Juridisk kønsskifte - statistik.
CPR-kontoret startede den 24. september 2015 pü offentliggørelse af ürlige oplysninger om antallet af ansøgninger om og meddelte tilladelser til juridisk kønsskifte. * * * CPR-kontoret laver ikke opgørelser over de enkelte ür, men Ên statistik over det samlede antal ansøgninger og antal meddelte ...
Vis forekomsten