Referat af 14. januar 2019 fra dialogm√łdet den 8. januar 2019 om Center for K√łnsidentitet.

Vist 231 gange.
Den 10. januar 2019 afholdtes dialogm√łdet, der var inviteret til den 21. december 2018 om Center for K√łnsidentitet.
Herunder gengives det udarbejdede referat fra dialogm√łdet.

* * *
Rigshospitalet
Center for K√łnsidentitet (CKI)
Referat af dialogm√łde
Dato: 14. januar 2019
Referent: Charlotte Str√łmberg og Linda Svenstrup Munk

Dato og tid: 08.01.19. kl. 15.30.-17.30
Sted: Rigshospitalet, opgang 4, 7. sal
Deltagere: Repr√¶sentanter fra LGBT, LGBT ungdom, FSTB, F.A.T.I.D, Copenhagen Pride, Danmarks Transk√łnnede, TID og Trans Aktion. Transpolitisk Forum var inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage.

Repr√¶sentanter fra Center for K√łnsidentitet, Juliane Marie Centret, Gyn√¶kologisk Klinik, Klinik for V√¶kst og Reproduktion, Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, Sexologisk Klinik, B√łrne og Ungdomspsykiatrisk Center.

Referat

1. Velkomst
Centerledelsen (CL) b√łd velkommen til alle fremm√łdte og herefter var der en kort pr√¶sentationsrunde af alle fremm√łdte repr√¶sentanter fra foreninger og de fremm√łdte kliniske repr√¶sentanter.

2. Præsentation af Juliane Marie Centret (JMC)
Centerledelsen fra Juliane Marie Centret (Mette Friis og Merete Lange) (JMC) præsenterede kort JMC’s klinikker samt strategi og tilgang til patienter på baggrund af, at CKI fra 1. februar bliver en del af Gynækologisk Klinik og JMC. Præsentationen sendes med referatet ud til deltagerne. JMC håber på et konstruktivt samarbejde om det nye CKI med et fokus på åbenhed og dialog mellem alle interessenter. Centerledelsen opfordrede til konstruktivt samarbejde og åben kommunikation Рbegge veje.

3. Præsentation af planerne for etablering af CKI
Leder af Center for K√łnsidentitet, Malene Hilden pr√¶senterede planerne for etableringen af CKI og √łnskerne for det nye center. De viste slides [1] sendes til alle m√łdedeltagere sammen med referatet.

Baggrunden for oprettelsen af centret er, at et flertal i regionsr√•det i Region Hovedstaden har besluttet at afs√¶tte midler til et nyt center for transk√łnnede. Malene viste data p√• det √łgede antal henvisninger, der har v√¶ret gennem de sidste 10 √•r. Samme stigning ses ogs√• internationalt. Malene orienterede om, at de midler, der er givet til Center for K√łnsidentitet fra Region H, er givet til etablering af centret med ans√¶ttelse af de nye medarbejdere, hvis prim√¶re opgave bliver koordinering og planl√¶gning af forl√łb i centret, vidensopsamling og vidensdeling.

Center for K√łnsidentitet (CKI) bliver forankret i Gyn√¶kologisk Klinik i Juliane Marie Centret p√• Rigshospitalet og f√łlger dermed Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at behandlingsforl√łbet for personer, der √łnsker hj√¶lp til k√łnsidentitetsforhold, skal forankres i somatiske specialer og tage udgangspunkt i tv√¶rfaglige og multidisciplin√¶re teams.

Der er bevilliget få ekstra ressourcer afvikling af ventelister i Plastikkirurgi Klinik. Håbet er, at det vil være med til at nedbringe de ventelister der pt. er til kirurgisk behandling.

Ambition
CKI¬īs ambition er at s√¶tte fokus p√• at skabe et godt og velkoordineret forl√łb med fokus p√• den enkelte borgers behov og √łnsker inden for sundhedsv√¶snets rammer. Fremover planl√¶gges og tilrettel√¶gges alle forl√łb individuelt.

Samarbejde og brugerinddragelse
CKI har et stort √łnske om et t√¶t samarbejde med foreninger og organisationer til brugerne af CKI. Dialogm√łdet er f√łrste skridt p√• vejen. Dialogm√łderne √łnskes etableret som tilbagevendende aktivitet.

CKI har planer om at ans√¶tte mentorer, der kan st√łtte og hj√¶lpe brugerne af centret. Hvordan det kommer til at fungere i praksis, og hvorn√•r ans√¶ttelsen sker, er Malene ved at afklare og indhente input til. CKI overvejer at tilbyde informationsaftener med faglige opl√¶g, information mm. Det blev dr√łftet yderligere under dialogrunderne.

