Bilag 107 (BUU) 9. februar 2021 og spgsm. S 869 8. februar 2021 om rapporten “Stop diskrimination i skolen”. Svar 11. februar 2021.

Vist 84 gange.
LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark sendte den 9. februar 2021 deres rapport “Stop diskrimination i skolen: LGBTQ+ elevers trivsel og vilk√•r i grundskolen” til B√łrne- og Undervisningsudvalget (BUU), der registrerede henvendelsen som bilag 107, samling 2020-21.

Astrid Car√łe (SF) stillede den 9. februar 2021 ¬ß 20 sp√łrgsm√•l om unders√łgelsen til b√łrne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der svarede den 11. februar 2021.

F√łlgebrev til B√łrne- og Undervisningsudvalget:
Fra: Nicolaj Laue Juhl (han/ham) [mailto:NicolajLJ@lgbt.dk]
Emne: Rapport om LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen

Kære Anders Kronborg,

Der sidder gennemsnitligt 1 ‚Äď 2 LGBTQ+ elever i hver skoleklasse. I LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark har vi taget initiativ til Danmarks f√łrste rapport, der unders√łger b√łrn og unge LGBTQ+ personers oplevelser med at g√• i skole, fordi vi mener, det er p√• h√łje tid at s√¶tte fokus p√• LGBTQ+ elevers trivsel og vilk√•r i skolen. Rapporten viser tydeligt, at mange LGBTQ+ elever mistrives, da mere end hver anden har selvmordstanker og har udf√łrt selvskade.

Rapporten fastslår, at alt for mange LGBTQ+ elever mistrives og har for dårlige vilkår i grundskolen sammenlignet med eleverne i den nationale trivselsmåling.

Internationale unders√łgelser har tidligere dokumenteret, at LGBTQ+ elever er mere udsatte p√• en r√¶kke omr√•der, som f.eks. mobning, mistrivsel, diskrimination, ensomhed, fysisk og psykisk vold og diskriminerende sprogbrug. Det billede bekr√¶fter denne rapport ogs√• er tilf√¶ldet for danske LGBTQ+ elever. Desv√¶rre. Og noget tyder p√•, at det kan have stor indflydelse p√• lysten til at g√• i skole, idet vores rapport viser, at LGBTQ+ elever f√łler sig fire gange mindre glade for at g√• i skole sammenlignet med eleverne i den nationale trivselsm√•ling.

Rapporten er klausuleret indtil den 8. februar.

Hovedresultater fra rapporten:

 • 64 % af LGBTQ+ eleverne har selvmordstanker. 53 % af LGBTQ+ eleverne har udf√łrt selvskade og 40 % har en spiseforstyrrelse.
 • LGBTQ+ eleverne f√łler sig ca. 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsm√•ling.
 • Mere end 9 ud af 10 af LGBTQ+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske sk√¶ldsord i skolen, som f.eks. ‚ÄĚb√łsse‚ÄĚ, ‚ÄĚlebbe‚ÄĚ, ‚ÄĚhomo‚ÄĚ, ‚ÄĚtranny‚ÄĚ eller ‚ÄĚgay‚ÄĚ.
 • 44 % af LGBTQ+ eleverne har oplevet mobning eller diskrimination i skolen af baggrund af deres LGBTQ+ identitet.
 • Kun 23 % af LGBTQ+ eleverne har l√¶rt om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9 % har l√¶rt om forskellige k√łnsidentiteter i skolen.


Politiske anbefalinger fra LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark:
Rapporten viser med al tydelighed, at alt for mange LGBTQ+ elever mistrives og har for d√•rlige vilk√•r i det danske skolesystem. Det kalder p√• handling. Derfor skal vi sammen skabe et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem, for at sikre at flere f√łler sig inkluderet og trives. Til gavn for alle. Det kr√¶ver en helhedsorienteret indsats. Det fort√¶ller LGBTQ+ eleverne i rapporten. De politiske anbefalinger er derfor udarbejdet p√• baggrund af deres egne bud p√• l√łsninger:

 • √Örlig trivselsm√•ling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen og p√• ungdomsuddannelserne.
 • Landsd√¶kkende skolekampagne mod mobning og sk√¶ldsord rettet mod LGBTQ+ personer.
 • Lovkrav om LGBTQ+ undervisning i grundskolen som en integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlister.
 • Neds√¶ttelse af arbejdsgruppe til fremme af en mere inkluderende og mangfoldig skole.
 • L√¶reruddannelsen skal indeholde viden om forskellige k√łnsidentiteter og
  seksuelle orienteringer samt viden om forebyggelse af diskrimination.

I LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark ser vi frem til at underst√łtte udviklingen af l√łsningerne – b√•de lokalt og nationalt – s√• unders√łgelsens bekymrende og alarmerende resultater kan blive grundlag for et √łget fokus p√• en mere inkluderende og mangfoldig skole til gavn for alle elever. Ligev√¶rd er en grundsten i det danske skolesystem, men det er desv√¶rre tydeligt, at alt for mange LGBTQ+ elever ikke anses for ligev√¶rdige i deres dagligdag i skolen. Vi m√• stoppe diskrimination i skolen sammen.

Med venlig hilsen
Nicolaj Laue Juhl (han/ham)
Politisk talsperson
Phone: (+45) 22 41 74 00
nicolajlj@lgbt.dk

* * *
Sp√łrgsm√•l fra Astrid Car√łe (SF)
Vil ministeren p√• baggrund af de alarmerende tal om LGBTQ+ elevers trivsel i folkeskolen i rapporten ¬ĽStop diskrimination i skolen¬ę udarbejdet af LGBT+ Ungdom igangs√¶tte flere initiativer udover at styrke seksualundervisningen, samt indkalde til dr√łftelser om, hvordan vi styrker LGBTQ+ elevers trivsel i folkeskolen?

Svar
Det er bekymrende, n√•r rapporten peger p√•, at mange LGBTI-elever oplever h√łj mistrivsel. Det skal vi tage alvorligt. Skolen skal v√¶re et sted, hvor alle kan v√¶re sig selv og en del af f√¶llesskabet.

Skolerne skal allerede i dag undervise i mangfoldighed i forhold til k√łn, krop og
seksualitet som en del af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Men der er ogs√• behov for, at vi fra centralt hold underst√łtter skolerne i at sikre alle elevers trivsel.

Derfor blev der p√• finansloven for 2021 afsat 15 mio. kr. ekstra de kommende tre √•r til at styrke seksualundervisningen, og der er et vejledningsog inspirationsmateriale p√• vej til l√¶rere og ledere om, hvilke udfordringer elever med LGBTI-identitet kan m√łde, hvordan deres trivsel kan underst√łttes, og hvordan √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater kan fremmes. Disse tiltag kan forh√•bentlig v√¶re med til at starte den kultur√¶ndring, der er behov for.

Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil

* * *
Folketingets journal vedr. modtagelsen af rapporten “Stop diskrimination i skolen”.
F√łlgebrevet hos Folketinget.
Rapporten hos Folketinget.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.