CPR-kontorets dokumentationsskrivelse vedr√łrende tildeling af nyt personnummer. 15. april 2015.

Vist 251 gange.
CPR-kontoret udsendte en uheldigt formuleret dokumentationsskrivelse til personer, der i forbindelse med juridisk k√łnsskifte havde f√•et nyt personnummer, s√•ledes at de over for andre myndigheder, arbejdsgiver, private og offentlige institutioner og andre kunne dokumentere, at de havde f√•et nyt personnummer.
Dokumentationsskrivelsen indeholdt imidlertid oplysning om, at tildelingen af det nye personnummer skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. Det var en oplysning, som LGBT Danmark fandt irrelevant og meget uheldig.

Dokumentationsskrivelsen fra CPR-kontoret vedr√łrende tildeling af nyt personnummer bliver derfor efter anmodning fra LGBT Danmark denne formulering:
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed bekr√¶fte, at [Navn], den [dato] blev tildelt nyt personnummer.
[Navn] fik tildelt f√łlgende personnummer: [personnummeret].
Det tidligere personnummer var: [personnummeret].

* * *
Korrespondancen vedr√łrende dokumentationsskrivelsen
CPR-kontoret meddelte den 6. marts 2015 til LGBT Danmark, at borgere, der har fået nyt personnummer efter anmodning kan få udstedt en dokumentation for det det nye personnummer.

Dokumentationsskrivelsen, som CPR-kontoret udstedte fik efter LGBT Danmarks mening en uheldig formulering, idet den ogs√• oplyste, at det nye personnummer var begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Dokumentationsskrivelsen fra CPR-kontoret, som LGBT Danmark fandt uheldt formuleret
√ėkonomi- og
i ndenrigsministeriet

IT og CPR
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Telefon 72 28 24 00
cpr@cpr.dk
www.cpr.dk

[Navn]
Sagsnr. [sagsnr]
Doknr. [doknr]
Dato: [Dato]
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed bekr√¶fte, at du den [dato] blev tildelt et nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, jf. CPR-lovens ¬ß 3, stk. 6.

Du fik s√•ledes tildelt f√łlgende personnummer: [personnummeret]
Dit tidligere personnummer var: [personnummeret]

Du modtog ved tildelingen af din nye personnummer en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret i CPR om dig, herunder både det tidligere tildelte personnummer, som bliver stående i CPR som historisk, og det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger i CPR fremover vil blive registreret.

Med venlig hilsen.

* * *
LGBT Danmark fandt ikke, at det ikke var relevant at oplyse, at tildelingen af det nye personnummer var begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
LGBT Danmark skrev derfor til CPR-kontoret med forslag til en anden formulering af dokumentationsskrivelsen.

CPR-kontoret meddelte den 15. april 2015, at CPR-kontoret vil ændre dokumentationsskrivelsen, så den får et indhold, som foreslået af LGBT Danmark.

* * *
LGBT Danmarks skrivelse til CPR-kontoret
Fra: Linda Thor Pedersen [mailto:linda@lgbt.dk]
Sendt: 30. marts 2015 10:37
Til: Grethe Kongstad
Emne: Sv: Juridisk k√łnsskifte

Vedr√łrende: Dokumentationsskrivelse om tildeling af nyt personnummer

CPR-kontoret meddelte den 6. marts 2015 LGBT Danmark:
CPR-kontoret har forståelse for, at borgere, der allerede har fået nyt personnummer kan have behov for dokumentation for det nye personnummer såvel som det tidligere tildelte personnummer på anden vis end i den medsendte registerindsigt. CPR-kontoret finder, at det for sådanne borgere skal være muligt, at rette henvendelse til CPR-kontoret og få udstedt dokumentation i form af et brev fra CPR-kontoret, hvor det bekræftes, at den pågældende borger er tildelt nyt personnummer fra en given dato med angivelse af såvel det nye som det tidligere tildelte personnummer.

LGBT Danmark har fra undertegnede modtaget kopi af en sådan dokumentationsskrivelse fra CPR-kontoret.

LGBT Danmark er meget glad med CPR-kontorets hurtige reaktion. Imidlertid finder vi, at dokumentationsskrivelsen er uheldigt formuleret.
LGBT Danmark ser gerne, at skrivelsen får en udformning, så den er udformet, så den er direkte anvendelig som dokumentation over for myndigheder, arbejdsgivere, banker, forsikringsselskaber m.v.
Skrivelsen b√łr derfor ikke indeholde oplysning om, at personnummer√¶ndringen er begrundet i oplevelsen af at tilh√łre det andet k√łn. Det er ikke relevant. Det er heller ikke relevant at anf√łre, at p√•g√¶ldende person har modtaget en registerindsigt.

LGBT Danmark foresl√•r derfor, at CPR-kontoret anvender f√łlgende formulering af s√•danne skrivelser.
√ėkonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed bekr√¶fte, at [Navn], den [dato] blev tildelt nyt personnummer.
[Navn] fik tildelt f√łlgende personnummer: [personnummeret].
Det tidligere personnummer var: [personnummeret].

Med venlig hilsen
Linda Thor Pedersen

* * *
CPR-kontorets svar
Fra: Grethe Kongstad [gk@cpr.dk]
Sendt: 15. april 2015 10:29
Til: Linda Thor Pedersen
Cc: Lea Marie Mannov
Emne: SV: Juridisk k√łnsskifte

Kære Linda Thor Pedersen

I anledning af din henvendelse kan det oplyses, at CPR-kontoret kan efterkomme LGBT¬īs √łnske om, at den omtalte dokumentationsskrivelse f√•r et indhold, som foresl√•et af LGBT.

CPR-kontoret vil snarest på CPR-kontorets hjemmeside ændre den allerede foreliggende information om muligheden for at modtage dokumentation for personnummertildelingen i overensstemmelse hermed.

CPR-kontoret vil ligeledes drage omsorg for, at du modtager en dokumentationsskrivelse med et ændret indhold.

Med venlig hilsen

Grete Kongstad
Chefkonsulent

√ėKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
IT- og CPR