Datatilsynet.

Vist 91 gange.

Datatilsynet
Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Tlf: 33193200
dt@datatilsynet.dk

Central uafhÌngig myndighed, der rüdgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven.
Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan imidlertid indbringes for domstolene samt Folketingets Ombudsmand.
Datatilsynet afgiver hvert ĂĽr en ĂĽrsrapport.
Årsrapporterne fra Datatilsynet kan hentes på Datatilsynets hjemmeside i pdf-format.
Alle kan klage til Datatilsynet, hvis de mener, at en behandling af oplysninger om dem ikke lever op til lovens krav.
Datatilsynet udøver sine funktioner i medfør af persondataloven.