Bilag SSU 280. Spgsm. 453. √Öbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transk√łnnedes behandling. Svar 10. maj 2012.

Vist 318 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et √•bent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transk√łnnedes behandling.
Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 РAlm. del 2011-12.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar p√• foranledning af Stine Brix (EL) stillet sp√łrgsm√•l nr. 453 – Alm. del 2011-12 – om at kommentere det √•bne brev til ministere for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag – SF, der svarede den 10. maj 2012.

Indhold
Det åbne brev
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Det åbne brev fra LGBT Danmark i sin helhed

√Öbent brev til sundhedsstyrelsen

K√łbenhavn, 22/3-2012

Vedr√łrende kategoriseringen af transk√łnnedes behandling

LGBT Danmark og 36 andre organisationer samt over 11.000 enkeltpersoner heriblandt fem professorer og et utal af l√¶ger, psykologer og sexologer har udtrykt utilfredshed med den nuv√¶rende placering af transk√łnnede i sygdomsklassifikationens sektion ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’ (1)(2).

Til trods for gentagne p√•mindelser har LGBT Danmark endnu ikke modtaget officielt svar fra sundhedsstyrelsen p√• vores henvendelse til styrelsen 27. september 2011 og overl√¶ge i sundhedsstyrelsen S√łren Brostr√łms kommentar til pressen (3) efterlader sammen med sundhedsministerens svar (4) fem specifikke sp√łrgsm√•l, som vi h√•ber sundhedsstyrelsen kan afklare.

1. Overl√¶ge i sundhedsstyrelsen S√łren Brostr√łm udtalte, at det er n√łdvendigt at indikationen for transk√łnnedes behandling kan kodes af sundhedsv√¶senet. LGBT Danmark savner imidlertid stadig en begrundelse for hvorfor kodningen skal foreg√• indenfor kategorien ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’. Mener sundhedsstyrelsen, at transk√łn er en psykisk lidelse eller mener I, at det er en adf√¶rdsm√¶ssig forstyrrelse?

2. Overl√¶ge i sundhedsstyrelsen S√łren Brostr√łm udtaler, at han ikke ser noget problem i at transk√łnnede er listet under afsnittet ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’ idet fx ludomani jo ogs√• optr√¶der i samme afsnit.
Vil sundhedsstyrelsen svare p√•, om det er korrekt at ludomani er en uhensigtsm√¶ssig adf√¶rd, der kan koste mennesker og deres p√•r√łrende hus og hjem, hvis den ikke behandles og om rubricering i samme gruppe som bl.a. ludomani kan f√łre til negative associationer omkring transk√łnnede?

3. Ministeren skriver i sit svar, at klassifikationen indeholder flere koder, der ikke er udtryk for sygdom og n√¶vner her ‘gravide kvinder, raske nyf√łdte og (indlagte) raske ledsagere’.
Vil sundhedsstyrelsen svare p√•, om de omtalte koder indg√•r under afsnittet ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’ eller hvor i klassifikationen de alternativt findes?

4. S√•fremt ovenn√¶vnte tilstande ikke er placeret under ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’ vil sundhedsstyrelsen s√• svare p√•, om det er muligt at kategorisere transk√łnnedes behandlingsbehov udenfor afsnittet ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’?

5. LGBT Danmark har udarbejdet et forslag til en alternativ kodning af transk√łnnedes helbredsbehov, som beskrives i f√łlgende case-eksempler.

Case 1
En transk√łnnet kvinde henvender sig til sin l√¶ge med et √łnske om hormonbehandling.
L√¶gen unders√łger hende, og vejleder om mulige behandlinger, herunder tilbydes hun r√•dgivning med henblik p√• at f√• st√łrre klarhed over sine behov p√• samme m√•de som enhver anden kvinde, der mangler sin naturlige √łstrogenproduktion.
Eftersom hun jo er f√łdt uden ovarier f√•r hun diagnosen Q50.0 Agenesi af √¶ggestok og henvises til hormonsubstitutionsterapi.

Mens de taler sammen dr√łfter de ogs√• hendes overdrevne ansigtsbeh√•ring og hendes stemme. Hun henvises til h√•rfjerning under diagnosen L68.0 Hirsutisme og til stemmetr√¶ning under diagnosen R49.0 Dysfoni.
I overensstemmelse med retningslinjerne i Standards of Care kan kvinden efter et √•r i hormonbehandling henvende sig til sin l√¶ge med henblik p√• genitalkorrektion om √łnsket.
Eftersom hun blev f√łdt uden vagina udf√łres operationen under diagnosen Q52.0 Agenesi af vagina.

P√• intet tidspunkt i behandlingen er det n√łdvendigt at stemple hende som k√łnsvarierende eller at tildele hende en diagnose indenfor afsnittet ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’.

Case 2
En transk√łnnet mand henvender sig til sin l√¶ge med et √łnske om hormonbehandling.
L√¶gen unders√łger ham, og vejleder om mulige behandlinger, herunder tilbydes han r√•dgivning med henblik p√• at f√• st√łrre klarhed over sine behov p√• samme m√•de som enhver anden mand, der mangler sin naturlige testosteronproduktion.
Eftersom han jo er f√łdt uden testikler f√•r han diagnosen Q55.0 Agenesi eller aplasi af testikel og henvises til hormonsubstitutionsterapi.

