CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt bekrĂŚftelse til Linda Thor Pedersen om hendes nye personnummer.

Vist 211 gange.

Dokumentationsskrivelse for personnummerskift.
Dokumentationsskrivelse for personnummerskift.
CPR-kontoret har den 23. april 2015 udstedt en bekrĂŚftelse til Linda Thor Pedersen om, at hun den 7. november 2014 er tildelt nyt personnummer.

Lige fra de første fik juridisk kønsskifte efter det blev muligt den 1. september 2014 har CPR-kontoret udstedt en dokumentationsskrivelse. Den oprindelige skrivelse indeholdt imidlertid oplysning om, at tildelingen af det nye personnummer skyldes en oplevelse af at tilhøre det andet køn.
Det var en oplysning, som LGBT Danmark fandt irrelevant og meget uheldig og sendte en skrivelse derom til CPR-kontoret med forslag til en anden formulering af dokumentationsskrivelsen.
Den 15. april 2015 meddelte CPR-kontoret, at de ville følge forslaget fra LGBT Danmarks .

Dateret den 23. april 2015 modtog Linda Thor Pedersen en dokumentationsskrivelse om sit personnummerskift fra CPR-kontoret, der formuleringsmĂŚssigt svarer til forslaget fra LGBT Danmarks forslag. Skrivelsen indeholder dermed kun oplysninger om Linda Thor Pedersen og er dermed velegnet som dokumentation
over for myndigheder, arbejdsgivere, forsikringsselskaber mv.

Dokumentationsskrivelsen gengives herunder.

Linda Thor Pedersen Økonomi og
Indenrigsministeriet

IT og CPR
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Telefon 72 28 24 00
cpr@cpr.dk
www.cpr.dk

Sagsnr.
2014- 20689

Doknr.
227001

Dato
23-04-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed bekrÌfte, at Linda Thor Pedersen den 7. november 2014 er tildelt nyt personnummer.

Linda Thor Pedersen har füet tildelt følgende personnummer: xxxxxx-xxxx

Linda Thor Pedersens tidligere personnummer var: xxxxxx-xxxx

Med venlig hilsen

Underskrift.

* * *
Dokumentationsskrivelsen i pdf-format.