Canada vil med lovforslag C-16 fremsat den 17. maj 2016 g√łre k√łnsidentitet og k√łnsudtryk til s√¶rlig beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund.

Vist 359 gange.

Canada
Canada
Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, fremsatte den 17. maj 2016 lovforslag C-16 om inds√¶ttelse af “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” i den canadiske menneskerettighedslov, s√• de bliver s√¶rlige beskyttelsesgrunde, og i den canadiske straffelov, s√• forbrydelser begrundet i en persons k√łnsidentitet og k√łnsudtryk bliver strafsk√¶rpelsesgrunde.

Det f√łrste forslag om inds√¶ttelse af “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” som beskyttelsesgrunde i den canadiske menneskerettighedslov blev fremsat i 2004 af det nu tidligere parlamentsmedlem Bill Siskay. Da det ikke blev vedtaget, genfremsatte han det igen i 2005 som lovforslag C-392, i 2006 som lovforslag C-326 (lovforslag C-326), i 2007 som lovforslag C-494, i 2009 som lovforslag C-389, der under samme nummer blev viderebehandlet i 2010.
Parlamentsmedlem Randall Garrison fremsatte i 2013 lovforslag C-279 i Underhuset (f√łrstekammeret), hvor det blev vedtaget med 149 stemmer for og 137 stemmer imod og dermed videresendt til Senatet (andetkammeret). D√©r blev det ikke f√¶rdigbehandlet og bortfaldt ved samlingens udl√łb. Genfremsat i 2015 som lovforslag C-204, som heller ikke blev f√¶rdigbehandlet.
Parlamentsmedlem Hedy Fry fremsatte i 2015 lovforslag C-276.
Ingen af disse lovforslag blev vedtaget.

Justitsministerens lovforslag C-16, der nu er et regeringsforslag, er med mindre ændringer en genfremsættelse af de tidligere forslag.

Herunder gengives lovforslag C-16 i dansk oversættelse.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til det originale lovforslag.
Den 11. august 2016. Tina Thranesen.

* * *
F√łrste samling, 42.-Parlamentetssamling,
64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Underhuset i Canada
Lovforslag C-16
Lov om ændring af lov om menneskerettigheder og af straffeloven i Canada

F√łrstebehandling den 17. maj 2016

Justitsministeren
90.796

Oversigt
Denne vedtagelse √¶ndrer den canadiske Menneskerettighedslov ved at tilf√łje k√łnsidentitet og k√łnsudtryk til listen over forbudte grunde til forskelsbehandling.

Denne vedtagelse √¶ndrer ogs√• straffeloven til at udvide lovens beskyttelse mod hadpropaganda til alle omr√•der af offentligheden, der er kendetegnet ved k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk og til klart at angive, at n√•r der er beviser for, at en lovovertr√¶delse var motiveret af holdninger, fordomme eller had baseret p√• k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, skal betragtes som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, som domstolen skal tage i betragtning, n√•r den udm√•ler en straf.

Findes p√• Parliament of Canadas hjemmeside p√• f√łlgende adresse:
https://www.parl.ca/ [15. november 2023. Ny url. Tina Thranesen.]

F√łrste samling, 42.-Parlamentetssamling,
64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Underhuset i Canada

Lovforslag C-16
Lov om ændring af lov om menneskerettigheder og af straffeloven i Canada

Hendes Majest√¶t frems√¶tter med r√•d og samtykke fra Senatet og Underhuset i Canada, f√łlgende til vedtagelse:
R.S., c. H-6

Canadisk menneskerettighedslov

1998 c. 9, s. 9; 2012, c. 1, s. 137 (E)
1 § 2 i den canadiske menneskerettighedslov affattes således:

Formål
2 Form√•let med denne lov er inden for Parlamentets lovgivende myndigheds rammerne at udvide lovene i Canada til princippet om, at alle personer b√łr have samme muligheder som andre personer at skabe det liv de er i stand til og √łnsker at have og f√• deres behov im√łdekommet i overensstemmelse med deres ansvar og forpligtelser som medlemmer af samfundet uden at blive hindret i eller forhindret heri af diskriminerende praksis baseret p√• race, nationalitet eller etnisk oprindelse, farve, religion, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, civilstand, familiem√¶ssig status, handicap eller dom for en lovovertr√¶delse for hvilken, der er udstedt en ben√•dning, eller for hvilken sletningen i straffeattesten er besluttet.

