Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensÌtningen og arbejdsgrundlaget for den tvÌrministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle. Svar 6. september 2012.
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensÌtningen og ar-bejdsgrundlaget for den tvÌrministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012. Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget pü foranledning af Stine Brix (EL) ...
Vis forekomsten
Spgsm. 851 af 28. august 2012 om nedsÌttelse af en tvÌrministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Sophie Løhde (V) til sundhedsministeren . Svar 6. september 2012.
Den 28. august 2012 stillede Sundhedsudvalget pü foranledning af Sophie Løhde (V) spørgsmül nr. 851 - Alm. del 2011-12 - om nedsÌttelse en tvÌrministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012. Spørgsmül Hvornür ...
Vis forekomsten
Kommissorium for tvÌrministeriel arbejdsgruppe, der blev nedsat den 22. januar 2013, om mulighederne for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
Kommissorium for tværministeriel arbejdsgruppe om udmøntning af regeringsgrundlagets afsnit om kønsskifte Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2011, at regeringen vil ”undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om ...
Vis forekomsten
Regeringen vil give transkønnede mulighed for juridisk kønsskifte uden krav om kastration. Pressemeddelelse fra Justitsministeriet fredag den 28. februar 2014.
Justitsministeriet udsendte fredag den 28. februar 2014 en pressemeddelelse om, at den tvÌrministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte har afgivet rapport til regeringen, som agter at fremsÌtte lovforslag om gennemførelse af den sükaldte erklÌringsmodel. ErklÌringsmodellen indebÌrer, at ...
Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle ...
Vis forekomsten