Såfremt han henvender sig til lægen på grund af ubehag forbundet med overdreven brystudvikling kan dette behandles under diagnosen N62.9A Gynækomasti.
I overensstemmelse med retningslinjerne i Standards of Care kan manden efter et √•r i hormonbehandling henvende sig til sin l√¶ge med henblik p√• genitalkorrektion om √łnsket.
Eftersom han blev f√łdt med en manglende eller underudviklet penis kan operationen udf√łres under diagnosen Q55.5A Agenesi af penis. Testikelimplantater kan tilbydes under diagnosen Q55.0 Agenesi eller aplasi af testikel.

Igen er det p√• intet tidspunkt i behandlingen n√łdvendigt at stemple ham som k√łnsvarierende eller at tildele ham en diagnose indenfor afsnittet ‘Psykiske lidelser og adf√¶rdsm√¶ssige forstyrrelser’.

Vi beder venligst om sundhedsstyrelsens
kommentar til det skitserede forslag.

Med venlig hilsen
Vibe Grevsen
landsledelsesmedlem

Referencer
  1. [Retur] F√¶llesskrivelsen Stop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede. 19.12.2011. URL:
    https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/137/1062581.pdf
  2. [Retur] Stop sygeligg√łrelsen af transk√łnnede. Amnesty International, 19.12.2011. URL: [Siden findes ikke mere. 2. oktober 2017. Tina Thranesen.]
  3. [Retur] Derfor er transk√łnnede p√• sygdomsliste. BT, 22.12.2011. URL:
    http://www.bt.dk/danmark/derfor-er-transkoennede-paa-sygdomsliste
  4. [Retur] Dyhr PO. Besvarelse af SUU sp√łrgsm√•l 178 alm. del 2011-12. URL:
    http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/spm/178/svar/855154/1075301.pdf

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner vedr. kategoriseringen af transk√łnnedes behandling, herunder svar p√•, om sygdomsklassifikation vil indg√• i regeringens arbejdsgruppe vedr√łrende transpersoner, jf. SUU alm. del – bilag 280.

[Til indhold] Svaret
Regeringen er opm√¶rksom p√• transseksuelles vilk√•r og de s√¶rlige udfordringer, som transseksuelles kan m√łde.

Derfor vil vi unders√łge reglerne for k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb. Unders√łgelsen skal ogs√• afd√¶kke de konsekvenser, der eventuelt kan v√¶re af at √¶ndre reglerne, og m√• s√łge at afbalancere hensynene til de sundhedsfaglige procedurers s√¶rlige karakter, herunder deres uigenkaldelighed og kompleksitet, og at der skal v√¶re tilstr√¶kkelig indikation for at p√•begynde et forl√łb, som sigter imod en k√łnsskifteoperation, samt de behov, som en behandlingss√łgende person har. Herunder at det kan opleves som en stor personlig belastning at skulle gennemg√• et l√¶ngere udredningsforl√łb.

Unders√łgelsen vil foreg√• i en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, som neds√¶ttes kort efter sommerferien, n√•r den n√¶rmere afgr√¶nsning af unders√łgelsen ligger fast i et kommissorium. Arbejdet med kommissoriet er i gang.

Transseksualitet optr√¶der i gruppen ‘k√łnsidentitetsforstyrrelser‘ under et afsnit i sygdomsklassifikationssystemet, der omhandler en r√¶kke tilstande og adf√¶rdsm√łnstre af klinisk betydning, som er udtryk for personens karakteristiske livsstil og holdning til sig selv og andre. Jeg vil sl√• fast, at klassifikationen ikke indeb√¶rer, at sundhedsv√¶senet betragter transk√łnnede som psykisk syge. Men transk√łnnethed (transseksualisme) er klinisk relevant, n√•r de transk√łnnede pga. transk√łnnetheden eftersp√łrger behandling i sundhedsv√¶senet. N√•r transk√łnnede henvender sig til sundhedsv√¶senet med henblik p√• behandling, eks. hormonbehandling og k√łnsskifteoperation, m√• transseksualitet v√¶re i klassifikationen, s√• behandlingsindikationen, der er begrundelsen for den valgte behandling, kan angives.

Sp√łrgsm√•let om sygdomsklassifikation af transseksualitet er udelukkende af sundhedsfaglig karakter, som derfor kan afklares uden involvering af andre ministerier.

Jeg har stor forst√•else for, at udtrykket ‘forstyrrelser’ kan virke st√łdende.
Sundhedsstyrelsen er allerede bedt om ved den f√łrstkommende revision af den danske udgave af WHO‘s sygdomsklassifikation at overveje et andet udtryk end ‘forstyrrelser’, som er mere d√¶kkende og mindre st√łdende. Der p√•g√•r pt. en dialog med Sundhedsstyrelsen herom.

Sundhedsstyrelsen har orienteret mig om, at styrelsen en af de n√¶rmeste dage besvarer den √•bne henvendelse fra LGBT, som ligger til grund for sp√łrgsm√•let. N√•r svaret foreligger, vil jeg oversende det til Sundhedsudvalget.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende det √•bne brev.
Det åbne brev hos Folketinget pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.