K√łbenhavns Politis interne informationsfolder med vejledning om hadforbrydelser udsendt i 2009.

Vist 104 gange.

K√łbenhavns Politis interne informationsfolder
K√łbenhavns Politis interne informationsfolder
Informationsfolderen med vejledning om den indledende sagsbehandling og efterforskning af hadforbrydelsessager

Hadforbrydelseskampagne [Det er ingen forbrydelse at være sig selv -]
K√łbenhavns Politi indledte i januar 2009 et samarbejde med K√łbenhavns Kommune, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske samt World Outgames om at modvirke hadrelateret kriminalitet: sammen st√•r vi nu bag en oplysningskampagne, som vi h√•ber vil hj√¶lpe til, at alle kan f√łle sig trygge ved at leve √•bent, uanset etnicitet, religion eller seksuel orientering.

Kampagnen har titlen: “Det er ingen forbrydelse at v√¶re sig selv -” og den bliver synlig i K√łbenhavn i denne og n√¶ste uge i forbindelse med afholdelsen af World Outgames 2009: der ops√¶ttes 250 plakater, der distribueres 15.000 GoCards og annonceres i relevante medier, der er udarbejdet et s√¶rligt website med information om hadforbrydelser p√• https://www.facebook.com/StopHadVisRespekt – ogs√• p√• politistationerne ops√¶ttes der plakater og omdeles GoCards.

M√•let med kampagnen er at afd√¶kke antallet af hadforbrydelser med henvisning til straffelovens strafsk√¶rpende omst√¶ndigheder beskrevet i ¬ß 81, nr. 6, som fx finder anvendelse i forbindelse med vold, r√łverier, s√¶delighedsforbrydelser, h√¶rv√¶rk mv., hvorunder der kan nedl√¶gges p√•stand om sk√¶rpet straf, s√•fremt disse forbrydelser har v√¶ret mutiveret i et hadforbrydelsesmotiv.

Samtidig håber jeg, at vi ved udsendelse af denne informationsfolder samt vejledning i indledende sagsbehandling og efterforskning af hadforbrydelsessager kan bidrage til, at vi bliver endnu dygtigere til at håndtere også denne slags sager.

Per Larsen
Chefpolitiinspekt√łr

Hvad er en hadforbrydelse
En hadforbrydelse er en forbrydelse, som er motiveret i had mod grupper og individer, som gerningsmanden oplever som anderledes p√• grund af disse gruppers eller individers etniske tilh√łrsforhold, deres religi√łse overbevisning, deres seksuelle orientering eller anden lignende omst√¶ndighed.

Det, der adskiller en hadforbrydelse fra andre forbrydelser, er, at forbrydelsen er motiveret i et had, frem for alene at v√¶re motiveret i et fors√¶t til fx at stj√¶le, √łve vold eller anden form for kriminalitet.

Som det fremg√•r af den vedlagte vejledning i indledende sagsbehandling! efterforskning af hadforbrydelser , er det afg√łrende, at vi i forbindelse med den indledende visitation af sager stiller √•bne sp√łrgsm√•l til forurettedes/vidnets opfattelse af motivet til forbrydelsen, da vi herved forh√•bentlig √łger muligheden for, at vi f√•r oplysninger om et eventuelt hadmotiv, som herefter kan efterforskes.

Straffelovens § 266 b [hetz mod minoritetsgruppering]
Denne paragraf i straffeloven indeholder et forbud mod, at man offentligt siger eller på anden måde kommunikerer et budskab, der truer, håner eller nedværdiger en gruppe af personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Enhver anmeldelse om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b skal medf√łre iv√¶rks√¶ttelse af indledende efterforskning og oprettelse af s√¶rskilt sag i PolSas jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 912006.

Straffelovens § 81, nr. 6 [hadmotiv Рen strafskærpende omstændighed]
En hvilken som helst straffelovsovertr√¶delse kan bed√łmmes som en hadforbrydelse, s√•fremt forbrydelsen er begrundet i gerningsmandens negative indstilling til en gruppe af personer p√• grund af deres etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. En hadforbrydelse kan alts√• v√¶re alt fra tyveri til drab.

Hadmotivet er alts√• begrundet i gerningsmandens antagelser om forurettedes nationalitet! etnicitet, religion! tro eller seksuelle orientering. Det afg√łrende er i denne forbindelse gerningsmandens antagelse om forurettede – ikke forurettedes faktiske nationalitet! etnicitet, religion! tro eller seksuelle orientering.

For at afd√¶kke antallet af hadforbrydelser, de geografiske gerningssteder og for at skabe grundlag for efterforskning og kriminalpr√¶ventive tiltag iv√¶rks√¶ttes f√łlgende praksis i sagsbehandling af sager med et hadmotiv:
I feltet [Sagens genstand] i PolSas skrives: “Hadmotiv… “, ligesom v√¶sentlige sagsforhold anf√łres.

Racediskriminationsloven [lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.]
Også denne lov skal fremhæves i sammenhæng med hadforbrydelser, idet den angår et forbud mod at erhvervsdrivende/ansatte diskriminerer kunder på grund af kundens race, hudfarve, nationalitet, etnicitet, tro, religion eller seksuelle orientering.

