Danmark skal den 2. maj 2011 til bedømmelse hos FN om Danmarks efterlevelse af menneskerettighederne. (3. oktober 2010)

Vist 186 gange.
Den universelle periodiske bedømmelse – Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme under FN’s MenneskerettighedsrĂĽd, hvor alle FN’s medlemsstater pĂĽ lige fod skal rapportere om – og eksamineres i – den samlede menneskerettighedssituation i det pĂĽgĂŚldende land.

Danmark skal den 2. maj 2011 for første gang til bedømmelse. Bedømmelsen finder sted i FN’s MenneskerettighedsrĂĽd i Genève.

I forbindelse med den periodiske bedømmelse skal den danske regering udarbejde en national rapport pü højst 20 sider om menneskerettighedssituationen i Danmark. Regeringen prioriterer udarbejdelsen af denne rapport højt og lÌgger op til en üben og bred høringsproces med alle interesserede parter, inkl. civilsamfundsorganisationer og privatpersoner.
Rapporten skal dĂŚkke Danmarks generelle efterlevelse af hele menneskerettighedsspektret og skal bl.a. identificere resultater og udfordringer pĂĽ menneskerettighedsomrĂĽdet. Rapporten udarbejdes i samarbejde med andre relevante ministerier.
Interesserede aktører kan løbende indsende konkrete bidrag og forslag til at forbedre forholdene til jtmrstud@um.dk.

Tidslinien for den danske UPR proces
8. november 2010:
Sidste frist for indsendelse af bemĂŚrkninger til Udenrigsministeriet.
EfterĂĽret 2010-marts 2011:
Høringsproces herunder oplysningskampagner om den nationale UPR rapport, som er udarbejdet af regeringen.
Sommer – november 2010:
Interessenter udarbejder individuelle eller fĂŚlles UPR rapporter.
2. maj 2011:
UPR bedømmelse af Danmark finder sted i arbejdsgruppen under FN’s MenneskerettighedsrĂĽd.
4. maj 2011:
Rapport om UPR bedømmelsen vedtages i arbejdsgruppen under FN’s MenneskerettighedsrĂĽd.
Ultimo 2011:
FN’s MenneskerettighedsrĂĽd vedtager endeligt UPR bedømmelsen af den danske rapport.
Ultimo 2011 – 2015:
Den danske regering planlÌgger og igangsÌtter initiativer, der sikrer, at UPR anbefalinger udmøntes evt. i samrüd med relevante interessenter.
Civilsamfund, Institut for Menneskerettigheder, specialister etc. søger dialog med regeringen om samarbejde omkring udmøntningen af UPR anbefalingerne.
Civilsamfund, Institut for Menneskerettigheder, specialister etc. monitorerer udmøntningen af UPR-anbefalingerne.
2014 – 2015:
Høringsproces herunder oplysningskampagner om den anden nationale UPR rapport udarbejdet af regeringen.
2015:
Anden UPR bedømmelse af Danmark finder sted i arbejdsgruppen under Rüdet og pü baggrund af implementeringen af anbefalinger fra den første UPR bedømmelse af Danmark.

Fakta om den universielle periodiske bedømmelse pĂĽ FN’s hjemmeside. Engelsksproget.
Officiel hjemmeside for den universielle periodiske bedømmelse – Universal Periodic Review (UPR).