Transseksuelle i England kunne med ID-kort-loven af 2006 få udstedt to ID-kort. Loven ophævet 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.

Vist 800 gange.

Engelsk ID-kort. Forside.
Engelsk ID-kort. Forside.
England indf√łrte med ID-kort-oven af 2006 et s√•kaldt biometrisk identitetskort. Kortet kunne anvendes som legitimationskort og bl.a. anvendes som rejsedokument inden for EU. Kortet udstedtes b√•de til engelske statsborgere og udl√¶ndinge med ophold i England.
Identitetskortet indeholdt navn, foto, f√łdselsdato, nationalitet og indehaverens underskrift. Endvidere er ID-kortet forsynet med en chip, som indeholder flere personlige informationer herunder fingeraftryk – .

Myndighederne gjorde det samtidig muligt for transseksuelle, der er i gang med processen mod et k√łnsskifte, at f√• udstedet to identitetskort.

Engelsk ID-kort. Bagside.
Engelsk ID-kort. Bagside.
Det ene ID-kort med det k√łn, de er f√łdt som, og det dertil h√łrende navn og underskrift.
Det andet ID-kort med det k√łn de lever som og er ved at skifte til og med det dertil h√łrende navn og underskrift.
Det sidstnævnte ID-kort kan dog ikke bruges som rejsedokument inden for EU. Der må begge ID-kort medbringes og vises samlet.
For, at transseksuelle kunne f√• to ID-kort, skulle de ved ans√łgningen freml√¶gge l√¶geerkl√¶ring fra en godkendt l√¶ge eller psykolog om, at de lider af k√łnsidentitetsforstyrrelse i henhold til the Gender Recognitions Act 2004.
De engelske transforeninger har været konsulteret i forbindelse med udformning af reglerne.

ID-kort-loven af 2006 blev ophævet den 21. december 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.

* * *
Identity Cards Act 2006 – loven om ID-kortet.
Mail Online med artikel af 22. november 2008 om det nye ID-kort.
Meddelelse den 22. december 2010 hos GOV.UK om, at ID-kortet bliver skrottet.
Vejledning af 26. marts 2013 hos GOV.UK om annullering af ID-kortene.
Identity Documents Act 2010 hos det engelske parlament. Det er loven, der ophævede ID-kort-loven af 2006 og fastlagde, at udstedte kort bliver ugyldige og registret bliver destrueret.