Parlamentsmedlemmer stillede 28. juli 2020 spgsm. E-004430/2020 om LGBT-fri zoner i Polen og deres overholdelse af ikke-forskelsbehandling og retsstatsprincipperne.

Vist 38 gange.

17 medlemmer af Europa-Parlamentet fra forskellige politiske grupper stillede den 28. juli 2020 sp√łrgsm√•l E-004430/2020 om LGBT-fri zoner i Polen og deres overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og retsstatsprincipperne til Europa-Kommissionen, der svarede den 28. januar 2021.

Gruppebetegnelser:
I sp√łrgsm√•let er anf√łrt alle sp√łrgernes navne efterfulgt af betegnelsen for den politiske gruppe, de tilh√łrer i parlamentet.
Renew: Renew Europe Group.

Blandt sp√łrgerne var f√łlgende 3 ud af de 14 danske parlamentsmedlemmer:
Asger Christensen. (Venstre.)
Karen Melchior. (Det Radikale Venstre).
Linea S√łgaard-Lidell. (Venstre).

Ligestillingsudvalget (LIU) har som bilag 48 – Alm. del.
Samling: 2020-21 – kopi af sp√łrgsm√•let og svaret. Link dertil nederst p√• denne side.

* * *
Sp√łrgsm√•l
Foresp√łrgsel til skriftlig besvarelse E-004430/2020 til Kommissionen jf. forretningsordenens artikel 138

Sandro Gozi (Renew), Moritz K√∂rner (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Olivier Chastel (Renew), Ir√®ne Tolleret (Renew), Karen Melchior (Renew), Irena Joveva (Renew), Klemen GroŇ°elj (Renew), Sophia in ‘t Veld (Renew), Andrus Ansip (Renew), Bart Groothuis (Renew), Linea S√łgaard-Lidell (Renew), Mar√≠a Soraya Rodr√≠guez Ramos (Renew), Asger Christensen (Renew), Liesje Schreinemacher (Renew), Barry Andrews (Renew), Ilana Cicurel (Renew)

Om: LGBT-fri zoner i Polen og deres overholdelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og retsstatsprincipperne i lyset af EU’s genopretningsplan af n√¶ste generation

Siden 2019 har over 100 polske regionale eller lokale myndigheder erkl√¶ret sig selv for LGBT-fri zoner eller vedtaget regionale chartre af om familiev√¶rdier, hvori de erkl√¶rere, at de ikke vil tage nogen som helst skridt til at tilskynde til tolerance over for LGBTI-mennesker, ej heller yde finansiel bistand til ngo‘er, der fremmer ligestilling.

Disse beslutninger er i modstrid med √•nden i EU-traktaterne og med EU-programmernes m√•ls√¶tninger. De udg√łr en trussel mod retsstatsprincippet og LGBTI-personers grundl√¶ggende friheder, eftersom de legitimerer diskrimination og i sidste instans kan give n√¶ring til endnu mere had.

Det Europ√¶iske R√•d vedtog EU’s genopretningsplan af n√¶ste generation den 21. juli 2020. I punkt 22 i R√•dets konklusioner understreges behovet for at beskytte retsstatsprincippet og Unionens √łkonomiske interesser i overensstemmelse med de generelle principper i EU-traktaterne, navnlig de v√¶rdier, der er fastlagt i EU-traktatens artikel 2. I stk. 23 fastl√¶gges det, at der vil blive indf√łrt en ordning med konditionalitet for at beskytte budgettet og Next Generation EU. Kommissionen vil i denne forbindelse foresl√• foranstaltninger i tilf√¶lde af brud med henblik p√• vedtagelse ved kvalificeret flertal i R√•det.

  1. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at identificere subnationale politikker, der bringer retsstatsprincippet og LGBTI-personers rettigheder i fare?
  2. Hvordan agter Kommissionen at forhindre regionale og lokale myndigheder i at bruge EU-midler til at finansiere politikker, der er antiliberale og anti-LGBTI?

Svar
Svar afgivet på Europa-Kommissionens vegne af Helena Dalli
Kommissionen overv√•ger udviklingen med hensyn til retsstatsprincippet i alle medlemsstater og vedtog sin f√łrste √•rlige retsstatsrapport den 30. september 2020.

Kommissionens formand gjorde det i sin tale om Unionens tilstand klart, at forskelsbehandling af lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner, nonbin√¶re personer, interk√łnnede og queerpersoner (LGBTIQ) ikke h√łrer hjemme i EU. Nationale myndigheder p√• alle niveauer skal respektere de f√¶lles v√¶rdier og grundl√¶ggende rettigheder.

Retsstatsprincippet og de grundl√¶ggende rettigheder, herunder princippet om ikke-forskelsbehandling, som er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europ√¶iske Union, er blandt de centrale v√¶rdier, der er afg√łrende for b√•de Unionen og alle dens medlemsstater.

Princippet om ikke-forskelsbehandling g√¶lder ogs√• for al EU-finansiering via direkte, indirekte og delt forvaltning. Kommissionen vil desuden inden for rammerne af instrumentet for teknisk st√łtte foretage en grundig vurdering af medlemsstaternes anmodninger om st√łtte til strukturreformer og s√łrge for, at kun dem, der er i overensstemmelse med EU‘s v√¶rdier og principper, accepteres. Kommissionen vil fortsat overv√•ge situationen i Polen og sikre, at princippet om ikke-forskelsbehandling overholdes fuldt ud i forbindelse med gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen og EU-finansierede projekter.

Kommissionen vil fortsat fremme en Union med ligestilling, hvilket er en af de vigtigste prioriteter for Kommissionens formand. I den forbindelse fremlagde Kommissionen den 12. november 2020 en strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer.

* * *
Sp√łrgsm√•let hos Europa-Parlamentet.
Svaret hos Europa-Parlamentet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Svaret hos Folketinget i pdf-format.