1996 c. 14, s. 2; 2012, c. 1, s. 138 (E)

2 Afsnit 3(1) i loven affattes således:

Forbudte grunde til diskrimination

3 (1) De forbudte diskriminationsgrunde i denne lov er race, nationalitet eller etnisk oprindelse, farve, religion, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, civilstand, familiem√¶ssig status, handicap og dom for en lovovertr√¶delse for hvilken, der er udstedt en ben√•dning, eller for hvilken sletningen i straffeattesten er besluttet.
R.S., c. C-46

Straffeloven

2014 c. 31, s. 12
3 Afsnit 318(4) straffelovens erstattes af f√łlgende:
Definition af identificerbare grupper
(4) I dette afsnit identificeres grupper som enhver del af offentligheden kendetegnet ved farve, religion, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, civilstand, familiem√¶ssig status eller psykiske elle fysiske handicap.

1995 c. 22, s. 6
4 Afsnit 718.2(a)(I) i loven erstattes af f√łlgende:
(I) dokumentation for, at lovovertr√¶delsen er motiveret af holdninger, fordomme eller had baseret p√• race, nationalitet eller etnisk oprindelse, sprog, hudfarve, religion, k√łn, alder, mentale eller fysiske handicap, seksuel orientering eller k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, eller p√• alle andre lignende grunde,
Udgivet efter bemyndigelse fra formanden for Underhuset

* * *
Vejledende noter

Canadisk menneskerettighedslov

Bestemmelse 1: Eksisterende tekst i afsnit 2:
2 Form√•let med denne lov er inden for Parlamentets lovgivende myndigheds rammerne at udvide lovene i Canada til princippet om, at alle personer b√łr have samme muligheder som andre personer at skabe det liv de er i stand til og √łnsker at have og f√• deres behov im√łdekommet i overensstemmelse med deres ansvar og forpligtelser som medlemmer af samfundet uden at blive hindret i eller forhindret heri af diskriminerende praksis baseret p√• race, nationalitet eller etnisk oprindelse, farve, religion, alder, k√łn, seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, civilstand, familiem√¶ssig status, handicap eller dom for en lovovertr√¶delse for hvilken, der er udstedt en ben√•dning, eller for hvilken sletningen i straffeattesten er besluttet.

Bestemmelse 2: Eksisterende tekst i stk. 3 (1):
3 (1) De forbudte diskriminationsgrunde i denne lov er race, nationalitet eller etnisk oprindelse, farve, religion, alder, k√łn, seksuel orientering, civilstand, familiem√¶ssig status, handicap og dom for en lovovertr√¶delse, for hvilken en ben√•dning er blevet tildelt eller for hvilke en rekord suspension er blevet bestilt.

Straffeloven
Bestemmelse 3: Eksisterende tekst i stk. 318 (4):
(4) I dette afsnit identificerbar gruppe, enhver del af offentligheden kendetegnet ved farve, race, religion, national eller etnisk oprindelse, alder, k√łn, seksuel orientering eller psykisk eller fysisk handicap.

Bestemmelse 4: Relevant del af § 718.2:
718.2 En domstol, der p√•l√¶gger en sanktion skal ogs√• tage hensyn til f√łlgende principper:
(a) en sanktion skal √łges eller reduceres p√• grund af eventuelle relevante sk√¶rpende eller formildende omst√¶ndigheder vedr√łrende lovovertr√¶delsen eller gerningsmanden, og uden at begr√¶nse det generelle i det foreg√•ende,
(I) dokumentation for, at lovovertr√¶delsen er motiveret af holdninger, fordomme eller had baseret p√• race, nationalitet eller etnisk oprindelse, sprog, hudfarve, religion, k√łn, alder, psykisk eller fysisk handicap, seksuel orientering eller alle enhver anden lignende grund,
. . .

anses for at være skærpende omstændigheder;

* * *
Det canadiske parlaments journal vedr√łrende lovforslag/Bill C-16.
Lovforslag/Bill C-16 i pdf-format hos det canadiske parlament.

* * *
Den canadiske regering udsendte den 17. maj 2016 en pressemeddelelse om fremsættelse af lovforlaget.

Pressemeddelelsen gengives herunder i dansk oversættelse.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale pressemeddelelse.
Den 11. august 2016. Tina Thranesen.

Pressemeddelelse fra den canadiske regering
Ottawa, Ontario – 17. maj 2016
Mangfoldighed og inklusion er blandt Canadas st√łrste styrker; Canadierne v√¶re frit til at v√¶re sig selv. Det er grunden til, at den canadiske regering opdaterer den canadiske menneskerettighedslov og straffelov til at omfatte k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

I dag, p√• International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, frems√¶tter justitsministeren og Attorney General of Canada Jody Wilson-Raybould i et lovforslag, der vil hj√¶lpe med at sikre transpersoner og andre k√łnsvariante personer kan leve i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet.

Form√•let med lovforslaget er at erkende og mindske transpersoners og andre k√łnsvariante personers s√•rbarhed i forhold til diskrimination, had propaganda, og hadforbrydelser, og at bekr√¶fte deres lige status i det canadiske samfund.

