Billigere entr√©priser for g√¶ster i piget√łj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsn√¶vnet den 12. juni 2013. KEN 10034.

Vist 72 gange.
Klagen drejer sig om p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at et diskotek havde billigere entr√©priser, hvis man var ikl√¶dt piget√łj.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde billigere entr√©priser, hvis g√¶ster var ikl√¶dt piget√łj.

Sagsfremstilling
Der er klaget over, at et diskotek p√• en annonce p√• Facebook, reklamerede med billigere entr√©, hvis man var ikl√¶dt piget√łj.

En del af annonceteksten så således ud:

“FRI BAR HELE NATTEN N√ÖR F√ėRST ENTR√ČEN ER BETALT! – 150 kr – 95 kr (ikl√¶dt piget√łj)”

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at det indklagede diskotek forskelsbehandler ved at tilbyde billigere entr√©, hvis man har piget√łj p√•.

Efter klager havde l√¶st diskotekets annonce p√• Facebook, skrev klager en mail til diskoteket via Facebook. Klager spurgte, om det var rigtigt, at entr√©en kun var 95 kr., n√•r man var ikl√¶dt piget√łj. Dette bekr√¶ftede indklagede.

Klager √łnsker en godtg√łrelse.

Indklagede giver klager ret i, at der var forskellige entrépriser til fri-bar-arrangementet.

Indklagede har oplyst, at personer ikl√¶dt piget√łj statistisk set drikker mindre end personer ikl√¶dt drenget√łj.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at klager ikke har v√¶ret p√• diskoteket, og at der derfor ikke skal fasts√¶ttes en godtg√łrelse.

Indklagede har oplyst, at klager kunne være gået videre til et andet diskotek, hvor der ikke blev opkrævet en entré.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet har lagt v√¶gt p√•, at det af den omtalte annonce fremg√•r, at folk der ankommer i piget√łj f√•r billigere entr√©. Der er tale om et tilbud, der i al v√¶sentlighed er rettet mod kvinder.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder derfor, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at klager p√• grund af sit k√łn har v√¶ret udsat for forskelsbehandling.

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder, at indklagede har overtr√•dt ligestillingsloven ved at tilbyde billigere entr√©, hvis man ankom i piget√łj.

Da klager efter det oplyste ikke har bes√łgt diskoteket, er der efter praksis ikke grundlag for at tilkende klager nogen godtg√łrelse.

* * *
Lovgivning, afg√łrelsen vedr√łrer
LBK nr 905 (Lov om Ligebehandlingsnævnet) af 03/09/2012 § 1, stk. 1-2, § 9, stk. 1, § 12, stk. 1-2
LBK nr 1678 (Lov om ligestilling af kvinder og mænd) af 19/12/2013 § 1 a, § 2, § 2, stk. 4

* * *
Afg√łrelsen hos Retsinformation. (KEN nr 10034 af 12/06/2013).