Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologis (DSOG) h√łringsskrivelse af august 2017 til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 68 gange.
H√łringsskrivelse af august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.
H√łringsskrivelsen er ikke forsynet med navn, men ud fra de indgivne h√łringsskrivelser kan det udledes, at den er fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gyn√¶kologis (DSOG).

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

august 2017
Kommentar til SST vejledning
Diagnosen ‚ÄĚk√łnsligt ubehag‚ÄĚ ‚Äď √łnske om at det specificeres at denne diagnose stilles af psykiater/psykolog, idet differentialdiagnoser til dette vil v√¶re psykiatriske.

Man bemærker at fertilitetsbevarende tilbud er udeladt af den nye vejledning. Hvordan stiller SST sig i forhold til dette. Praksis i dag er at bio-mænd tilbydes sæd-deponering. Intet tilbud til bio-kvinder.

Specifikke kommentarer:
Side 4 nederst: ‚ÄĚen af speciall√¶gerne i MDT skal have det overordnede ansvar for udrednings-og behandlingsforl√łb..skal sikre at der l√łbende afholdes MDT-konf‚Ķsikre at der l√łbende udarbejdes status over uderednings-og behandlingsforl√łb‚ÄĚ

Tidligere har det v√¶ret speciall√¶ger fra psykiatrien der har haft det overordnede ansvar for udredning og behandling, samt forl√łbskoordinering mellem de involverede specialer. Hvis dette ansvar skal placeres andre steder vil det betyde behov for flere ressourcer i den p√•g√¶ldende afd (fx Gyn√¶kologisk Klinik). Desuden forventes der hyppigere MDT-konf end det nuv√¶rende x 1/m√•ned, det betyder ogs√• at der skal tildeles mere tid/ressourcer til at varetage denne gruppe patienter.

Side 9, 2. afsnit:
Vedr √łvre kirurgi p√• bio-kvinder:‚ÄĚ…g√¶lder ikke faste krav til forudg√•ende hormonbehandling‚ÄĚ ‚Äď vil det sige at SST mener der kan foretages mastektomi (som eneste k√łnskorrigerende behandling) uden √łnske om HT?

Side 10, 2., 3. og 4. afsnit:
Her anvendes ordet ‚ÄĚb√łr‚ÄĚ flere steder og ikke ‚ÄĚskal‚ÄĚ, dvs der kan v√¶re usikkerhed om hvordan vejledningen skal tolkes. Hvad er baggrunden for ikke at bruge ‚ÄĚskal‚ÄĚ?

Fx f√łr fjernelse af livmoder, √¶ggeleder..b√łr der v√¶re gennemf√łrt min 12 mdrs.. beh, medmindre denne er kontraindiceret.‚ÄĚ Mener SST at disse kirurgiske indgreb kan foretages ogs√• selvom der ikke er √łnske om HT? Der st√•r omvendt nederst i afsnit 3 at praksis p√• omr√•det er bin√¶r. Hvilket er i mods√¶tningsforhold til s√¶tning i afsnit 4 hvor det angives at det ikke er en foruds√¶tning for fjernelse af testikler eller √¶ggestokke at der foretages yderligere k√łnsmodificerende kirurgi?

√ėnsker SST at der kan foretages fx udelukkende hysterektomi p√• indikationen k√łnsligt ubehag, eller fx udelukkende fjernelse af penis? Uden HT og dermed opn√•else af enten mandlige eller kvindelige sekund√¶re k√łnskarakteristika?

Foretages der fjernelse af ovarier/testikler uden HT vil det have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Mener SST at dette kan accepteres?

Der √łnskes specificeret at den medicinske behandling skal v√¶re opstartet/varetaget/kontrolleret af MDT f√łr kirurgisk behandling i teamet kan tilbydes.

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.