Den engelske appelret har den 17. september 2021 afgjort, at transb√łrn kan give informeret samtykke om behandling med stophormoner til en l√¶ge.

Vist 46 gange.
Den engelske appelret har den 17. september 2021 omgjort den engelske domstols afg√łrelse af 1. december 2020 om, at sp√łrgsm√•let om at give transb√łrn stophormoner skulle forel√¶gges domstolen til afg√łrelse.
Appelretten har dermed afgjort, at det er lægerne, der skal sikre, at barnet er kompetent til at give informeret samtykke til at blive behandlet med stophormoner.

Hele dommen, der er på 25 sider, er opdelt i punkterne 1 til 94, hvoraf punkterne 91 til 94 omhandler appeldomstolens konklussioner.

Herunder min oversættelse til dansk af appelsomstolens konklussioner (punkterne 91 til 94).
Der g√łres opm√¶rksom p√•, at engelske regler og love ikke er identiske med de danske.
Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske domsudskrift.
Tina Thranesen

* * *
Neutral Citation Number: [2021] EWCA Civ 1363
Appeal No. C1/2020/2142
Case No: CO/60/2020

IN THE COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION)
ON APPEAL FROM THE HIGH COURT OF JUSTICE
QUEEN’S BENCH DIVISION
ADMINISTRATIVE COURT
Dame Victoria Sharp DBE, President of the Queen’s Bench Division, Lewis LJ and Lieven J

Royal Courts of Justice
Strand
London WC2A 2LL

Date: 17/09/2021

Foran:

THE LORD BURNETT OF MALDON
LORD CHIEF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES
SIR GEOFFREY VOS, MASTER OF THE ROLLS

og

LADY JUSTICE KING

mellem:

sags√łgerne/respondenterne
(1) QUINCY BELL
(2) MRS A

og

de sags√łgte/appellanterne
TAVISTOCK And PORTMAN
NHS FOUNDATION TRUST

og

interesseret part
NHS ENGLAND

og

intervenienter [1]
(1) UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST
(2) LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST
(3) Transgender Tremd LTD
(4) BROOK
(5) GENDERED INTELLIGENCE
(6) THE ENDOCRINE SOCIETY
(7) DR DAVID BELL
(8) THE ASSOCIATION OF LAWYERS FOR CHILDREN
(9) LIBERTY

[…]
Konklusioner
91. Vi tillader Tavistocks appel og tilsidesætter erklæringen. Derudover mener vi, at det var upassende for the Divisional Court [2] at gennemgå vejledningen. The Divisional Court konkluderede, at Tavistocks politikker og praksis (som udtrykt i servicespecifikationen og SOP) ikke var ulovlige og afviste den juridiske kritik af dets materialer. Under disse omstændigheder afvises kravet om domstolskontrol.

92. Vi b√łr ikke afslutte denne dom uden at anerkende de vanskeligheder og kompleksiteter, der er forbundet med sp√łrgsm√•let om, hvorvidt b√łrn er kompetente til at f√• pubertetsblokkere og kryds-k√łnshormoner p√• recept. Det fremh√¶ver dybden af problemerne som identificeret i Gillick mm. L√¶gerne vil uundg√•eligt udvise stor omhu, f√łr de anbefaler behandling til et barn, og v√¶re omhyggelige med at sikre, at samtykket fra b√•de barnet og for√¶ldrene sker efter korrekt informormation af b√•de fordele og ulemper ved det foresl√•ede behandlingsforl√łb og i lyset af forskningens udvikling og i forst√•else af b√•de de kort- og langsigtede konsekvenser af en s√•dan behandling. Stor omhu er n√łdvendig for at sikre, at de n√łdvendige samtykker opn√•s korrekt. Som Gillick selv gjorde det klart, vil l√¶gerne v√¶re opm√¶rksomme p√• muligheden for lovgivningsm√¶ssige eller civile forhold, hvor problemet i individuelle tilf√¶lde kan testes.

93. Servicespecifikationen og SOP giver megen vejledning til de tv√¶rfaglige teams af l√¶ger. Disse l√¶ger skal sikre sig, at barnet og for√¶ldrene v√¶rds√¶tter de kort- og langsigtede konsekvenser af den behandling, som barnet p√•begynder. S√• meget er ukontroversielt. Men det er op til l√¶gerne at ud√łve deres d√łmmekraft, velvidende hvor vigtigt det er, at samtykke opn√•s korrekt i forhold til de s√¶rlige individuelle omst√¶ndigheder, som Gillick selv forestillede sig, og for at udvikle forst√•else p√• dette vanskelige og kontroversielle omr√•de. L√¶gerne er underlagt faglig regulering og tilsyn. Parterne viste os et eksempel p√• en rapport [3] fra januar 2021 fra Care Quality Commission, der var kritisk over for GIDS, herunder i forhold til aspekter ved indhentning af samtykke f√łr henvisning fra Tavistock. Den omst√¶ndighed, at rapporten konkluderede, at Tavistock i visse henseender var faldet under den standard, der forventedes ved anvendelsen af tjenestespecifikationen, p√•virker ikke lovligheden af specifikationen; og det ville ikke give en domstol ret til at p√•tage sig l√¶gernes opgave med at afg√łre, om et barn er eller ikke er Gillick kompetent til at blive henvist til the Trusts [4] eller ordineret pubertetsblokkere af Trusts.

94. Da det blev erkendt af sags√łgerne, at the Divisional Court ikke havde foretaget nogen konklusioner om ulovlighed, var dette klagepunkt i fuldst√¶ndig fokus p√• Gillick, og om the Divisional Court ved at frems√¶tte erkl√¶ringen ledsaget af vejledning, der kr√¶ver (sandsynligvis hyppig) domstolsintervention havde lagt en forkert begr√¶nsning p√• Gillick-testens kompetence. If√łlge vores dom p√•lagde the Divisional Court, selvom den var drevet af de allerbedste hensigter, en s√•dan begr√¶nsning gennem erkl√¶ringsbetingelserne, udnyttelse af alderskriterier og kravet om at indgive ans√łgninger til retten. Som vi har sagt, kan ans√łgninger til retten godt v√¶re passende i specifikke vanskelige sager, men det var ikke hensigtsm√¶ssigt at give vejledning om, hvorn√•r s√•danne omst√¶ndigheder kan opst√•.

* * *
Noter af Tina Thranesen
 1. [Retur] “Intervenient” er en tredjepart, som indtr√¶der p√• den ene side i en verserende retssag mellem to parter.
 2. [Retur] “the Divisional Court” er den domstol, som afsagde dommen den 1. december 2020.
 3. [Retur] Rapporten fra Care Quality Commission:
  1. Omtale af rapporten af 20. januar 2021 hos Care Quality Commission.
  2. Den fulde rapport af 20. januar 2021 hos Care Quality Commission.
 4. [Retur] "Trusts" er jf. pkt. 5 i rapporten anvendt som kort fællesbetegnelse om University College London
  Hospitals NHS Foundation Trust (‚ÄúUCH‚ÄĚ)
  og Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (‚ÄúLeeds‚ÄĚ).

* * *
Kort omtale af dommen hos Courts and Tribunals Judiciary.
Dommen i sin helhed i pdf-format hos Courts and Tribunals Judiciary.
Domsresumé i pdf-format hos Courts and Tribunals Judiciary.