Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.

Vist 113 gange.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afg√łrelse af sagen).
Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i f√łrste linje (xx mod yy) f√łrer til omtalen.
 1. Rees mod The United Kingdom
  Application no. 9532/81
  Dom den 17. oktober 1986.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 2. Cossey mod the United Kingdom
  Application no. 10843/84
  Dom den 27. september 1990.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 3. X, Y og Z mod The United Kingdom
  Application no. 21830/93
  Dom den 22. april 1997.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 4. B. mod Frankrig
  Application no. 13343/87
  Dom den 25. marts 1992.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 5. Sheffield og Horsham mod the United Kingdom
  Application Number 22985/93 og 23390/94
  Dom den 30. juli 1998.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 6. Christine Goodwin mod The United Kingdom
  Application no. 28957/95
  Dom – pressemeddelelse om dommen den 11. juli 2002.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 7. Wena og Anita Parry mod the United Kingdom
  Application no. 42971/05
  Kendelse den 28. november 2006.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 8. R. og F. mod the United Kingdom
  Application no. 35748/05
  Kendelse den 28. november 2006.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 9. Schlumpf mod Switzerland
  Application no. 29002/06
  Dom den 9. januar 2009.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i pdf-format.

 10. P.V. mod Spanien
  Application no. 35159/09
  Dom den 30. november 2010.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  Kun på fransk.

 11. Y. Y. mod Tyrkiet
  Application no. 14793/08
  Sagen retur til Tyrkiet marts 2010.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  Kun på fransk.

 12. H mod Finland
  Application no. 37359/09
  Sagen retur til Finland den april 2010.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 13. Sheffield og Horsham mod the United Kingdom
  Application No. 22985/93 og 23390/94
  Dom den 30. juli 1998.
  Se sagen hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Domsoversigten i pdf-format.

Primo september 2013 har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udsendt en nyrevideret fortegnelse.