EU-Parlamentets beslutning A7-0029/2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU i 2010 offentliggjort den 8. marts 2011.

Vist 111 gange.
Beslutningen – A7-0029/2011 – blev offentliggjort den 8. marts 2011 – p√• Kvindernes Internationale Kampdag. Den indledes med en lang r√¶kke henvisninger til st√łtte for indholdet i bet√¶nkningen og derefter en r√¶kke forhold, som ligger til grund for bet√¶nkningens egentlige indhold, som er oplistet i 75 punkter.
I relation til transk√łnnede er det is√¶r v√¶rd at h√¶fte sig ved punkt 58 og 63, som gengives herunder.

Europa-Parlamentet,
  1. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage s√¶rligt hensyn til de grupper af kvinder, der er mest udsatte: handicappede, √¶ldre, indvandrere, lesbiske, biseksuelle og transk√łnnede, kvinder tilh√łrende mindretal samt kvinder med ingen eller ringe uddannelse, som har ansvar for omsorgskr√¶vende personer, er grupper, der har brug for s√¶rlige foranstaltninger, som er tilpasset deres forhold; opfordrer Kommissionen til at udvide anvendelsesomr√•det for det europ√¶iske √•r for frivilligt arbejde 2011, s√•ledes at det ogs√• omfatter fremme af ligestilling;
  2. bem√¶rker, at transk√łnnede personer fortsat udg√łr en st√¶rkt marginaliseret og forfulgt gruppe, der uds√¶ttes for en h√łj grad af stigmatisering, udst√łdelse og vold, som rapporteret af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder; opfordrer indtr√¶ngende Kommissionen og medlemsstaterne til at f√łlge agenturets henstillinger om en st√¶rkere og tydeligere beskyttelse mod diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet;

Det skal bemærkes, at i betænkningen af 8. februar 2011 er de to punkter placeret som henholdsvis nr. 60 og 63. /Bem. af Tina Thranesen.

EU-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights udtalte den 8. marts 2011 bl.a. f√łlgende om beslutningen.
I sin netop vedtagne beslutning om ligestilling mellem kvinder og m√¶nd i EU i 2010, udtalte EU-Parlamentet at forholdene for lesbiske og biseksuelle kvinder, s√•vel som for transk√łnnede, fortjener s√¶rlig opm√¶rksomhed.

Beslutningen unders√łger forholdene i 2010 for ligestilling mellem k√łnnene i EU. To punkter omtaler s√¶rlig forholdene for seksuelle og k√łnslige mindretal.

Beslutningen anbefaler, at EU-Parlamentet opfordrer medlemsstaterne og EU-Kommissionen til at have s√¶rlig opm√¶rksomhed p√• s√•rbare grupper af kvinder: handicappede, √¶ldre, indvandrere, lesbiske, biseksuelle og transk√łnnede, og minoritetskvinder og kvinder, der har lille eller ingen uddannelse, og at g√łre opm√¶rksomme p√•, at medlemsstaterne og EU-Kommissionen har et ansvar over for disse s√¶rlige grupper, der har behov for foranstaltninger skr√¶ddersyet til deres forhold. (Punkt 58).

Beslutningen anbefaler videre, at EU-Parlamentet anerkender, at transk√łnnede fortsat er en meget marginaliseret og forfulgt gruppe, som st√•r over for en h√łj grad af stigmatisering, udst√łdelse og vold, som rapporteret af Fundamental Rights Agency.
EU-Parlamentet anbefales kraftigt at opfordrer medlemsstaterne og EU-Kommissionen til at f√łlge anbefalinger fra Fundamental Rights Agency om en st√¶rkere og klarere beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet. (Punkt 63).

Beslutningen i sin helhed på dansk på EU-Parlamentets hjemmeside.