt eller behandlet p√• en sygehusafdeling her i landet, der inden for det p√•g√¶ldende sygdomsomr√•de besidder den h√łjeste indenlandske specialkundskab, og patienten af denne afdeling er indstillet til en n√łdvendig behandling p√• en n√¶rmere angivet specialafdeling m.v. i udlandet, n√•r denne behandling ikke kan ydes p√• et dansk sygehus.
Stk. 2. Henvisningen efter stk. 1 skal forinden forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Forelæggelsen kan i hastende tilfælde ske mundtligt.

* * *
Bekendtg√łrelse nr. 657 af 28. april 2019 p√• Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Baggrunden for, at f.eks. k√łnsskifteoperation ikke er omfattet af ventetidsgarantien.
  I lovforslag L 64 af 29. januar 2002 fremsat af indenrigs- og sundhedsminister, Lars L√łkke Rasmussen – Forslag til Lov om √¶ndring af lov om sygehusv√¶senet – fremg√•r bl.a. f√łlgende af bem√¶rkningerne til lovforslaget.

  Det vil blive fastsat, at ordningen ikke omfatter omr√•der, der ligger uden for sygehusv√¶senets opgaver, f.eks. alternativ eller eksperimentel behandling, rent kosmetiske operationer o.l., eller behandling, der ligger p√• gr√¶nsen af disse opgaver, f.eks. rekonvalescens. Det er endvidere tanken at afgr√¶nse ordningen, s√• den ikke omfatter en r√¶kke behandlingsformer, hvor en ventetid p√• over 2 m√•neder i almindelighed ikke kan anses for et problem, der b√łr prioriteres. Det g√¶lder f.eks. kosmetiske operationer i det omfang, de finder sted i det offentlige sygehusv√¶sen, barnl√łshedsbehandling, sterilisation, k√łnsskifteoperationer m.m., jf. i √łvrigt bem√¶rkningerne til nr. 2.

  Den afsluttende henvisning til bem√¶rkningernes nr. 2 indeholder ikke noget med direkte relation til k√łnsskifteoperation.

  Lovforslaget hos Retsinformation.
  Folketingets journal vedr. lovforslaget.
  Lovforslaget hos Folketinget.

  Bestemmelsen i stk. 1 g√¶lder ikke henvisning til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, h√łreapparatbehandling, kosmetisk operation, k√łnsskifteoperation, psykiatrisk behandling, ophold p√• rekonvalescenthjem og andre behandlinger efter indenrigs- og sundhedsministerens n√¶rmere bestemmelse.
  Bekendtg√łrelsen, der ikke mere er g√¶ldende, hos Retsinformation.
 2. [Retur] I ¬ß 21 blev “14” √¶ndret til “14, stk. 2 og 3,” ved bekendtg√łrelse nr. 1333 af 27. november 2017 med ikrafttr√¶delse den den 1. januar 2018.
  Bekendtg√łrelsen (BEK nr 1333 af 27/11/2017) hos Retsinformation.

Historik
Bekendtg√łrelse nr. 657 af 28. april 2019 afl√łste BEK nr. 293 af 27. marts 2017.
Bekendtg√łrelse nr. 293 af 27. marts 2017 afl√łste BEK nr. 1207 af 22. september 2016.
Bekendtg√łrelse nr. 1207 af 22. september 2016 afl√łste BEK. nr. 469 af 23. maj 2016.
Bekendtg√łrelse nr. 469 af 23. maj 2016 afl√łste BEK nr. 958 af 29. august 2014.