Danmarks 9. periodiske rapport af 29. marts 2019 til FN’s komite om afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW) fra ligestillingsministeren.

Vist 101 gange.
Danmarks 9. periodiske rapport til FN’s komite vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW) fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen. Rapporten blev afleveret til FN den 29. marts 2019.

Rapporten omhandler Danmarks implementering af FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder. Rapporten redegør for aktiviteter gennemført samt resultater opnĂĽet siden sidste periodiske rapport. Derudover forholder rapporten sig til de anbefalinger, som Danmark modtog i forbindelse med den seneste dialog med CEDAW.
Rapporten vil danne udgangspunkt for Danmarks nĂŚste dialog med CEDAW. Tidspunktet for denne er endnu ikke fastlagt.

Rapporten blev den 4. april 2019 oversendt til Ligestillingsudvalget som bilag 69 – Samling: 2018-19.

Rapporten er pĂĽ engelsk.
Det herunder gengives afsninit fra rapporten er oversat af Tina Thranesen.
Der tages forbehold for oversĂŚttelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originalte tekst.
Tina Thranesen.

Lesbiske, biseksuelle og transkvinder [Side 13 og 14]
I Danmark har alle ret til at vÌlge en partner og at leve übent med hensyn til deres seksuelle orientering og kønsidentitet. Undersøgelser viser, at LGBTI-personer har større risiko for marginalisering og dürlig velbefindende end resten af den danske befolkning. IsÌr for kvinder, der har sex med kvinder, er forekomsten af krÌft, selvmord og selvmordsforsøg højere end i den generelle befolkning. Derfor løber der fra 2018 til 2021 i overensstemmelse med konklusion 36, et initiativ om bedre udrustning af praktiserende lÌgers møde disse kvinder med übenhed, tolerance og med øget viden om LGBTI-personer sundhedsforhold.

I 2013 blev det muligt, at to kvinder begge kunne blive registreret som forÌldre til et barn, nür barnet var født. Den kvinde, der ikke fødte barnet, kan registreres som medmor med samme rettigheder og pligter til barnet som en far ville have haft.
I 2014 trĂĽdte den danske lov om juridisk kønsskifte i kraft. Den giver med en enkel administrativ procedure ansøgere mulighed for at modtage et nyt kønnet personnummer og tilhørende personlige dokumenter. Fra 2017 flyttede Danmark WHO‘s transrelaterede diagnosekoder fra det psykiatriske kapitel til et ikke-stigmatiserende kapitel.
I 2018 lancerede regeringen Danmarks første handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Et fokusomrüde er at styrke rüdgivning, netvÌrksmuligheder og støtte, inklusiv til lesbiske, biseksuelle og transkvinder i hele landet og til at fremme übenhed og integration og bekÌmpe fordomme, homofobi og transfobi.

* * *
Følgebrev vedrørende rapporten fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen til Folketingets Ligestillingsudvalg.
Rapporten i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende rapporten.