Call For Action. Ministres opfordring den 18. maj 2016 under UNESCO’s m√łde til handling for en inkluderende og retf√¶rdig uddannelse for alle elever i et milj√ł uden diskrimination og vold.

Vist 125 gange.
Ministrenes opfordring “Call For Action”, der er den f√łrste af sin art om homofobisk og transfobisk vold i uddannelsen, blev udstedt den 18. maj 2016 under UNESCO‘s m√łde, hvor rapporten Out in the Open blev pr√¶senteret.
Form√•let med m√łdet var at √łge den politiske fremdrift for en meningsfuld aftale om at tackle volden i undervisningsmilj√łer.
Opfordringen samlede ministre og repræsentanter fra regeringen, civilsamfundet, FN-organer og andre multilaterale organisationer.

B√łrne- undervisnings- og ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring.

Herunder gengives opfordringen “Call For Action” i dansk overs√¶ttelse. Der tages forbehold for overs√¶ttelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen.

* * *

Ministrenes opfordring til handling
Inkluderende og retf√¶rdig uddannelse for alle elever i et milj√ł uden diskrimination og vold.

18. maj 2016
 1. Indledning
  Vi, ministre og deres udpegede repr√¶sentanter for √ėstrig, Belgien, Bolivia (Den flernationale stat), Cabo Verde, Chile, Costa Rica, El Salvador, Fiji, Finland, Frankrig, Guatemala, Italien, Japan, Madagaskar, Malta, Mauritius, Moldova (Republikken), Montenegro, Mozambique, Holland, Nicaragua, Panama, Sydafrika, Spanien, Swaziland, Sverige og USA samlet i maj 2016 efter indbydelse fra generaldirekt√łren for UNESCO i Paris, Frankrig til det internationale ministerm√łde om uddannelsessektoren reaktion p√• vold begrundet i seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk:

  1. Minder om, at retten til uddannelse er nedf√¶ldet i verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder (1948) og UNESCO-konventionen mod diskrimination i Uddannelse (1960); s√•vel som b√łrns rettigheder til ikke-forskelsbehandling og skal beskyttes mod enhver form for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, som fastsat i konventionen om barnets rettigheder barnets (1989);
  2. Hilser UNESCO‘s rapport “Out in the Open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression” velkommen;
  3. Bekr√¶fter vores engagement i 2030 m√•lene for en b√¶redygtig udvikling, som indeholder m√•l til at sikre inkluderende og retf√¶rdig kvalitetsundervisning og fremme mulighederne for livslang undervisning for alle (SDG4) og specifikke m√•l vedr√łrende om at “sikre at alle elever tilegner sig viden og f√¶rdigheder i at fremme en b√¶redygtig udvikling, herunder bl.a. gennem uddannelse i b√¶redygtig udvikling og b√¶redygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling, fremme af en kultur af fred og ikke-vold, globalt borgerskab og v√¶rds√¶ttelse af kulturel mangfoldighed og kulturens bidrag til b√¶redygtig udvikling (m√•l 4.7) og “bygning og opgradering af uddannelsesfaciliteter, der er b√łrne-, handicap- og k√łnsf√łlsomme og giver sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive l√¶ringsmilj√łer for alle “(m√•l 4.a);
  4. Erkender, at enhver form for forskelsbehandling og/eller vold, herunder mobning i undervisningsmilj√łer er en hindring i ud√łvelse af retten til uddannelse og til lige adgang til uddannelsesmuligheder for elever, og at intet land kan opn√• rummelig og retf√¶rdig kvalitetsuddannelse eller lige adgang til uddannelsesmuligheder, hvis nogen elever bliver diskrimineret eller udsat for vold p√• grund af deres faktiske eller opfattede seksuelle orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk;
  5. Bekr√¶fter vores ansvar for at fremme menneskelig udvikling, herunder uddannelse og sundhed, samt at gennemf√łre effektive strategier til at uddanne alle b√łrn og unge personer og beskytte dem mod enhver form for diskrimination og vold; gennem harmonisk udvikling af deres potentiale og evner, v√¶rds√¶ttelse og respekt for deres forskelle og ligheder, samt sikre den fulde ud√łvelse af grundl√¶ggende rettigheder alle personer og samfund.
 2. Betragtninger
  Der er gjort fremskridt i lande rundt om i verden for at opfylde ovennævnte forpligtelser og ansvar, men der er stadig store udfordringer:

