Danmarks 9. periodiske rapport af 29. marts 2019 til FN’s komite om afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW) fra ligestillingsministeren.

Vist 78 gange.
Danmarks 9. periodiske rapport til FN’s komite vedr√łrende afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW) fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen. Rapporten blev afleveret til FN den 29. marts 2019.

Rapporten omhandler Danmarks implementering af FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder. Rapporten redeg√łr for aktiviteter gennemf√łrt samt resultater opn√•et siden sidste periodiske rapport. Derudover forholder rapporten sig til de anbefalinger, som Danmark modtog i forbindelse med den seneste dialog med CEDAW.
Rapporten vil danne udgangspunkt for Danmarks næste dialog med CEDAW. Tidspunktet for denne er endnu ikke fastlagt.

Rapporten blev den 4. april 2019 oversendt til Ligestillingsudvalget som bilag 69 – Samling: 2018-19.

Rapporten er på engelsk.
Det herunder gengives afsninit fra rapporten er oversat af Tina Thranesen.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originalte tekst.
Tina Thranesen.

Lesbiske, biseksuelle og transkvinder [Side 13 og 14]
I Danmark har alle ret til at v√¶lge en partner og at leve √•bent med hensyn til deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Unders√łgelser viser, at LGBTI-personer har st√łrre risiko for marginalisering og d√•rlig velbefindende end resten af den danske befolkning. Is√¶r for kvinder, der har sex med kvinder, er forekomsten af kr√¶ft, selvmord og selvmordsfors√łg h√łjere end i den generelle befolkning. Derfor l√łber der fra 2018 til 2021 i overensstemmelse med konklusion 36, et initiativ om bedre udrustning af praktiserende l√¶gers m√łde disse kvinder med √•benhed, tolerance og med √łget viden om LGBTI-personer sundhedsforhold.

I 2013 blev det muligt, at to kvinder begge kunne blive registreret som for√¶ldre til et barn, n√•r barnet var f√łdt. Den kvinde, der ikke f√łdte barnet, kan registreres som medmor med samme rettigheder og pligter til barnet som en far ville have haft.
I 2014 tr√•dte den danske lov om juridisk k√łnsskifte i kraft. Den giver med en enkel administrativ procedure ans√łgere mulighed for at modtage et nyt k√łnnet personnummer og tilh√łrende personlige dokumenter. Fra 2017 flyttede Danmark WHO‘s transrelaterede diagnosekoder fra det psykiatriske kapitel til et ikke-stigmatiserende kapitel.
I 2018 lancerede regeringen Danmarks f√łrste handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Et fokusomr√•de er at styrke r√•dgivning, netv√¶rksmuligheder og st√łtte, inklusiv til lesbiske, biseksuelle og transkvinder i hele landet og til at fremme √•benhed og integration og bek√¶mpe fordomme, homofobi og transfobi.

* * *
F√łlgebrev vedr√łrende rapporten fra ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen til Folketingets Ligestillingsudvalg.
Rapporten i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende rapporten.