Børn i homoseksuelle familier. Svensk rapport af 2001.

Vist 165 gange.
Hvordan er det for børn at vokse op i en homoseksuel familie, hvor de voksne er to kvinder eller to mÌnd?
Hvis den ene af et homoseksuelt forÌldrepar für foretaget en kønsskifteoperation og samlivet fortsÌtter, sü er der tale om et homoseksuelt forhold.
Erfaringerne viser, at det ikke har negativ betydning for børnene.
I 2001 udgav Justitiedepartementet i Sverige kommisionsrapporten “SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer”.
I rapporten konkluderes det, at børn, der vokser op i homoseksuelle familier, ikke lider skade af det.
Rapporten indeholder dog ikke noget om børn, der er vokset op i familier med en transseksuel voksen.

* * *
Omtale af rapporten hos Regeringskansliet, Sverige, med mulighed for at hente rapportgens fire dele.