  1. Dokumentation fra Afrika, Asien, Europa, Latinamerika og Caribien, Nordamerika og Stillehavet viser konsekvent, at elever, der opfattes ikke at v√¶re i overensstemmelse med k√łnsnormer eller stereotyper I) rapporterer en langt h√łjere forekomst af vold i forhold til andre, og II) er mere tilb√łjelige til at opleve en s√•dan vold i skolen end hjemme eller i deres
   samfundet i √łvrigt;
  2. De tilg√¶ngelige data p√• tv√¶rs af regioner viser ogs√•, at vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk forekommer i undervisningsmilj√łer, har betydelig negativ virkninger p√• elevernes aktuelle og langsigtede uddannelse, sundhed og velv√¶re; og derfor er en alvorlig bekymring.
 3. Vi anerkender:
  1. De lovede politikker og praksisser fra en r√¶kke lande over hele verden, som viser, at en effektiv uddannelsessektors reaktion p√• skolevold kr√¶ver en samlet tilgang, der b√•de fremmer inklusion, mangfoldighed og forhindrer og bek√¶mper vold i bredere forstand og sammenh√¶ngende kontekst. En s√•dan fremgangsm√•de omfatter alle f√łlgende elementer: effektive nationale og skolepolitikker, relevante og hensigtsm√¶ssige l√¶seplaner og undervisningsmaterialer, uddannelse og st√łtte til personale, st√łtte til elever og familier, strategiske partnerskaber, systematisk dataindsamling og overv√•gning af vold, hurtige og effektive reaktioner p√• voldelige handlinger i skoler, og evaluering af reaktioner. Det involverer alle relevante interessenter og gennemf√łres p√• nationalt eller subnationalt niveauer.
  2. De store huller i vores eksisterende reaktioner p√• vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk i undervisningsmilj√łer, idet kun nogle landes uddannelsessektor har de fleste elementer til en omfattende reaktion til at h√•ndtere denne type vold p√• plads.
 4. P√• baggrund af ovenst√•ende overvejelser vil vi arbejde p√• at udvikle og gennemf√łre omfattende reaktioner for at forebygge og bek√¶mpe forskelsbehandling og vold i alle undervisningsmilj√łer i vores lande.

  Konkret har vi forpligte os til at styrke vores indsats for at forebygge og bek√¶mpe vold herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk, at reagere mod skolerelateret vold i uddannelsessektoren herunder mobning og samtidig tage hensyn til de s√¶rlige forhold i forskellige juridiske og sociokulturelle sammenh√¶nge, og til at sikre samarbejde mellem landene ved at udveksle bedste praksis.

  1. Systematisk overv√•ge udbredelsen af vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk, gennem dataindsamling og andre metoder.
  2. Etablering af omfattende politikker p√• et passende niveau (nationalt, subnationalt, skole) for at forebygge og bek√¶mpe vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold baseret af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
  3. Sikre elever adgang til alderssvarende, ikke-ford√łmmende, menneskerettighedsbaserede og pr√¶cise oplysninger om skadelige k√łnsstereotyper og sp√łrgsm√•l vedr√łrende k√łnsafvigende adf√¶rd, herunder eventuelt gennem inklusive l√¶seplaner, undervisningsmaterialer og l√¶ringsresultater, informationskampagner, forskning og partnerskaber med civilsamfundet og det bredere skolef√¶llesskab.
  4. Sikre uddannelse og/eller st√łtte til l√¶rere og andet p√¶dagogisk og skolepersonale til at forebygge og bek√¶mpe vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold baseret af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
  5. Brug af andre tiltag for at sikre rummelige og sikre skolemilj√łer for alle studerende og yde st√łtte til dem, der ber√łres af forskelsbehandling og/eller vold, herunder diskrimination og/eller vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk, samt deres familier.
  6. Evaluere effekten af uddannelsessektorens reaktion mod vold, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
 5. Vi inviterer alle lande til at deltage i vores bestr√¶belser og tilkende deres st√łtte til denne opfordring til handling ved udgangen af juli 2016, s√• de kan blive tilf√łjet listen over bekr√¶ftende lande.

* * *
Opfordring i pdf-format hos UNESCO.
Opfordring i pdf-format hos UNESCO med forsidebillede.