Opstart af CKI
Der er ansat to ny medarbejdere, en sekret√¶r og en forl√łbskoordinator i CKI, der sammen med Malene skal visitere og planl√¶gge alle forl√łb. Centret √•bner primo februar 2019. De to nye medarbejdere starter 1. februar og har ikke forudg√•ende kendskab til k√łnsidentitetsomr√•det men en bred faglig erfaring fra sundhedsv√¶senet.

Den indledende samtale og efterf√łlgende afklarende/st√łttende behandlersamtaler vil foreg√• i de nye lokaler t√¶t p√• opgang 4. Samtaler med gyn√¶kologer og plastikkirurger vil forsat foreg√• i de nuv√¶rende ambulatorieregi grundet pladsmangel. CKI h√•ber at dette kan √¶ndres, n√•r der er mulighed for at f√• mere plads p√• Rigshospitalet, fordi flere afdelinger flytter i nybyggerier.

CKI vil til at begynde med varetage forl√łb for voksne; Hvorn√•r b√łrn og unge tilknyttes er endnu uvist og ligger formentlig nogle √•r ud i fremtiden.

4. Sp√łrgsm√•l og kommentarer til opl√¶gget/CKI

Efter opl√¶gget var der en del sp√łrgsm√•l og kommentarer fra de medvirkende organisationer og foreninger. Herunder bl.a.
 • Input til mentorordning
  • En mentor kan med fordel ogs√• v√¶re en p√•r√łrende eller en for√¶lder
  • P√•r√łrende har ogs√• brug for vejledning. Dette har man erfaring med i √Örhus, som kan indt√¶nkes
  • Vigtigt at lave klare retningslinier for patientmentorer om, hvad der forventes af dem. Bl.a. vedr. tavshedspligt og om de er en del af systemet eller ej.
 • Input til kommunikation /information
  • Vigtigt med masser af information og oplysning
  • Vigtigt med stort fokus p√• kommunikation og oplysning, b√•de gennem hjemmesiden for CKI (som forventes oprettet i februar) og via dialog mellem foreninger, bruger af CKI og CKI.
  • Generelt opbakning til Informationsaftener ‚Äď for b√•de praktiserende l√¶ger og burgere af CKI og p√•r√łrende
  • Forslag om serier af informationsaftener om fx hormonbehandling, operationsforl√łb etc.
  • √ėnske om nyhedsbreve fra Centret til b√•de brugerne og foreningerne, s√• der er fokus p√• informationerne og alle kan byde ind med √łnsker til, hvad der er brug for at informere om i nyhedsbrevet og evt. p√• hjemmesiden.
 • Brugerinddragelse:
  • Forslag om kvartalsvise m√łder med foreninger/organisationer, med dagsorden p√• forh√•nd og mulighed for at byde ind med punkter til dagsorden
  • Forslag om at invitere praksiskoordinatorer med til dialogm√łder.
  • Forslag om at foreningerne bruges som sparringspartner ved patientinformationer og tekster til hjemmesider etc.
 • Input til hjemmesiden for CKI:
  Hjemmesiden b√łr if√łlge de deltagende, bl.a. indeholde:

