Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst (P8_TA(2017)0073) om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.

Vist 166 gange.

Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst РP8_TA(2017)0073 Рom ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.
The European Parlament‚Äôs Intergroup on LGBT Rights skrev den 15. marts 2017 f√łlgende om den vedtagne tekst.

Europa-Parlamentet vedtog tirsdag den 14. marts 2017 en n√łglerapport med krav om en styrket indsats for LGBTI-personers rettigheder.

Europa-Parlamentets √•rlige regnbuerapport om ligestilling opfordrer Kommissionen til at udvide anvendelsesomr√•det for EU’s lov om hadefuld tale til at omfatte tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnskarakterer (punkt 38).

Vedr√łrende transpersoners og interk√łnnedes rettigheder fremh√¶ver rapporten specifikt, at den fremtidige EU-strategi for ligestilling b√łr inkludere transpersoner og interk√łnnede personer (punkt 7).

Desuden opfordrede Parlamentet medlemsstaterne til at inkludere “k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika i deres ligestillingslovgivning, n√•r de gennemf√łrer EUdirektiver om ligestilling mellem k√łnnene.” (Punkt 40) Det betyder, at diskrimination af transpersoner og interk√łnnede personer skal v√¶re forbudt i relation til besk√¶ftigelse, adgang til varer og tjenesteydelser og social beskyttelse.Tekst

Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelsksprogede tekst.
Tina Thranesen.

* * *
Europa-Parlamentets vedtagne tekst gengives i uddrag herunder

Europa-Parlamentet,
[En lang række henvisninger, som er udeladt her.]
 1. er dybt bekymret over, at EU if√łlge EIGE‘s ligestillingsindeks for 2015 fortsat kun er n√•et halvvejs i opn√•elsen af ligestilling; beklager dybt, at ligestillingssp√łrgsm√•lets status og profil viser tegn p√• at v√¶re aftagende hvad ang√•r betydning, idet det marginaliseres som politisk m√•l og undergraves som politikomr√•de, navnlig i en kontekst med tilbageslag rundt om i Europa mod kvinders og LGBTI-personers rettigheder og seksuelle og reproduktive rettigheder, og at det forekommer n√łdvendigt at overveje √•rsagerne bag denne tendens og revurdere de nuv√¶rende strategier, redskaber og tilgange, der anvendes p√• omr√•det for ligestilling mellem k√łnnene;
  […]
 2. [Retur] st√łtter R√•dets opfordring til et nyt initiativ fra Kommissionen, der skal opstille en strategi for ligestilling 2016-2020, herunder for transk√łnnede og interk√łnnede personer, og til, at status for dens strategiske indsats for ligestilling styrkes, idet den b√łr knyttes t√¶t sammen med Europa 2020-strategien og b√łr tage hensyn til FN‘s 2030-strategi for b√¶redygtig udvikling;
  […]
 3. opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at forebygge og reagere p√• alle typer vold mod kvinder og k√łnsbaseret vold og til at indf√łre yderligere forebyggelsesstrategier, til at g√łre specialiserede st√łtte- og beskyttelsestilbud almindeligt tilg√¶ngelige, s√•ledes at alle ofre kan f√• gavn heraf, og til at rette s√¶rlig opm√¶rksomhed mod k√łnsspecifikke aspekter af ofres rettigheder, herunder i forbindelse med ofres k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, n√•r de rapporterer om gennemf√łrelsen af direktivet om ofres rettigheder i 2017; anmoder R√•det om at aktivere passerellebestemmelsen og vedtage en enstemmig beslutning om at tilf√łje k√łnsbestemt vold til de kriminalitetsomr√•der, der er n√¶vnt i artikel 83, stk. 1, i TEUF; opfordrer Kommissionen til at lancere et europ√¶isk register over europ√¶iske beskyttelsesordrer som supplement til EU‘s lovgivning om beskyttelse af ofre;
  […]
 4. [Retur] opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inkludere foranstaltninger til at beskytte kvinder og LGBTI-personer mod chikane p√• arbejdspladsen; opfordrer Kommissionen til at revidere den nug√¶ldende EU-rammeafg√łrelse om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad gennem strafferetten (42) for at medtage sexisme, hadforbrydelser og tilskyndelse til had p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika;
 5. ford√łmmer, at der stadig foretages genital “normaliseringskirurgi” af interk√łnnede b√łrn, selv om det ikke er l√¶geligt p√•kr√¶vet; opfordrer medlemsstaterne til at undg√• s√•danne behandlinger uden de ber√łrte personers frie og oplyste samtykke;
 6. [Retur] bem√¶rker, at interk√łnnede personer i Malta og Gr√¶kenland er beskyttet mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnskarakteristika; opfordrer medlemsstaterne til at indf√łje k√łnsidentitet og k√łnskarakteristika i deres lovgivning om ligestilling mellem k√łnnene, n√•r de gennemf√łrer EUdirektiver og ligestilling mellem k√łnnene;
  […]
 7. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om √łjeblikkelig at bringe frihedsber√łvelse af b√łrn, gravide og kvinder med sm√•b√łrn samt kvinder, der er ofre for voldt√¶gt, seksuel vold og menneskehandel, til oph√łr og om at s√łrge for adgang til den forn√łdne psykologiske og sundhedsm√¶ssige st√łtte, der b√łr ydes af fagpersoner med passende k√łnsprofil s√•som psykologer, socialarbejdere, sygeplejersker og l√¶ger, som er uddannet i s√•danne krisesituationer; minder om, at rettidig st√łtte til flygtninge, der er ofre for k√łnsbaseret vold eller vold p√• grund af (antaget) seksuel orientering eller k√łnsidentitet, b√łr ydes p√• alle stadier i migrationsforl√łbet, herunder omg√•ende omplacering i tilf√¶lde af, at deres sikkerhed ikke kan garanteres, kvalitetsbetonet mental sundhedsst√łtte og √łjeblikkelig anerkendelse af k√łnsidentitet under asylprocedurerne som en voldsforebyggende foranstaltning;
  […]
 8. tilskynder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem k√łnnene i deres omfattende undervisning i k√łn og samliv, herunder undervisning af piger og drenge om forhold, der er baseret p√• samtykke, respekt og gensidighed, samt i sports- og fritidsaktiviteter, hvor stereotyper og forventninger baseret p√• k√łn kan f√• indvirkning p√• pigers og drenges selvopfattelse, sundhed, erhvervelse af f√¶rdigheder, intellektuelle udvikling, sociale integration og identitetsopbygning;
  […]

* * *
Note

[Retur] (42) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
Den Europæiske Unions Tidende, L 328, den 6. december 2008.

Punktet vedr√łrende side 55 henviser til:
R√•dets rammeafg√łrelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bek√¶mpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hj√¶lp af straffelovgivningen.

* * *
Den vedtagne tekst hos Europa-Parlamentet.
Den vedtagne tekst pdf-format hos Europa-Parlamentet.