Danmark tilslutter sig Call For Action. Meddelelse den 16. juni 2016 fra Børne- Undervisnings- og Ligestillingsministeriet.

Vist 119 gange.
Børne- Undervisnings- og Ligestillingsministeriet meddelte den 16. juni 2016, at Danmark tilslutter sig ministrenes opfordring “Call For Action” den 18. maj 2016 under UNESCO‘s møde til handling for en inkluderende og retfĂŚrdig uddannelse uden diskrimination og vold.

Meddelelsen gengives herunder.
16. juni 2016.

ErklÌring mod vold og mobning pü grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.

Danmark tilslutter sig den kreds af lande i UNESCO og i FN-systemet, der klart siger fra over for vold og diskrimination af børn og unge i skolen pü grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.

Vold og diskrimination af børn og unge pü grund af seksuel orientering eller kønsidentitet er et udbredt og globalt problem. En ny rapport fra UNESCO dokumenterer, at 60 procent af LGBTI-elever (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede) globalt oplever fordomme og diskrimination i skolen. Rapporten peger pü, at problemet ogsü gør sig gÌldende i lande, som Danmark sammenligner sig med.

Som opfølgning på rapporten har ministre fra 29 lande tilsluttet sig en international erklæring ”Call For Action”, der er et opråb til handling for LGBTI-elever og -studerende i uddannelsessystemet. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har besluttet, at Danmark fredag den 17. juni 2016 officielt tilslutter sig erklæringen. Samme dag mødes ministeren med den russiske aktivistgruppe Pussy Riot til en uformel drøftelse om LGBTI-rettigheder på Folkemødet på Bornholm.

”Det kan have store konsekvenser for unges trivsel og fremtid, hvis deres rettigheder krænkes på et tidspunkt i livet, der i forvejen er præget af usikkerhed og søgen efter identitet. Danmark er på mange måder foregangsland, når det gælder LGBTI-rettigheder, og det skal vi blive ved med at være. Over hele verden oplever LGBTI-elever vold og diskrimination i uddannelsessystemet. Vi skal stå sammen om at kræve handling og sige fra over for dem, der opildner til had mod LGBTI-personer. Det er vi på mest tragiske vis blevet mindet om med weekendens forfærdelige terrorangreb i Orlando,” siger Ellen Trane Nørby.

Erklæringen “Call For Action by Ministers – Inclusive and equitable education for all learners in an environment free from discrimination and violence” opfordrer blandt andet til, at landene monitorerer vold og mobning i skoler, at de udvikler politikker til forebyggelse og håndtering af vold og diskrimination, både nationalt, lokalt og på skolerne, og at de udvikler undervisningsmiljøer med fokus på inklusion og trivsel for alle.

Minister Ellen Trane Nørby har i juni måned sat et arbejde i gang, der skal forebygge og bekæmpe mobning af enhver slags på skolerne. – også af LGBTI-elever. Arbejdet vil munde ud i en aktionsplan med anbefalinger til stat, kommune og institutioner og skoler om, hvordan de kan forebygge og bekæmpe mobning.

* * *
[Den 2. juni 2019.
Meddelelsen findes der ikke mere hos Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet, hvor den blev bragt den 16. juni 2016.
Meddelelsen i pdf-kopi af den oprindelige meddelelse.
Tina Thranesen]