  • Generel information om centret og kontaktoplysninger
  • Information om, hvordan man bliver henvist b√•de som barn, ung og voksen
  • Beskrivelse af det forventede forl√łb for udredning og behandling i CKI, s√• brugerne kan forberede sig til forsamtalen
  • Fakta og statistikker om behandling og ventetider
  • Hjemmesiden skal afspejle, at der er mange m√•der at v√¶re transk√łnnet p√•. Ikke kun bin√¶r transk√łnnet.
  • Vejledninger til patienter om forl√łb og behandlinger.
 • Input og kommentarer til behandling i CKI
  • √ėnsker om mere telemedicin fx samtaler med behandlere, s√• man ‚Äôslipper‚Äô for at skulle m√łde fysisk op
  • √ėnske om at der √•bnes op for, at b√łrn kan f√• stophormoner hos egen l√¶ge eller andre speciall√¶ger. Overl√¶ge Katharina Main fra Klinik for V√¶kst og Reproduktion p√•pegede, at Sundhedsstyrelsen har godkendt, at egen l√¶ge kan inddrages til at give stophormon hver anden gang, s√•ledes at barnet ‚Äôkun‚Äô skal ses p√• Rigshospitalet hver 24. uge.
  • Stemmetr√¶ning er flyttet ud af kommunerne, hvilket skaber frustration hos foreningerne og deres medlemmer. Der er et √łnske om, at kriterierne for, hvem der kan f√• stemmetr√¶ning og ikke er ens i hele landet. Da dette ikke er en beslutning, der ligger i CKI eller p√• Rigshospitalet, foreslog Malene Hilden, at dette med fordel kan videreformidles til Sundhedsstyrelsen af organisationerne, der er talspersoner for brugerne
  • Trans-m√¶nd i behandling har if√łlge flere af deltagerne ved m√łdet et stort √łnske om at komme ud af gyn√¶kologisk ambulatorium og blive set/m√łdt et andet sted end der, hvor der kommer kvinder og er fokus p√• kvindesygdomme. Centerleder Malene Hilden forklarede, at Rigshospitalet/JMC er klar over problemet, men der er i √łjeblikket ikke fysiske rammer til at muligg√łre dette, s√• h√•bet er, at det kan t√¶nkes ind i CKI, s√• snart centret f√•r mulighed for at flytte i nye og st√łrre rammer som en del af helhedsplanen for Rigshospitalet. For nuv√¶rende kan det l√łses ved, at transk√łnnede m√¶nd giver deres mobilnummer efter de er m√łdt i Gyn√¶kologisk ambulatorium, og s√• kan de vente udenfor ambulatoriet eller t√¶t ved, til de kan kaldes direkte ind p√• stuen.
  • Der blev stillet sp√łrgsm√•l ved, hvorfor der fortsat er psykologer og psykiatere med i det multidisciplin√¶re team. Centerleder Malene Hilden forklarede, at √•rsagen er, at psykologernes opgave er, at til at beskrive og sp√łrge ind til kropsubehag og derved stille indikation for behandling. Der skal fortsat jf. Sundhedsstyrelsen v√¶re en indikation for behandling, f√łr at man kan komme i forl√łb hos CKI. Dette f√łlger internationale vejledninger p√• omr√•det. CKI √łnsker ogs√• at kunne tilbyde afklarende og st√łttende samtaler til is√¶r den gruppe, som ikke er s√• afklaret i sine √łnsker og m√•ske har behov for psykologhj√¶lp til at blive afklaret. Hvert enkelt forl√łb planl√¶gges individuelt efter vurdering ved indledende samtale /behandler samtaler. Samtale med psykiater sker kun p√• indikation, det vil typisk v√¶re ved psykiatrisk sygdom hvor det vurderes at denne kan komplicere behandlingsforl√łbet.
  • Enkelte deltagere p√•pegede, at de sp√łrgsm√•l, psykologerne stiller, for nogle opleves som v√¶rende gr√¶nseoverskridende. Dette b√łr dr√łftes med psykologerne gennem CKI og brugerforeningerne.
  • Der var kommentarer til, at det nuv√¶rende udredningsforl√łb opleves som tidskr√¶vende fordi flere klinikker og sektorer er involverede. Klinikchef Lene Lundvall fra Gyn√¶kologisk Klinik forklarede, at i sundhedsv√¶senet anvendes MDT-konferencer indenfor mange specialer. Lene opfordrede til ikke at se dette som en forhindring, men tv√¶rtimod som et positivt forum, hvor behandling og planer dr√łftes med alle relevante p√• √©n gang for, at sikre det bedst mulige patientforl√łb, hurtigst muligt. Koordineringen forventes til at blive betydeligt nemmere og mere gennemsigtigt for brugerne via centrets sekret√¶r og forl√łbskoordinator. M√•ske kan patient flow planl√¶gges som f.eks. kr√¶ftpakkerne.
  • Sp√łrgsm√•l om, hvorvidt psykologisk behandling eller psykiatrisk diagnose udelukker behandling. Malene Hilden forklarede, at det g√łr det ikke. Det vil altid blive vurderet individuelt og patienten/brugeren b√łr v√¶re i en stabil fase, da hormonbehandlinger i sig selv kan udl√łse psykiske reaktioner.
  • Enkelte fremm√łdte foreslog, at der etableres en Facebook gruppe sammen med behandlere fra √Ölborg. Malene g√•r videre med ideen p√• n√¶ste m√łde med √Ölborg.

5. Dialogrunder
To dialogrunder blev gennemf√łrt med fokus p√• b√•de etableringen af centret, det fremtidige samarbejde og kommunikation/information. Der var mange gode forslag, input og dr√łftelser, som CKI vil tage med i betragtning i etableringen af centret og samarbejdet fremover. Tak til alle for deres input og kommentarer.

Copenhagen Pride tilb√łd at lave en oversigt over alle relevante organisationer, fora og foreninger som udgangspunkt for en bredere invitation til n√¶ste dialogm√łde.

6. Afslutning
Leder af CKI Malene Hilden og leder af Juliane Marie Centret, Merete Lange og Mette Friis takkede alle fremm√łdte for deres deltagelse og alle kommentarer og input. Deltagerne var enige om, at m√łdet b√łr gentages med j√¶vne mellemrum i fremtiden som en del af CKI.

* * *
Referatet i pdf-format.

 1. [Retur] De nævnte slides.
  1. Overordnet organisatiering af Center for K√łnsidentitet i K√łbenhavn.
  2. Juliane Marie Centret.

* * *
Omtale den 25. januar 2019 af diaglovm√łdet p√• Rigshospitalets hjemmeside.