Minister Wilson-Raybould fremsættelse af lovforslaget i Underhuset fik medlemmer og talspersoner for transssamfundets at omtale lovforslaget.

Hvis lovforslaget vedtages, vil k√łnsidentitet og k√łnsudtryk blive forbudte grunde til diskrimination i den canadiske menneskerettighedslov. Straffelovens bestemmelse om hadpropagande vil blive udvidet til at beskytte identificerbare grupper, der er udsatte p√• grund af deres k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk. Straffeloven vil blive √¶ndret for at pr√¶cisere, at hvis en person beg√•r en forbrydelse motiveret af holdninger, fordomme eller had baseret p√• k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk, s√• skal dommeren betragte det som en sk√¶rpende faktor i sin fastl√¶ggelse af straffen.

Citat
“I Canada hylder vi inklusion og mangfoldighed. Alle canadierne b√łr uden frygt kunne v√¶re sig selv. Loven skal v√¶re klar og tydelig: transpersoner og andre k√łnsvariante personer har ret til at leve uden diskrimination, hadpropaganda og hadforbrydelser. Vi er forpligtet til at g√łre Canada st√¶rkere ved at sikre, at canadiske love afspejler vores folks rige mangfoldighed”.

Jody Wilson-Raybould
Justitsministeren og Attorney General of Canada

Pressemeddelelsen hos den canadiske regering.

* * *
I pressemeddelelsen var der link til en side med sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende lovforslaget.

Udvalgte p√łrgsm√•l og svar gengives herunder i dansk overs√¶ttelse.
Der tages forbehold for overs√¶ttelsen. Ved brug som dokumentation henvises til de originale sp√łrgsm√•l og svar.
Den 11. august 2016. Tina Thranesen.

Sp√łrgsm√•l: Hvordan ville dette lovforslag √¶ndre loven?
Svar: Dette lovforslag ville medf√łre tre √¶ndringer i loven.
Det ville √¶ndre den canadiske menneskerettighedslov til at forbyde forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. √Ündringen vil eksplicit give beskyttelse til transpersoner og k√łnsvariante personer mod diskrimination p√• omr√•der som besk√¶ftigelse og adgang til varer og tjenesteydelser.
Lovforslaget vil ogs√• √¶ndre straffeloven p√• to m√•der: Det ville forbyde hadpropaganda mod grupper, der kan identificeres p√• grundlag af k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk. Denne √¶ndring vedr√łrer ekstremistisk litteratur eller oplysninger, der har til form√•l at opildne til had mod en bestemt gruppe, hvilket er langt uden for, hvad det canadiske samfund vil tolerere.
Lovforslaget vil ogs√• √¶ndre straffeloven for at pr√¶cisere, at dommen for en strafbar handling kan sk√¶rpes, hvis lovovertr√¶delsen er motiveret af holdninger, fordomme, eller had baseret p√• k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk.

Sp√łrgsm√•l: Vil “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” blive defineret i lovforslaget?
Svar: For at sikre, at loven bliver s√• omfattende som muligt, er udtrykkene “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” ikke defineret i lovforslaget. Med meget f√• undtagelser er grundene til forskelsbehandling ikke defineret i lovgivningen, men overladt til domstole, n√¶vn og kommissioner at fortolke og forklare, baseret p√• deres detaljerede erfaringer med s√¶rlige tilf√¶lde.
Definition af begreberne “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” er for eksempel allerede blevet givet af Ontarios menneskerettighedskommission [1]. Kommissionen har givet nyttige diskussion og eksempler, der kan anvendes som gode praktiske vejledninger. Den canadiske menneskerettighedskommission vil give lignende vejledning om betydningen af disse begreber i den canadiske menneskerettighedslov.

Sp√łrgsm√•l: Vil disse √¶ndringer tillade folk med mandlige anatomiske karakteristika fuld adgang til kvinders og pigers toiletter og omkl√¶dningsfaciliteter?
Svar: Transpersoner har ret til at blive behandlet i henhold til deres dybtf√łlte k√łnsidentitet. I mange situationer inkluderer det retten til, at en person, der lever som kvinde til at bruge kvinders faciliteter, selv om hun har nogle mandlige anatomiske karakteristika. Disse √¶ndringer vil kodificere denne ret. Transpersoner og andre k√łnsvariante canadiere bruger allerede k√łnsbestemte baderum uden, at de udg√łr en st√łrre trussel end andre, der bruger baderummene; de √łnsker blot at bruge baderum eller omkl√¶dningsrum, der svarer til det k√łn, de lever som.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Ontarios menneskerettighedskommission (Ontario Human Rights Commission (OHRC)).
    Policy on preventing discrimination because of gender identity and gender expression.