Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000.

Vist 276 gange.
Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder blev underskrevet og proklameret af form√¶ndene for Europa-Parlamentet, R√•det og Kommission p√• Det Europ√¶iske R√•ds m√łde i Nice den 7. december 2000.

Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder samler for f√łrste gang i euro√¶isk historie i √©n tekst de Europ√¶iske borgeres samlede borgerlige, politiske, √łkonomiske og sociale rettigheder og ligeledes rettighederne for alle personer, der opholder sig inden for Unionens gr√¶nser.

Rettighederne er opdelt i seks kapitler og et syvende med forskellige almindelige bestemmelser.
  • V√¶rdighed
  • Friheder
  • Ligestilling
  • Solidaritet
  • Borgerne i unionens medlemsstater
  • Retf√¶rdighed i retssystemet
  • Almindelige bestemmelser
De er navnlig baseret på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er anerkendt i Den Europæiske menneskerettighedskonvention, Den Europæiske Unions medlemslandes forfatningstraditioner, Europarådets Europæiske socialpagt og fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, og ligeledes i andre internationale konventioner, som Den Europæiske Union eller dens medlemsstater har tilsluttet sig.

Af speciel interesse for transk√łnnede kan n√¶vnes f√łlgende. Kapitel III, Artikel 21 – Ikke-forskelsbehandling 1. Enhver forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt. K√łnsidentitet er ikke specifikt n√¶vnt. I medf√łr af andre EU-bestemmelser og meddelelsen den 22. september 2008 fra dav√¶rende besk√¶ftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen til Trans-Danmark om, at transk√łnnede ogs√• er omfattet af forskelsbehandlingslovene, ligger det fast, at k√łnsidentitet og dermed transk√łnnede ogs√• er omfattet af chartrets indhold.

* * *

Omtale af chartret og dets tilblivelse på Europa-Parlamentets hjemmeside.
Chartret i sin helhed i pdf-format på Europa-Parlamentets hjemmeside.