Enhver anmeldelse om overtr√¶delse af Racediskriminationsloven skal medf√łre iv√¶rks√¶ttelse af indledende efterforskning og oprettelse af s√¶rskilt sag jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 912006.

HADFORBRYDELSE [vejledning: indledende sagsbehandling/efterforskning]

STRAFFELOVENS § 266 b [hetz mod minoritetsgruppering]
 • Enhver anmeldelse om overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 266 b skal medf√łre iv√¶rks√¶ttelse af indledende efterforskning og oprettelse af sag jf. Rigsadvokatmeddelelse nr. 912006 [PolSas jour.nr.: 74274 – racediskrimination]
STRAFFELOVENS § 81, nr. 6 [strafskærpende omstændighed ved forbrydelser med et hadmotiv]
 • Hadmotivet kan v√¶re begrundet i gerningsmandens antagelser om forurettedes nationalitet/etnicitet, religion/tro eller seksuelle orientering. Fremkommer der oplysninger om et muligt hadmotiv, anf√łres dette i anmeldelsesbilledet i PolSas; i feltet Sagens genstand skrives: “Hadmotiv… ” og v√¶sentlige informationer om konkrete sagsforhold anf√łres.
SÆRLIGE OPGAVER
 • I Sagens genstand skrives: “Hadmotiv… ” og konkrete sagsforhold beskrives.
 • Fotografer/dokumenter gerningsstedet, musik mv.
 • Bekl√¶dning eller genstande med racistisk/homofobisk karakter beslagl√¶gges
ANMELDER/FORURETTEDE [afh√łring]
 • Signalement og besigtigelse af personen; spiritusp√•virket, sindstilstand, p√•kl√¶dning; foto optages hvis samtykke
 • Stil √•bne sp√łrgsm√•l om personens opfattelse af motivet/√•rsagen til forbrydelsen
 • Personens nationalitet/etnisk tilh√łrsforhold, tro/religion, seksuelle orientering
 • Har gerningsmanden ageret eller ytret sig racistisk/homofobisk?
 • Signalement af gerningsmanden
MIST√ÜNKTE/SIGTEDE [afh√łring]
 • Signalement og besigtigelse af mist√¶nkte! sigtede, optagelse af foto
 • Motiv og indstilling til forbrydelsen
 • Giver den mist√¶nkte/ sigtede udtryk for rascistiske, homofobiske eller andre synspunkter, der kan relateres til et hadmotiv?
VIDNER: [afh√łring]
 • Stil √•bne sp√łrgsm√•l om vidnets opfattelse af motivet/√•rsagen til forbrydelsen
 • Beskrivelse af h√¶ndelsesforl√łbet, forurettedes og mist√¶nktes p√•kl√¶dning, opf√łrsel
RACEDISKRIMINATIONSLOVEN [lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.]
DISKRIMINATION [vejledning: indledende sagsbehandling/efterforskning]
SÆRLIGE OPGAVER
 • Fotografer/dokumenter gerningsstedet, musik mv,
 • Identificere vagter/adgangsgivende personale/forretningsdrivende/ansatte
 • Antal g√¶steri kunder p√• gerningsstedet
 • Andel af g√¶steri kunder med race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro, religion eller seksuelle orientering forskellig fra flertallet
 • G√¶sternes/kundernes p√•kl√¶dning, beruselsesgrad mv. G√¶steliste sikres
ANMELDER! FORURETTEDE [afh√łring]
 • Signalement og besigtigelse af personen; spiritusp√•virket, sindstilstand, p√•kl√¶dning; foto optages hvis samtykke
  Personens opfattelse af årsag til afvisning/nægtelse af adgang
 • Hvem forestod afvisningen! n√¶gtelse af adgang?
 • Hvad er opgivet/udtalt om √•rsagen til afvisningen/n√¶gtelse af adgang?
 • Forholdene p√• gerningsstedet p√• tidspunktet for afvisningen/n√¶gtelse af adgang
 • Personens nationalitet/etnisk tilh√łrsforhold, tro/religion, seksuelle orientering
MIST√ÜNKTE/SIGTEDE [afh√łring]
 • Signalement og besigtigelse af mist√¶nkte/sigtede
 • √Örsag til at n√¶gte anmelder/forurettede adgang
 • Regler for afvisning af g√¶ster
VIDNER [afh√łring]
 • Vidnets opfattelse af √•rsag til afvisning/n√¶gtelse af adgang
 • Hvorledes blev arunelderen! forurettede behandlet?
 • Hvorledes blev √łvrige g√¶ster, der blev givet adgang, behandlet?

* * *
Vejledningen i pdf-format hos Folketinget i forbindelse med justitsministerens svar den 4. august 2009 p√• sp√łrgsm√•l 1075 af 27. juli 2009.

* * *
I artiklen ‚ÄúHadforbrydelse ‚Äď Hate crime. Betydningen af begrebet‚ÄĚ forklarer Tina Thranesen n√¶rmere om betydningen af begrebet hadforbrydelse ‚Äď Hate crime.