Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950.

Vist 536 gange.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev vedtaget den 4. november 1950 af Europarådets dengang 13 medlemsstater. Konventionen indeholder centrale borgerlige og politiske rettigheder som f.eks. retten til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, religionsfrihed, frie valg, retfærdig rettergang osv. Desuden indeholder Konventionen bestemmelser om klagesystemet.
Der er en domstol РDen Europæiske Menneskerettighedsdomstol Рknyttet til konventionen for at sikre, at menneskerettighederne er en realitet.

Artikel 1 Р14 indeholder grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder og friheder.
Artikel 15 – 18 vedr√łrer nogle begr√¶nsninger i menneskerettighederne, som staterne kan foretage under s√¶rlige omst√¶ndigheder.
Artikel 19 Р51 gennemgår klagesystemet, der er knyttet til konventionen.

* * *
Europarådet blev oprettet i 1949 og består i dag af 47 stater, der samarbejder om næsten alle forhold bortset fra militært forsvar. En central del af samarbejdet gælder menneskerettigheder.
Europar√•det vedtog i 1950 Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, der indeholder fundamentale borgerlige og politiske rettigheder. Till√¶gsprotokoller til konventionen har gennem √•rene tilf√łjet flere menneskerettigheder.

Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol modtager klager fra borgere i medlemsstaterne, som mener, at staten har overtr√•dt en eller flere af de menneskerettigheder, som de har if√łlge konventionen.

Menuside vedr√łrende konventionen p√• Council of Europes hjemmeside.
Retsinformation med lovbekendtg√łrelse nr. 750 af 19. oktober 1998 af lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention. Det er inkorporeringsloven, dvs. den danske lov, som g√łr indholdet af konventionen til g√¶ldende dansk ret.
Bekendtg√łrelse nr. 749 af 19. oktober 1998 p√• Retsinformation. Bekendtg√łrelsen er historisk dvs., at den ikke mere er g√¶ldende. Der linkes til den, idet den som bilag indeholder selve konventionen og till√¶gsprotokoller nr. 4, 6, 7 og 11 p√• dansk.

Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen på dansk i pdf-format hos Institut for Menneskerettigheder РIMR.
Bekendtg√łrelse af lov om Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention hos Retsinformation.